Какъв е този блог?

| No Comments | No TrackBacks

Дата на последна актуализация: 06.06.2024 г.

-

Tози блог е посветен на една имотна измама от началото на 2013 г., от която пострада майка ми, покойница от 2017. По съвместителство са публикувани и материали за още една измама - застрахователна, която няма връзка с имотната в Плевен.

-

 НОВИНИ по делото за нашата имотна измама (от юни 2013 г. до юни 2024) 

Имотната измама се разследва от лятото на 2013 г. - ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен, с многократно удължаван срок и твърде закъснял обвинителен акт от 11.04.2024. Междувременно, през 2018 г. с брат ми заведохме гражданско дело по чл. 108 ЗС и го спечелихме: Решение от 18.02.2019г. по гр.д.№1718/2018 на ПлРС  (нищожно пълномощно поради липса на валидно нотариално удостоверяване на съдържанието му (чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД - липса на предписана от закона форма) - недействителност на сделката поради мнимо представителство при отказ да бъде потвърдено (чл. 42, ал. 2 ЗЗД) - осъждане на ответниците да върнат владението (чл. 108 ЗС), Решение от 26.07.2019 год. по в.гр. д. № 330/2019 на ПлРС (потвърждава решението на ПлРС) и  Определение от 16.04.2020 г. по гр. д. № 4100/2019 на ВКС (не допуска касация).

mamcho_na_okolo_50.jpg

Прекрасната ми майчица през 80-те, род. 1933 - поч. 2017

КРАТКИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА НАШИЯ СЛУЧАЙ НА ИМОТНА ИЗМАМА
 
            Как е станала измамата? През 2013г. измамник от София идва във Варна и прилъгва майка ми, тогава 80-годишна, да му подпише пълномощно с празни редове. Кмет от малко разградско село на 120 км от Варна прави нескопосна заверка на пълномощното - само в един брой и без заверка на съдържанието му. След това братовчед на измамника дописва на ръка текста за заверка на съдържанието сбито най-отдолу на страницата, като си съчинява цялата номерация - рег. номер, том и акт. Печат и подпис на кмета естествено липсват под фалшивата заверка на съдържанието, т.е. пълномощното е нередовно от външна страна (точно така се произнесе съдът по гражданското ни дело). С така оформеното пълномощно измамникът прави опит да се снабди със заверени преписи от нотариалните актове на майка, но не успява по простата причина, че е забравил да си напише в пълномощното право за снабдяване с преписи от документи за собственост (а майка ми не му е давала никакви документи за собственост - нито оригинал, нито копия от вписаните си нотариални актове!), затова отива в ОСЗ - Д. Митрополия и взема оттам едни компютърни разпечатки, неумело имитиращи преписи от невписани решения на поземлена комисия (без заверка за вярност, т.е. също нередовни от външна страна), след което намира разсеян нотариус да изповяда две сделки с нередовните от външна страна документи. Първо са продадени 3-те дка на гора на земевладелец (в нотар. акт пише, че са "земеделска земя"!), а 4 дни по-късно - и  50-те дка ниви. Купувачката на нивите е майката на измамника. Същата година тя ги продава на друг, а той - на трети. След образуването на ДП в РП-Плевен, продажбите тръгват в обратен ред - третият купувач продава нивите на втория, вторият - на майката на измамника и само след седмица тя отново ги продава. Така година след измамата земите ни стават собственост на Ивайло Бировски, известен като Иво Бокса, дясна ръка на Камен Балбузанов-Куката. Бандата на Куката и Бокса е разбита е в края на април 2017 при зрелищна акция на ГДБОП и Спец. прокуратура и обвинена в рекет и имотни измами. Две седмици по-късно медиите разпространяват видеозапис, на който окръжен прокурор Димитър Захариев от Плевен крачи заедно с бандитите. В началото на юни 2017 окръжният прокурор е арестуван и му е повдигнато обвинение. Разследването по нашия случай продължи 11 години - пр. 3624/13 на РП-Плевен, ДП 2924/13. Междувременно ние се снабдихме с копия от цялата документация по двете нотар. дела от архива на нотариуса, както и от архива на кметството, и си проведохме собствено разследване, след което заведохме гражданско дело № 1718/2018 в РС-Плевен, което спечелихме и на трите инстанции. Съдът се произнесе - и на трите инстанции, че пълномощното е нередовно от външна страна (прокуратурата още не е установила това, бел блогър 18.08.2023) На 01.09.2020 г. уведомих наблюдаващия прокурор за особеностите на пълномощното, като цитирах и съдебните решения - вж писмото тук.  Реакция не последва (пиша това на 19.03.2022, бел.блогър, и досега няма - 18.08.2023) На 11.04.2024 е внесен обвинителен акт срещу три лица. Нотариусът не е сред тях.

           Какво да направим, ако узнаем, че сме жертва на имотна измама? Узнаването по правило е случайно. Важно е да не е късно, защото пет години след продажбата вече не можете да си върнете имота. Ние, например, научихме от анонимно телефонно обаждане на 04.04.2013. Първата ми реакция беше "Глупости! Това сигурно е някаква тел. измама!" На другия ден все пак отидохме на нотариус и той провери в Имотния регистър. Оказа се вярно. Оттам - на адвокат. После на друг и т.н. Някъде към десетия консулт ни казаха, че първо трябва да поискаме копия от документацията от архива на нотариуса. Има една Наредба №32 за архивите на нотариусите. Много малко хора знаят за нея. Даже и адвокатите не я знаят. Един викаше, че само по съдебен ред можем да изискаме копия от цялата документация по сделките (две в нашия случай). Друг - че архивът е неприкосновен. Самият архив наистина е неприкосновен, но копия може да получи всяка страна по сделката или неин пълномощник. Като получихме копията и ги показахме на адвоката, той се хвана за главата - нямаше нито един редовен документ. Свързахме се с издателите на документите. Оказа се, че всичко е автентично (няма подправени или манипулирани документи). Просто самите длъжностни лица са допускали маса грешки, в т.ч. и нотариусът. Така се случи, че чак в края на 2016 г. от РП-Плевен се сдобихме с копие от пълномощното, уж иззето от архива на кметството и с копие от регистъра за заверки в кметството. Преди това бяхме научили, че за сделка с пълномощник трябват 2 бр. пълномощни - едното се прилага към нот. дело в архива на нотариуса, който изповядва сделката, а другото остава в архива на нотариуса, който е заверил двата бр. пълномощно с по два щемпела - за подпис и съдържание (кмета, в нашия случай). Заверките се извеждат в регистъра с поредни номера. Оттам излезе и последният щрих на картинката - фалшифициран подпис на майка ми и липсващо извеждане на заверката на съдържанието в кметския регистър. Ние отдавна сме се обърнали към прокуратурата, още през 2013 г. Предоставили сме всички документи - и оригиналните, до които измамникът не е успял да се добере, и тези, с които е извършена измамата. На всеки документ е отбелязано къде какво не е наред. Образувано е досъдебно производство в прокуратурата. Съдът по наказателното дело вече се произнесе, че "събраните доказателства са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." Това беше през февр.-март 2016. Оттогава очакваме да повдигнат обвинение. Но нещо се бавят. От втория опит за прекратяване -  през лятото на 2015 -  изминаха повече от 6 години - вж правно-неграмотното постановление за прекратяване от 24.07.2015 г. (с мои бележки), отменено от РС-Плевен на 01.02.2016 и от ОС-Плевен на 01.03.2016 - вж убийствената критика на Съда по адрес на прокурора и разследването. В интерес на истината, в края на 2018 г. наблюдаващият прокурор изпрати в съда справка по гражданското ни дело, че предстои привличане към наказателна отговорност на три лица, но оттогава изминаха повече от три години в бездействие. Най-сетне, на 11.04.2024, прокурорът внесе обвинителен акт. 

           В средата на март 2018 заведохме  гражданско дело по чл. 108 ЗС. Във връзка с обезпечаването на доказателства за него, на 02.04.2018 посетихме кметство Гороцвет със съдебно удостоверение и сегашният кмет ни издаде удостоверение, че там никога не се е водила книга за съхраняване на втори екземпляр от документи със заверено съдържание. Разследващите сигурно отдавна знаят това. Научили са го още на 12.09.2013 г., когато служител на МВР е посетил кметството. Вместо да използват този факт за разкриване на престъплението, разследващите решават да мълчат. Някой подсказва на измамниците да изработят още едно пълномощно и кметът го донася на разследващите - с фалшифициран подпис на майка ми. Те го прибират ("приобщават", както казват), без да назначат експертиза, и отново решават да мълчат.  Това тяхно мълчание е  сериозен проблем. Иначе случаят е съвсем елементарен. В хода на гражданското дело се  установи също така, че през 2013 г. в кметството е бил воден двоен регистър на заверките - два месеца януари, два - февруари и т.н. Няма да публикувам двойния регистър, т.к. съдържа лични данни. Разследващите сигурно отдавна знаят и за него. Ако бяха кадърни и независими, досега отдавна да са внесли ОА.

       Кой е главният виновник за осъществяването на измамата? В нашия случай - нотариусът от Плевен. Можел е да предотврати измамата, ако не беше действал като пълен профан - приел е нередовно от външна страна пълномощно и нередовни от външна страна документи за собственост. Пълното му име е Иван Асенов Иванов, нотариус рег. №007 за района на РС-Плевен. Аз си го наричам галено Иванчо Глупака, задето изтъпани невежеството си и по телевизията чак.         

            Как се работи по такъв случай? Отговорът е даден в книгата на проф. д-р Петър Раймундов "Документни имотни измами" на стр. 220-221: Процесуални въпроси на имотната измама. Не е сложно. Трябва само да се разгледат няколко документа от архива на нотариуса, изповядал сделките, и от архива на кмета, заверил пълномощното. Работа за два дена, макс. за две седмици. Срокът по НПК е два месеца. При последния засега съдебен контрол - в началото на 2016 г.,  съдът се произнесе, че "събраните доказателства са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице". Обаче в РП-Плевен още се ослушват. Все пак, в интерес на истината,  два пъти даваха справки по гражданското ни дело, че предстои повдигане на обвинение, което е голям напредък за нашенските мудни органи.

          Защо прокурорите не работят, както трябва? Според мен, причините са няколко: недостатъчен опит в разследването на имотни измами, непознаване на ГПК (не знаят как се заверява пълномощно за продажба на имот, нито как се провежда нотариално производство, не знаят дори какво означава валиден документ за собственост!), колегиалност към нотариусите, презрение към гражданите и особено към пострадалите от престъпление. Много им пречи  професионалното високомерие, по думите на гл. пр. Цацаров. Те не признават, като сгрешат. Докачливи са. И мързеливи. Заради "прекрасните" им качества може да си загубим имотите (върнахме си ги по граждански път през 2020, а прокуратурата продължава да се тутка, бел. блогър, 18.08.2023)

        

-

Уникалното в нашия случай на имотна измама: измамник в ролята на социално слаб, а жертвата му - в ролята на благодетел

-

Валя Ахчиева за нашия случай - "Открито", БНТ 1, 21.07.2016  - с изваден текст и мои коментари.

-

Документите, с които е извършена имотната измама - няма нито един рeдовен.

-

Съдът за разследването в РП-Плевен по нашия случай на имотна измама  Последният засега съдебен контрол - в началото на 2016 г. - беше убийствено критичен. Вместо да се задейства, прокуратурата изпадна в ступор, който продължи чак до 11.04.2024, когато най-сетне в съда беше внесен обвинителен акт - твърде късно.(пиша това на 06.06.2024)

-

Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба През 2019 г., по време на гражданското ни дело, КПКОНПИ възбрани стотици имоти на ответниците ни Бировски, сред които и 4-те наши ниви, и предяви иск пред ОС-Добрич за отнемането им в полза на държавата. През 2022 уведомихме КПКОНПИ за влязлото в сила решение на РС-Плевен по нашето дело и от Комисията веднага се съгласиха да вдигнат възбраната върху нашите имоти и да направят отказ от иска си за отнемане им в полза на държавата. Направиха го безпроблемно и без никакви формалности - само с едно писмо до тях и два-три разговора по телефона! И точно когато всичко изглеждаше идеално, от Агенцията по вписванията ни спретнаха едни завъртяни и изкуствено усложнени  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба, от които още не знам как ще излезем (пиша това на 26.08.2023).

.

 Блогът се води от мен, дъщерята на пострадалата - Ренета (Рени) Тодорова Стоянова. Аз съм заклет преводач с английски език. Моят личен блог е посветен на неуредиците в преводаческия бранш. Преди да завърша английска филология, 25 години бях мед. сестра, последните 16 - в Центъра по хемодиализа към Университетска болница - Варна. Автор съм на книгата "Хроника на едно предизвестено напускане - хемодиализен роман", 2003 г., в която се разказва как бях принудена да напусна любимата си работа след подаване на сигнал за опасност от заразяване с хепатит на чужденци в нашия хемодиализен център. Не съм борец срещу неправдите. Нещата просто така се завъртяха, че приличам на такъв. Обичам природата,  градинарството и билкарството.   

-

Ренета (Рени) Стоянова, Варна, преводач и дъщеря на пострадала от имотна измама

моб. тел. 0888 60 90 72

email: rennie@softisbg.com

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Статии и предавания за имотни измами - информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

през юни 2019

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо е изпратено на 01.04.2016 г. от е-пощата на майка ми (83-годишна, пострадала от имотна измама) до ВСС, Прокуратурата (РП и ОП Плевен, ВТАП и ВКП София), Главен прокурор, РС и ОС Плевен, Нотариална камара. Писмото е препратено също така и до Представителство на ЕК в София, Омбудсман, Министерство на правосъдието, медии.

 
Уважаеми дами и господа,

Бих искала да изкажа дълбоката си благодарност на българския Съд, Прокуратура и Разследващи органи за бързите и адекватни действия по случая с имотната измама, на която станах жертва през 2013 г., когато около 3 дка горска и около 50 дка земеделска земя, моя собственост по силата на нотариални актове на мое име, са били "продадени" в кантората на нотариус Иванов №007 гр. Плевен на основание невписани предходни документи за моята собственост на името на наследодателя ми. Съдът, прокуратурата и разследващите органи извършиха обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. В законоустановения срок от два месеца след подаване на сигнала беше повдигнато обвинение срещу г-н нотариуса по чл. 311, ал. 1 от НК, съдът издаде осъдителна присъда,  Нотариалната камара образува дисциплинарно производство, Прокурорът предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК за отмяна на двата нотариални акта, постановени от г-н Иванов №007 в нарушение на закона. В резултат земята ми отдавна вече е върната в мое законно владение, без да е била препродадена нито веднъж и без да загубя нито лев от рентата.

Бих искала наистина да благодаря българския Съд, Прокуратура и Разследващи органи. Много бих искала. Но не мога.

Честит 1-ви април, дами и господа от Районна и Окръжна прокуратура гр. Плевен, от Апелативна прокуратура гр. В. Търново, от Върховна касационна прокуратура гр. София, от Районен и Окръжен съд гр. Плевен, от ОДМВР-Плевен, от Нотариалната камара - гр. София, от Инспектората на Министерство на правосъдието и всички други мили дами и господа, които близо три години вече прикриват - волно или неволно - престъплението на нотариус Иванов №007 от гр. Плевен, извършено на 14 и 18 март 2013 г. 

С уважение,
Йорданка Д. Найденова, 83 г., гр. Варна
(съставено от дъщерята на пострадалата 83-годишна жена, Ренета Стоянова, която води и блога на майка си - dannie's blog)
моб. тел. за връзка 0888 60 90 72
е-поща за връзка: rennie@softisbg.com


Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати измамата: http://softisbg.com/dannies_blog/2016/03/-007.html

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

ОБЖАЛВАНЕТО В PDF

 

 

ДО: ВКП - СОФИЯ

                                                         КОПИЕ ДО: ГЛ.ПРОКУРОР

20.04.2016 г.

гр. Варна

Пр. № 179/2015 г., ВКП

Отн.: Обжалване на постановление на прокурор от ВТАП

ПОЧИТАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ПРОКУРОР ОТ ВКП,

Обжалвам постановление на апелативен прокурор от В. Търново (приложено), с което е потвърдил постановление на окръжен от Плевен, с което окръжният е потвърдил постановление на районен от Плевен, с което районният е отказал да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК1 за отмяна на два нотариални акта от 2013 г. на нотариус Иванов №007. Районният, окръжният, а сега и апелативният прокурор са подминали с мълчание (не са сметнали за важно?) обстоятелството, че нотариус Иванов №007 е издал въпросните два нотариални акта на основание невписани предходни (неактуални) документи за собственост от 1994 и 2000 г. (вж. чл. 586, ал. 4 от ГПК2). Липсва произнасяне и по обстоятелството, че продавачът не се е легитимирал с последните си документи за собственост - нотариални актове от 1999 г. и 2006 г., вписани в Службата по вписванията гр. Плевен.

Очаквам Вашето компетентно произнасяне по горепосочените премълчани обстоятелства, тъй като именно обстоятелствата, по които досега не се е произнесъл нито един прокурор, са най-важните, заради които се иска отмяна по чл. 537, ал. 3 от ГПК на двата нотариални акта за покупко-продажба, съставени от Плевенския нотариус Иванов №007 на 14-ти и 18-ти март 2013 г.

Благодаря предварително.

С ПОЧИТАНИЕ КЪМ ВИСОКООТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Т. Стоянова, ЕГН **********, дъщеря на Йорданка Д. Найденова, 83 г.

гр. Варна 9010, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Предпочитан начин за кореспонденция - по е-поща

Е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛАГАМ обжалваното постановлениe на прокурора от ВТАП, „За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори" (информативен материал, изготвен от мен на 11.09.2015 г. след множество консултации с юристи) и статия от нотариус за задълженията на нотариуса, публикувана на 17.12.2015 г. в печата.

1 Чл. 537, ал. 3 от ГПК: Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

2Чл. 586, ал. 4 от ГПК: Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо съдържа изброяване по точки на множеството грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 на 18.03.2013 при изповядване на покупко-продажба на около 50 дка земеделска територия. Изпратено е на 23.06.2015 до г-жа Кузманова от Инспектората на Министерство на правосъдието като продължение на наша кореспонденция от ноември 2014. Какво направи г-жа Кузманова, като го получи? Излезе в летен отпуск, а като се върна, вече беше забравила за него. За щастие, на 01.09.2015 г-жа Плачкова от канцеларията на МП го препрати на ВКП по компетентност. ВКП го изпрати на ВАП по компетентност - това беше грешка (изглежда объркаха понятията "нотариален акт" и "нормативен акт", както преди това се беше случило в Нотариалната камара). ВАП на свой ред го изпрати в РП-Плевен по компетентност. След отвод на няколко районни прокурора, на 09.12.2015 сигналът е бил възложен на прокурор Фердинандов, а на 29.12.2015 г. той е възложил на ОДМВР-Плевен извършване на проверка.

Оттук нататък следите на сигнала се губят.

На 11.01.2016 ми се обадиха от ОДМВР-Плевен и ми казаха, че им е възложена проверка по друг сигнал. В момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, все още нямам отговор на сигнала от 23.06.2015 г. до Инспектората на МП.

СИГНАЛЪТ В PDF


ДО: Г-ЖА ЛИЛЯНА КУЗМАНОВА, ИНСПЕКТОРАТ НА МП - СОФИЯ
Копие до: г-жа Калинка Плачкова, директор на Д "Канцелария" в МП - София
Копие до: г-н нотариус Иван Иванов №007 - Плевен


От: РЕНЕТА СТОЯНОВА, дъщеря на Йорданка Найденова, пострадала от имотна измама с участието - може би неволно - на г-н нотариус Иван Иванов №007


Отн.: Молба за извършване на проверка по чл. 372 от ЗСВ на нотар. дело №61 от 18.03.2013 г. (приложени доказателства)


23.06.2015 г.

гр. Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУЗМАНОВА,

      След като на 11.06.2015 г. Ви изпратих за компетентно становище няколко копия от документи по нотариално дело №58 от 14.03.2013 г., сега Ви изпращам още няколко копия от документи - този път от нотариално дело №61, образувано на 18.03.2013 г. (приложени) с молба да се изкажете компетентно по тях - Вие или някой друг служител от МП. Отново Ви уверявам, че не искам да налагате дисциплинарно наказание на г-н нотариус Иванов, а просто да бъдете така добри да обърнете внимание на посочените моменти от нотариалната сделка от 18.03.2013 г. и да ги коментирате. Становището на Инспектората на МП е важно за благоприятното решение на възникналия имотен проблем (имотна измама) с участието - може би неволно - на г-н нотариус Иванов 007.


	НОТАРИАЛНО ДЕЛО №61, 18.03.2013 г.:

I. Собствеността върху около 50 дка земеделска земя е била „удостоверена" с „препис" (приложен), в който:

1. Липсва печат „Вярно с оригинала". Всеки препис трябва да съдържа такъв печат.

2. Названието на службата-издател на оригиналния документ е променено. През 1994 г. не е имало "Общинска служба по земеделие", а „Поземлена комисия". Върху оригинала, който се съхранява от майка ми, издателят е Поземлената комисия на гр. Долна Митрополия. При това майка ми е собственик, който се легитимира с нотариален акт от 1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК, а този препис е имитация!

3. С променен състав на комисията, постановила Решението за възстановяване правото на собственост. Преписът съдържа пет имена на служители от 2013 г., представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г. Под имената им стои чистосърдечна "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг."

4. Липсват подписите на издателите на оригиналния документ - нито са описани подписите на петимата членове на комисията от 1994 г., нито сегашните петима служители са се подписали. По телефона г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, ми обясни, че не могат да се подпишат, защото ще възникне нов документ, който ще подлежи на обжалване пред Районен съд-Плевен в 14-дневен срок. Съгласна съм, че сегашните служители (от 2013 г.) не могат да се подпишат, но това не решава проблема с липсата на подписи, както и с липсата на каквото и да е обозначение, че оригиналният документ изобщо някога е бил подписван. Документ без подпис е проекто-документ без удостоверителна сила - така пише в съдебни решения, извадка от които прилагам.

5. С променени имена на съседи и номера на имоти (актуализирани). Такава актуализация се дава в скиците - затова и се наричат „актуални скици", защото представят актуалното състояние на имотите (местоположение, граници, съседи, площ, собственик и документ, с който се легитимира собственикът). В случая скиците са с невярно съдържание по отношение собственика и най-вече по отношение документа за собственост, с който се легитимира като собственик, но г-н нотариус Иванов и това не е установил. А не го е установил, защото е забравил да изпълни разпоредбата на чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

6. Без дата на заверката на „преписа"

7. Без печат „Влязло в сила", а съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал.5 от ЗВСВГЗГФ само влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Върху оригинала, който се съхранява от майка ми, е поставен печат „Решението е влязло в законна сила. Дата: 13.10.1999 г. (подпис: не се чете, печат на ПК-Д. Митрополия)". При това, напомням отново, майка ми е собственик, който се легитимира с нотариален акт от 20.12.1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!

Заключение: Този „препис" е имитация на документ за собственост и няма никаква удостоверителна сила (вж. приложена извадка от съдебни решения за неистинност, несъществуване в правния мир и т. н. на такива „преписи").

II. Уверявате ме, че г-н нотариус Иванов бил сравнил преписите с оригиналните документи за собственост, след което бил върнал оригиналите. Не ги е сравнявал. Може да е сънувал, че ги сравнява. Аз ги сравних и Ви изпращам резултата в табличен вид, както и приложени копия лично да се уверите. Освен това при покупко-продажба не се прави сравнение и не се връща оригиналният документ на приносителя, а се прилагат оригиналните документи или заверени преписи от тях (но истински заверени, а не като гореописания!)

Сравнителна таблица между оригиналното решение №7000/1994 (приложено) и "преписа" му, направен на неизвестна дата (предполага се през 2013 г., съдейки от имената на "членовете" и на "заверителя" (приложен)

Издател: Поземлена комисия

Издател: ОС "Земеделие"

Членове на комисията:

Председател: Бистра Янкова Мацева

Секретар: Пепа Василева Герашка

Членове: Гина Дерманска, Живка Петрова и Галина Стоянова

Членове на комисията:

Началник: Диана Антонова Якимова

Главен експерт: инж. Малинка Гецова (експерт по издаване на скици с невярно съдържание, заб. моя, Р.С.)

Членове: инж. Ваня Георгиева, Цветелина Дамянова и Здравка Стефанова

Имена на съседи и номера на имоти - множество различия (не ми се изброяват, виждат се в приложенията, заб. моя, Р.С.)

Площ на нива №213001: 43,801 дка

Площ на нива №213001: 43,800 дка (и сгрешена площ, сякаш е малко всичко останало!)

Подписи: пет подписа и печат на ПК

Подписи: няма, няма и печат на ПК

Печат "Решението е влязло в законна сила. Дата 13.10.1999 г. Подпис, печат на ПК"

Няма печат, че решението е влязло в сила

Заб. моя, Р.С. Приложеното оригинално решение носи и нотариална заверка за верността на преписа, снет от оригинала на 20.12.1999 г. - датата на съставяне на нотариалния акт, към който е приложен самият оригинал на решението.

Заключение: Нотариус Иванов №007 не е сравнявал преписите с оригинала.

III. НОТАРИАЛНИЯТ АКТ, съставен от г-н нотариус Иванов №007 на 18.03.2013 за тези земеделски земи (приложен):

1. Номерът на заверката на съдържанието на пълномощното от с. Гороцвет, Разградско НЕ е №3, а №2-А. В нотариалния акт г-н Иванов №007 го е променил (преправил). Оправдава се с техн. грешка на секретарката си, сякаш не е наясно, че с поставяне на подписа си поема цялата персонална отговорност за преправката. Преправеният номер на заверката на съдържанието на пълномощното съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД - също №3. Декларацията по ЗННД, чийто номер съвпада с преправения, липсва в нотариалното дело, 23 листа от което ми бяха предоставени от г-н Иванов №007 с надпис "Делото съдържа 23 - двадесет и три номерирани листа. Вярно с оригиналите към Н.Д. №61/2014 год." (в годината е допусната техн. грешка от г-н Иванов, да се чете: 2013) Към Н.Д. №61/2013 г. е приложено копие от пълномощното, долният край на което е отрязан при копирането така, че номерът на кметската "заверка" на съдържанието не се вижда (това е преправеният номер). Може да е случайно, но не смятам, че е редно при документи за прехвърляне на собственост да липсва или да бъде скрит (отрязан от копирен апарат) важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, легитимиращ представителната власт на пълномощника. Още повече, че е отрязан точно преправеният номер (това навежда на умишленост, но аз не съм съдия да тълкувам, затова излагам само фактите).

2. Названието на ОСЗ НЕ е ОСЗГ. В нотар. акт от 18.03.2013 г. г-н Иванов е писал, че за съставяне на акта са му представени Решения №7000/1994 на ОСЗГ-Д. Митрополия. Няма такива документи (не съществуват решения на ОСЗГ, към делото са приложени само псевдо-преписите, но те не са издадени от ОСЗГ-Д.Митрополия, а от ОСЗ-Д.Митрополия, без буквата „Г"; оригиналните решения пък не са издадени нито от ОСЗГ, нито от ОСЗ, а от ПК-Д.Митрополия). От описанието на документа за собственост в нотар. акт човек може да се заблуди, че сделката е изповядана с оригинален документ за поземлена собственост. Не смятам, е изискването на чл. 580 т. 5 от ГПК за „кратко обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1" означава „невярно, с грешки и подвеждащо обозначаване".
3. Двете големи ниви (№071022 и №213001 с обща площ към 49 дка) НЕ са "по плана за земеразделяне", както погрешно е записано в съставения от г-н Иванов нот. акт, а "по картата на землището". Само двете малки ниви са по плана за земеразделяне. В "преписа", който г-н Иванов е получил, правилно е записано, че двете ниви са по едно, а другите две - по друго, но г-н Иванов не е забелязал, че има разлика и е писал всички ниви "по плана за земеразделяне". А разликата между двете категории е голяма. "По картата" са земите, възстановени там, където реално са били при внасянето им в ТКЗС (на старите си места), а "по плана за земеразделяне" на собствениците се дават равни по площ имоти на нови места (нещо като компенсация). Напомням, че майка ми съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век и в документите й ясно се проследява коя нива къде се е намирала.
4. Номерът на една от съседните ниви НЕ е 071031 (нива на Тодорка Стефанова Неновска, съседен имот на имота от 5 дка в решението), а 071021. И в „преписа", и в скиците, които г-н Иванов е получил, този номер е записан правилно, грешката е на г-н Иванов.
5. Към делото г-н Иванов е приложил нотариално заверена в Разград декларация от кмета (вече бивш, осъден за над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания), която нищо друго не доказва, освен, че кметът е правно неграмотен. Декларирал е, че е извършил заверка само на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013 (това е заверката на подписа на майка ми), без да споменава никаква заверка на съдържанието, нито дали подписалата се е присъствала на заверката, нито дали е видял някакви документи за собственост. Датата на тази декларация е 24.04.2013 г. - повече от месец след изповядване на двете сделки с кметското пълномощно и броени дни след като наш адвокат е посетил кантората на г-н Иванов в средата на април и е видял пълномощното.
6. Г-н нотариус Иванов №007 НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до майка ми по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
7. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи майка ми от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Напомням отново, че майка ми се легитимира с нотариален акт на свое име за земеделските си земи, издаден през 1999 г. на нейно име въз основа на оригиналното, влязло в сила Решение №7000/1994 г. на ПК-Д.Митрополия, а не с решението на ПК от 1994 г. Решението на ПК е неин предходен документ. Съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век.

      Очаквам становището на Инспектората на МП. Не търся наказание за г-н нотариус Иванов, а компетентно съдействие и от него, и от Вас, и от където е възможно, с цел благоприятно решение на имотния проблем - "продажба" на около 50 дка земи в плевенско - горски и земеделски - с предходни документи за собственост - измама, която от години е в полезрението на компетентните органи, видно от видно от сайта на БАСВ: http://www.basv.free.bg/, където можете да прочетете, че "В дейността ни като съдии по вписванията констатираме случаи на извършване на прехвърляния на имоти със стари актове -предходни, като по този начин лицата успешно се снабдяват и с удост. за данъчни оценки, скици и др." С имоти от кадастъра е почти невъзможно да се осъществи подобна измама, но със земи е много лесно, тъй като повечето са извън кадастъра.

Благодаря предварително. Оставам в очакване на компетентно становище.


С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова (подпис)
образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com


ПРИЛOЖЕНИЯ
1. Препис от Решение №7000/1994 г., неподписан и твърде различен от оригинала
2. Оригинално решение №7000/1994 г. - решението е издадено в два броя с един и същ номер и дата, защото две от нивите са върнати на старите им места (общо около 49 дка), а за другите две е дадена същата площ по плана за земеразделяне (общо около 2 дка). Единия брой: лице на документа и гръб на документа. Другия брой: лице на на документа и гръб на документа
3. Извадка от съдебни решения, постановяващи неистинност, несъществуване в правния мир и т.н. на такива „преписи"
4. Нотариален акт от 18.03.2013, съставен в нарушение на закона: лице и гръб
5. Истински нотариален акт от 1999 г., за който г-н Иванов не разбрал, че съществува
6. Декларация на кмета от 24.04.2013 (лице и гръб) - (правно-неграмотна)
7. Копие от пълномощното на кмета с нечетлив номер на заверката на съдържанието: лице и гръб

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е сигнал за ново обстоятелство по ДП №2924/2013 на РП-Плевен, за който първо съобщих на ОП-Плевен, а оттам ме посъветваха да го изпратя в РП-Плевен за прилагане към образуваното в районната прокуратура през 2013 г. ДП №2924/2013 с наблюдаващ прокурор г-жа Ивета Маркович. Така и направих. Но вместо да бъде приложен към ДП №2924/2013 г., където му е мястото, през декември 2015 сигналът за новото обстоятелство по ДП №2924/2013 се озовал при пр. Фердинандов от РП-Плевен (и друг път се е случвало; деловодството им е пълен хаос). Пр. Фердинандов пък, вместо да го върне на пр. Маркович с думите: "Колега, това е по Вашето ДП, заповядайте!", го изпратил в ОДМВР-Плевен за извършване на проверка. Такива проверки се извършват с цел подпомагане на прокурорите при вземане на трудното решение дали да образуват ДП (досъдебно производство) или да постановят отказ от образуване на такова. Към момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, всеки момент се очаква постановлението на пр. Фердинандов. Според мен, ще постанови отказ с мотива, че вече е образувано ДП по случая - то си е ясно от самото заглавие на сигнала "ново обстоятелство по ДП №2924/2013".

-

Update, 23.11.2016. Пр. Фердинандов постанови отказ, както и очаквах, но по други причини, а "новото обстоятелство" потъна някъде в хаоса на РП-Плевен, както и много други материали преди и след него, изпратени в помощ на рзследването -  вж Пример № 29 и Мълчанието на прокурорите.

----------------------------

СИГНАЛЪТ "Ново обстоятелство по ДП №2924/2013" в PDF

Уважаеми служители от РП-Плевен,

По съвет на ОП-Плевен Ви изпращам информация относно ново обстоятелство по ДП №Д-2924/2013 на РП-Плевен. Моля предайте, където е необходимо.

С уважение,
Ренета Стоянова, гр. ВарнаНОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО по ДП №Д-2924/2013 на РП-Плевен - оказа се, че има две решения №С100/2000 на ПК-Д.Митрополия

Пояснение
Оказа се, че зем. служба в Д. Митрополия е издала две решения за един същ имот №551024 (гора от около 3 дка). Едното решение се съхранява в оригинал в архива на майка ми (Приложение 1: стр. 1 и стр. 2), а другото - в архива на ОСЗ гр. Д. Митрополия. От второто е издаван препис два пъти - незаверен през 2012 (Приложение 2: стр. 1 и стр. 2) и заверен през 2013 (Приложение 3: стр. 1 и стр. 2), криво-ляво заверен, де - без дата на заверката. Незаверения ми го изпрати по пощата инж.-лесовъд Валентин Кожухаров, брат на Станимир, заедно с цялото досие по сечта от 2012 г., а заверения ми го предостави нотариус Иванов заедно с всички документи по двете нотариални дела от 2013.

Наскоро изчетох бавно и успоредно двете решения ред по ред и открих разликата. Тя не е голяма -
само от няколко думи, добавени във версията, съхранявана в ОСЗ - Д.Митрополия. Да, но и една-единствена дума да е различна, това вече са два отделни (самостоятелни, различни, неидентични) документа за собственост върху един и същ имот. Втората "оригинална" версия вероятно е издадена съвсем скоро след първата, защото имената на членовете на ПК са същите, подписите им са същите, всичко е като в първата, с изключение на добавените няколко думи. Считам, че версията на зем. служба е втора по ред, тъй като добавените думи касаят публикация в ДВ от 11.07.2000 г. (юли месец), а датата върху решението е 29.06.2000 г. (юни месец). Фактически втората версия е фалшификат, тъй като няма как в документ от месец юни да се цитира публикация в ДВ от следващия месец, месец юли, същата година. 

ЛЮБОПИТНО! Стенограма от НС 1999 - ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СЛУЖБИ МАСОВО ИЗДАВАТ ПО НЯКОЛКО РЕШЕНИЯ ЗА ЕДИН И СЪЩ ИМОТ:


СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Целта на вписването не е само да регистрира транслативната сделка, а първата основна цел на вписването е да създаде правна сигурност. Аз ви казах, господин Трендафилов го каза и именно затова го репликирам, че
маса комисии са издавали за едни и същи имоти по няколко решения. Ако ние с всяко едно от тези решения сега започнем да продаваме тези имоти, може да си представите какъв невъобразим хаос ще се получи.

Затова аз държа решението да има значение на констативен акт за собственост само ако бъде вписано. Това няма да създаде никакви затруднения, защото тоя, който няма намерение да продаде или да ипотекира имота си, той няма да отиде да го впише. Той ще отиде да го впише само тогава, когато има намерение да го продаде или да го ипотекира. А той, за да го продаде или ипотекира, пак трябва да отиде при съдията по вписванията, пак трябва да се занимае със съдебното ведомство. Така че това нещо няма да направи никакви затруднения, но в края на краищата ще създаде една правна сигурност, за да може да се избегне анархистичното разпореждане по няколко пъти с един имот, което прави дори самите актове не надеждни.

Ако аз съм един банкер и идвате при мен да ми ипотекирате имот само въз основа на едно решение, аз няма да ви приема ипотеката, защото не съм сигурен дали наистина ипотекирате моя имот или всеки един друг може да дойде да се намеси. Аз даже ако купувам един имот само въз основа на решение, ако съм добросъвестен, много ще се замисля дали да го купя, защото много ще се замисля дали това е надежден документ за собственост. Недейте се увлича от желание за някакви си скорозрелки, които ще създадат само невъобразим хаос.

Моля ви, приемете това, което съм предложил - вписването да бъде задължителен елемент, за да може решението да има характер на констативен нотариален акт. Благодаря ви. (Председателството се поема от заместник-председателя господин Иван Куртев.)"

КРАЙ НА СТЕНОГРАМАТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА НС ПРЕЗ 1999.

Моля ви, приемете това, което съм предложил - вписването да бъде задължителен елемент" - е казал Лучников през 1999 г. и това е било прието. Всички решения, издадени след 2001 г., се вписват при самото им издаване, а по-старите задължително се вписват при изповядване на сделка, по-точно ПРЕДИ изповядване на сделка, съгл. чл. 586 ал. 4 от ГПК, в сила от 2008 г.: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." (заб. моя, Р.С.).

---
Важно за разследването по ДП № Д-2924/2013! И при двете сделки от март 2013 г. собствеността на продавача (майка ми) е удостоверена с невалидни преписи от документи за собственост, при това от предходни документи за собственост. Майка ми се легитимира като собственик на земите си в Плевенско с нот. си актове, а не с решенията на ПК. Фактът, че в архива на майка ми са налични и двете решения на ПК в оригинал, както и че единият от двата й нот. акта също е наличен в оригинал - този за 50-те дка зем. земя, като липсва само оригиналът на нот. акт за 3-те дка горска земя, навежда на мисълта, че майка ми е предоставила на "пълномощника" си единствено нот. акт за 3-те дка горска земя. И наистина така е станало, макар че тя е забравила. Дала му го е още през 2012 г. покрай подготовката на документите за сечта, а той го дал на брат си, инж.-лесовъд Валентин Кожухаров. Двамата братя скрили от служителите от ОСЗ-Д.Митрополия, че майка ми има нот. акт за 3-те дка горска земя. Няколко месеца по-късно, на 14.03.2013 г., Станимир скрива и от нотариус Иванов, че майка ми има нот. акт за 3-те дка горска земя. В края на 2014 г. Валентин Кожухаров ми изпраща досието по сечта и вътре - изненада! - копие от нот. акт за 3-те дка. Веднага му се обаждам и той ми разказа всичко - как брат му Станимир Кожухаров се занимавал с уреждане на документите по сечта и как му донесъл нотариалния акт заедно с другите документи. Разказа ми даже как предния ден го викали в полицията в Плевен заради Станимир, който пак бил измамил някого. (Приложение 4. Валентин Кожухаров разказва как през 2012 г. получил от брат си копие от нот. акт на майка ми - текст и аудиозапис).


С уважение,
Ренета Т. Стоянова, гр. Варна

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо съдържа изброяване по точки на множеството грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 на 14.03.2013 при изповядване на покупко-продажба на около 3 дка горска територия. Изпратено е на 11.06.2015 до г-жа Кузманова от Инспектората на Министерство на правосъдието като продължение на наша кореспонденция от ноември 2014. Какво направи г-жа Кузманова, като го получи? Излезе в летен отпуск, а като се върна, вече беше забравила за него. За щастие, на 01.09.2015 г-жа Плачкова от канцеларията на МП го препрати на ВКП по компетентност. ВКП го изпрати на ВАП по компетентност - това беше грешка (изглежда объркаха понятията "нотариален акт" и "нормативен акт", както преди това се беше случило в Нотариалната камара). ВАП на свой ред го изпрати в РП-Плевен по компетентност. След отвод на няколко районни прокурора, на 09.12.2015 сигналът е бил възложен на прокурор Фердинандов, а на 29.12.2015 г. той е възложил на ОДМВР-Плевен извършване на проверка.

Оттук нататък следите на сигнала се губят.

На 11.01.2016 ми се обадиха от ОДМВР-Плевен и ми казаха, че им е възложена проверка по друг сигнал. В момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, все още нямам отговор на сигнала от 11.06.2015 г. до Инспектората на МП.

-------------------------

СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА НА МП ЗА МНОЖЕСТВО ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ НА НОТАРИУС ИВАНОВ №007-ПЛЕВЕН ПО НОТАРИАЛНО ДЕЛО №58 ОТ 14.03.2013 г.

СИГНАЛЪТ Е ИЗПРАТЕН ПО Е-ПОЩА НА 11.06.2015 г.

До: г-жа Лиляна Кузманова, Инспекторат на МП - София

Копие до: г-жа Калинка Плачкова, директор на Д "Канцелария" в МП - София
Копие до: г-н нотариус Иван Иванов №007 - Плевен

От: Ренета Стоянова, дъщеря на Йорданка Найденова (приложено пълномощно)

Отн.: Молба за извършване на проверка по чл. 372 от ЗСВ на нотар. дело №58 отr 14.03.2013 г. (приложени доказателства)

Ако е необходимо да изпратя молбата на хартия или като прикачен файл по е-поща, моля да ме уведомите.

11.06.2015 г.
гр. Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУЗМАНОВА,

      Във връзка с Ваш отговор №94-Р-182/05.06.2015 г., с който ме уведомявате, че е изтекла двегодишната давност за търсене на дисциплинарна отговорност по чл. 76, ал. 1 от ЗННД, Ви уведомявам, че не съм искала образуване на дисциплинарно производство срещу нотариус Иван Иванов №007.
      Досега дори не съм се обръщала към Инспектората на МП. В края на ноември 2014 г. сте получили копие от моя молба до Нотариалната камара за компетентно становище дали документите по две нотариални сделки на г-н Иванов са изрядни: „Изпращам Ви копия от две нотариални дела от март 2013 г., по които майка ми е била продавач чрез пълномощник, с молба за писмено становище дали всички документи са били напълно изрядни и дали наистина от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките" .
      На 10.03.2015 г. Вие решихте да отговорите, макар че не сте били длъжни, доколкото копието се изпраща просто за сведение. В отговора си ми написахте, че сте получили жалба от мен, каквато никога не съм изпращала, и изредихте редица некомпетентни твърдения, повечето от които ми бяха известни от кратката кореспонденция с г-н нотариус Иванов, която бях провела по е-поща с него или с лицето, пишещо от негово име, в периода декември 2014-януари 2015 г.
      На 30.03.2015 г. Ви писах, че очаквам компетентен отговор. На 11.06.2015 г. получих от Вас писмо с обикновена поща №94-Р-182/05.06.2015 г., съдържащо същите некомпетентни твърдения и обяснение, че е късно да се образува дисциплинарно производство.
      Никога и от никого не съм искала дисциплинарно производство- нито от Нотариалната камара, нито от Инспектората на МП. Тъй като от Нотариалната камара все още не е изпратен отговор на молбата ми от ноември 2014 г., сега се обръщам към Вас с молба да разгледате само няколко документа и то само от нотариално дело №58, образувано на 14.03.2013 г. (приложени) и да се изкажете компетентно по тях - Вие или някой друг служител от МП.
      Вярвам, че имате необходимите квалификация, опит и компетентност, но не сте показали положителните си качества в двете писма, подписани от Вас. Изглежда отчаяно се опитвате да запазите авторитета на г-н нотариус Иванов. Той също е квалифициран, опитен и компетентен юрист, но също не е показал положителните си качества при съставянето на двата нотариални акта на 14 и 18 март 2013 за "продажбата" на всички земи на майка ми в плевенско.
      Напълно разбирам деликатната ситуация. Прокуратурата, която съм сигнализирала преди две години, също отчаяно се опитва да запази авторитета на г-н Иванов. Хубаво е професионалисти от един бранш да се подкрепят взаимно в трудни моменти, но смятам, че подкрепата не трябва да се превръща в опит за прикриване на престъпление. Чест прави на г-н нотариус Иванов, че призна в неофициално писмо до майка ми, че е възможно да е допуснал грешка, тъй като всички допускаме грешки:
      "Възможно е и да съм допуснал грешка. Грешки допускат всички- и съдии, прокури, дипломати, президенти и дори преводачи. До настоящия момент обаче нямам обявен нищожен Нотариален Акт, но се надявам скоро да намерите благоприятно решение на имотния Ви проблем"
      Да, г-н нотариус Иванов наистина е допуснал грешка, даже не една, а много. Цитираният от Вас чл. 372 от ЗСВ Ви дава право да извършвате проверки и без да образувате дисциплинарно производство. Прилагам писмо от г-жа Плачкова, директор на дирекция "Канцелария" в МП, от 14.04.2015 г. по пр. №94-Й-29, в което се обяснява именно това. Лично се запознах с чл. 372 от ЗСВ - срок за проверките няма.
      С оглед на гореизложеното, моля, бъдете така добри да обърнете внимание на следните моменти по нотариалната сделка от 14.03.2013 г. и да ги коментирате. Становището на Инспектората на МП е важно за благоприятното решение на имотния проблем:

НОТАРИАЛНО ДЕЛО №58, 14.03.2013 г.:

1. Продаваната земя НЕ е земеделска, а от Горския фонд, при това от защитена зона по НАТУРА 2000.
2. Начинът на трайно ползване НЕ е "залесена територия", а "залесена горска територия" - вж. документ за собственост, представен пред нотариус Иванов - препис от Решение на ПК-Д.Митрополия №С100/2000 г.(приложен). Пояснявам, че разликата между "залесена територия" и "залесена горска територия" е значителна, тъй като съществуват и залесени територии върху земеделски земи, те обаче не са от Горския фонд и не се ползват по Закона за горите, а тази земя е именно от Горския фонд и се ползва по Закона за горите, като последното е записано в нот. акт на Иванов малко след като погрешно е записал, че земята е земеделска.
3. Решение на ПК-Д.Митрополия №С100 НЕ е издадено без година на издаването си. Г-н Иванов е пропуснал да напише годината на издаване в съставения от него нот. акт.
4. Названието на Решение №С100/2000 г. НЕ е "за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници", а "за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ). Г-н Иванов е преправил названието на документа за собственост.
5. Заедно с решението е представено у-ние за наследници, което г-н Иванов е пропуснал да спомене в нотариалния акт.
6. Подотделът НЕ е номер 1/у, а 3/у. Г-н Иванов е сбъркал номера.
7. Адресът на продавача (майка ми) НЕ е само град и улица, а град, улица и номер. Г-н Иванов е попуснал да напише номера.
8. Продавачът НЕ е Станимир Кожухаров. В съставения от г-н Иванов нот. акт Станимир погрешно се е подписал като продавач.
9. Пълномощното е от с. Гороцвет, Разградско, със съдържание, заверено под №2-А и други особености, които НЕ биха се приели от никой компетентен нотариус (приложено). Обаче г-н Иванов НЕ е забелязал нито една от тях. Месец и половина след сделката (!) е получил писмена декларация от кмета (приложена) - "заверих пълномощно №2" (това е само заверката на подписа, за съдържанието нищо не пише!) "за земеделска земя" (за горската нищо не пише, не пише и майка ми да се е явявала пред него). Този кмет вече е бивш - осъден е в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки на подписи.
10. Г-н Иванов е приел представеното му у-ние за данъчна оценка на "земеделска земя" (приложено), без да забележи грубата грешка. Пояснявам отново, земята не е земеделска, а горска, от Горския фонд. Г-н Иванов е следвало да изиска ново у-ние за данъчна оценка.
11. Г-н Иванов НЕ е забелязал, че в решението на ПК е записано, че таксационната характеристика (описанието на месторастенето) представлява неразделна част от решението . Г-н Иванов е следвало да я изиска, но как да стане това, като той дори НЕ е разбрал, че се продава горска земя.
12. Г-н Иванов НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решенията на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."
В писмо до майка ми по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
13. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи майка ми от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Майка ми има нотариален акт на свое име за горската си земя, издаден през 2006 г. въз основа на Решение №С100/2000. Нотариалният й акт е вписан в СВ-Плевен и тя се легитимирам като собственик с него, а не с решението на ПК от 2000 г. Решението на ПК е неин предходен документ. Съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си горска земя още от 30-те години на миналия век.

      Очаквам становището на Инспектората на МП по въпрос, касаещ дейността на член на Нотариалната камара, съставил нотариален акт с противоречиво, непълно и невярно съдържание, въз основа на несъществуващ документ (не съществува Решение №С100 [без година на издаване] на ПК гр. Д. Митрополия с название "за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници") и по такъв начин съдействал - може би неволно - за осъществяване на имотна измама.
      Може би наистина е действал неволно, тъй като не е изключено множеството грешки и пропуски, надвишаващи многократно нормалната човешка грешка, да са резултат по-скоро от лична трагедия (умствено заболяване), отколкото от злоумишлени действия. Още повече, че г-н Иванов сякаш не осъзнава колко много грешки е направил - лъжесвидетелствал е пред органите, че всички документи били изрядни и след като писа до мен и майка ми по неподобаващ за юрист начин, замълча, сякаш е уплашен и се мъчи да скрие каква беля е направил.
      Не търся наказание за г-н нотариус Иванов, а компетентно съдействие и от него, и от Вас, и от където е възможно, с цел благоприятно решение на имотния проблем - "продажба" на около 50 дка земи в плевенско - горски и земеделски - с предходни документи за собственост - измама, която от години е в полезрението на компетентните органи, видно от видно от сайта на БАСВ: http://www.basv.free.bg/, където можете да прочетете, че "В дейността ни като съдии по вписванията констатираме случаи на извършване на прехвърляния на имоти със стари актове -предходни, като по този начин лицата успешно се снабдяват и с удост. за данъчни оценки, скици и др." С имоти от кадастъра е почти невъзможно да се осъществи подобна измама, но със земи е много лесно, тъй като повечето са извън кадастъра.

Благодаря предварително. Оставам в очакване на компетентно становище.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова
образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛOЖЕНИЯ
1. Копие от нотариален акт на нотариус Иванов с противоречиво, непълно и невярно съдържание стр. 1 и стр. 2, съставен въз основа на несъществуващ документ (не съществува Решение №С100 [без година на издаване] на ПК гр. Д. Митрополия с название "за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници")
2. Копие от Решение на ПК №С100/2000 г. гр. Д. Митрополия „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ)" Вж също пояснението за двете версии на това решение
3. Копие от пълномощно със заверено съдържание под №2-А (лице и гръб) и други, не по-малко интересни особености, поради които никой компетентен нотариус не би го приел
4. Копие от удостоверение за данъчна оценка, в което погрешно е записано, че горската ми земя е "земеделска земя".
5. Копие от декларация на бившия кмет - лице и гръб, (осъден за над 100 неприсъствени заверки), че е заверил само пълномощно №2 и то само за земеделска земя.
6. Писмо от г-жа Плачкова, директор на дирекция "Канцелария" в МП, от 15.04.2015, в което се разяснява, че Инспекторатът на МП извършва проверки по чл. 372 от ЗСВ без ограничения в срока, необходимо е само да се представят доказателства.
7. Безсрочно пълномощно №1541, нотариално заверено в гр. Варна на 28.05.2014 г.(лице и гръб), с което Йорданка Найденова (майка ми) упълномощава мен, Ренета Стоянова (родна дъщеря) да я представлявам навсякъде.

 

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

24.12.2015 До Главния прокурор

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо е молба до Главния прокурор да ми помогне да открия къде се намира един сигнал за множество грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013.

Update, 22.07.2016. Гл. прокурор не ми помогна. Сигналът потъна в забвение някъде из РП-Плевен.

Update, 05.08.2016 Вече се разбра и без помощта на Главния. Сигналът, препратен от ВАП в РП-Плевен, е довел до отвод на повечето районни прокурори. Един от останалите, обаче, приема предизвикателството. Името му е Венцислав Фердинандов. Първото действие на пр. Фердинандов е изхвърляне на писмото от ВАП в кошчето за боклук, образно казано. Второто - възлагане на ОДМВР-Плевен проверка по друг сигнал. След това - запазване на пълно мълчание в продължение на пет месеца. И накрая - съставяне на едно правно неграмотно постановление за отказ да образува ДП, от което нищо друго не става ясно, освен че е работил по някакъв сигнал за "ускоряване и прецизиране" на вече образуваното ДП, а не по изпратения от ВАП. И наистина, от ОДМРВ-Плевен потвърдиха, че им е възложен   съвсем друг сигнал. За подробности, вж кореспонденцията с Фердинандов.

-

ДО: Главен прокурор
КОПИЕ ДО: ВСС и МП

Уважаеми господин Главен прокурор,

Моля за съдействие да открия в коя прокуратура се намира мой сигнал от месец юни т.г. Сигналът е за множество грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 при изповядване на две покупко-продажби през март 2013.

Изпратен е под формата на две писма до г-жа Кузманова от Инспектората на МП (Приложения: 1 и 2)

На 01.09.2015 е препратен от МП на ВКП по компетентност (Приложение 3).

На 08.09.2015 е препратен от ВКП на ВАП по компетентност (Приложение 4).

На 10.11.2015 е препратен от ВАП на РП-Плевен по компетентност (Приложение 5).

След това следите се губят.

Нямам писмена информация отникъде. Обаждах се по телефона до всички прокуратури, но служителките не знаят нищо със сигурност. Една казва, че сигналът е в ОП-Плевен, друга - че е във ВКП, трета - че е при Вас, Главния прокурор, четвърта - че е приложен към пр. №548/2015 по описа на ВАП, а преписката е обединена с пр. №708/2012 по описа на ВАП. Въпросната преписка №708/2012 г. по описа на ВАП е на съвсем друга тема - за остарялата нормативна уредба на преводаческата дейност. Изглежда сякаш е станало някакво преплитане на преписките или може би объркване на термините "нотариален акт" и "нормативен акт".

Реших да се обърна към Вас след разговор с окръжен прокурор Антонова от ОП-Плевен. Разговорът беше по друг повод - от три месеца и половина очаквам нейното произнасяне по мои възражения и искания по постановление за прекратяване на ДП от 2013 в РП-Плевен. Пр. Антонова ми обясни, че забавянето не е по нейна вина. Първо трябва да се произнасе прокурор от ВКП. Чак след това окръжният прокурор има право на произнасяне. Обеща ми, че щом се запознае с произнасянето на ВКП, ще се произнесе в срок от 3 дни.

Разговорът с окр. пр. Антонова ме накара да се почувствам неудобно, че съм изпращала излишни сигнали - до ОП за бездействие на районен прокурор, до Апелативна - за бездействие на окръжен, и до Върховна - за бездействие на апелативен прокурор. Оказа се, че не съм знаела най-важното - прокурорите от долустоящите прокуратури нямат право да се произнасят, докато не се произнесе прокурор от Върховна прокуратура. А прокурорът от Върховна на свой ред вероятно няма право да се произнесе, докато не се произнесете Вие, г-н Главен прокурор - устно или писмено. Всичко е във Вашите ръце.

Затова се обръщам за съдействие лично към Вас - предвид огромните Ви правомощия като Главен прокурор.

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

Благодаря предварително.

--


С уважение и пожелания за весели празници,

Ренета Т. Стоянова, ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 5 бр. съгл. текста:

1. От Стоянова до Кузманова, 11.06.2015 - сигнал за грешки и пропуски на нотариус Иванов №007 при продажбата на горската земя
2. От Стоянова до Кузманова, 23.06.2015 - сигнал за грешки и пропуски на нотариус Иванов №007 при продажбата на земеделската земя
3. Писмо от МП до ВКП, 01.09.2015 - изпращане по компетентност
4. Писмо от ВКП до Стоянова, 29.10.2015 - уведомяват за изпращане по компетентност до ВАП на 08.09.2015
5. Писмо от ВАП до РП-Плевен, 10.11.2015 - изпращане по компетентност

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е поредна молба за информация по движението на пр. 6100/2015 по описа на РП-Плевен. От декември 2015 нещо се работи по тази преписка, но не е ясно какво. В момента, в който публикувам това писмо, на 29.03.2016, все още нямам никаква информация. Знам само, че преписката е образувана по повод писмо от ВАП от 10.11.2015, с което ВАП изпраща по компетентност до РП-Плевен мои "твърдения за извършени документни престъпления от нотариус Иванов №007". Знам същo, че след като няколко прокурора от РП-Плевен са си направили самоотвод, на 09.12.2015 преписката е възложена на пр. Фердинандов от РП-Плевен (информацията ми е директно от ВАП, писмо 23.12.2015). От сайта на Прокуратурата научих, че на 29.12.2015 пр. Фердинандов е възложил проверка на ОДМВР-Плевен, сектор "Икономическа полиция". След това следите на сигнала за "извършени документни престъпления от нотариус Иванов №007" се губят. От ОДМВР ме информираха, че им е възложен друг сигнал. Питах всички прокуратури, дори Главния прокур, но отговор не получих.

 

------------------------------------------

 

ДО: Г-Н ФЕРДИНАНДОВ, РАЙОНЕН ПРОКУРОР ОТ РП-ПЛЕВЕН


19.02.2016УВАЖАЕМИ Г-Н ФЕРДИНАНДОВ,

Отн. Молба за информация отн. движението по пр. 6100/15 РП-Плевен

Напомням, че на 01.02.2016 г. Ви помолих за информация отн. движението по пр. 6100/15. Все още нямам отговор от Вас. Тогава изразих надежда, че се работи по два мои сигнала за документно престъпление на нотариус Иванов №007, извършено на 14.03.2013 (сигнал 1) и на 18.03.2013 (сигнал 2) и бях приложила следната справка с приложения към нея:

Справка по движението на двата сигнала досега:

11.06.2015 - Сигнал 1 е изпратен от мен до Инспектората на МП (Приложение 1)

23.06.2015 - Сигнал 2 е изпратен от мен до Инспектората на МП (Приложение 2)

01.09.2015 - МП изпраща двата сигнала на ВКП (Приложение 3)

16.10.2015 - питам ВКП къде са двата сигнала, като ги прилагам (Приложение 4)

29.10.2015 - ВКП отговаря, че на 08.09.2015 са изпратени на ВАП (Приложение 5)

05.11.2015 - питам ВАП къде са сигналите, като ги прилагам (Приложение 6)

10.11.2015 - ВАП изпраща сигналите в РП-Плевен (Приложение 7)

11.12.2015 - питам ВАП дали има информация от РП-Плевен (Приложение 8)

23.12.2015 - ВАП отговаря, че след отвод на няколко прокурора от РП-Плевен сигналите сa при пр. Фердинандов от РП-Плевен, пр. 6100/15 (Приложение 9)

29.12.2015 - Пр. Фердинандов възлага проверка на ОДМВР-Плевен (Прилож. 10)

28.01.2015 - Срокът на проверката в ОДМВР-Плевен е удължен (Приложение 11)

Бях Ви изпратила два информативни материала - "Фактическата обстановка" (престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, извършено от нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013) и "За отмяната на нотариалните актове" (постановени в нарушение на закона от нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013)

Не знам дали сте ги получили, затова ги изпращам пак. На практика разследването вече е извършено, но още не е оформено по процесуалния ред. Очаквам да ме уведомите за това.

От своя страна аз Ви уведомявам, че на 10.02.2016 г. ме потърси полицай от 4-то РУП кв. Аспарухово гр. Варна (тел. 0885680727). Каза, че трябва да снеме показания от майка ми, 83 г. Тъкмо седях до леглото й и я хранех с лъжичка. Майка ми е в изключително тежко състояние. Прибрала съм я при мен и я гледам като малко дете. Казах, че е изключено да снемат показания от нея. Обясних, че става дума за документно престъпление на нотариус от гр. Плевен, че аз съм подателят на сигнала и че разполагам с писмени доказателства. Г-н полицаят каза, че ще ме потърсят. Повече никой не се обади. След една седмица чакане се усъмних да не е било някаква измама и на 18.02.2016 сутринта се обадих на 0885680727. Женски глас потвърди, че телефонът е служебен, но не знаеше нищо за случая. Следобед се обадих в ОДМВР-Плевен на тел. 064864466 и помолих да ме свържат с г-н Милен Димитров. Негов колега каза, че е в отпуска. Същия следобед се обадих и в РП-Плевен на тел. 064823378 - казаха, че срокът на предварителната проверка е удължен с още два месеца до края на март. На въпроса ми, по какъв сигнал е образувана преписката, отговориха - по сигнал за документно престъпление на нотариус Иванов.

Тук следите се губят, защото г-н Милен Димитров от ОДМВР-Плевен ми беше казал, че сте му възложили да разследва съвсем друг сигнал - "ново обстоятелство по ДП № Д-2924/2013" от 20.11.2015. Той не знаеше нищо за документното престъпление на нотариус Иванов.

Междувременно ДП № Д-2924/2013 влезе в съда по разпореждане на окр. пр. Антонова от 25.01.2016. На 01.02.2016 мина на първа инстанция. Пр. Маркович протестира определението на РС-Плевен. Сега се очаква произнасяне от ОС-Плевен. Прилагам копие от протеста на пр. Маркович и препис от възражението срещу него за информация.

Накратко. Моля да ме уведомите дали сте получили изпратените материали - "Сигнал 1" и "Сигнал 2" от м. юни 2015, "Фактическата обстановка" и "За отмяната на нотариалните актове"? Ако да, защо сте възложили на ОДМВР-Плевен да извършват проверка по новото обстоятелство по ДП № Д-2924/2013, водено срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал 1 от НК, вместо по материалите за документно престъпление на г-н нотариус Иванов №007?С УВАЖЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888 60 90 72, стац. 052 988 600, е-поща: rennie@softisbg.com

Варна

19.02.2016

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста

1. Фактическата обстановка - престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК

2. За отмяната на нотариалните актове - по чл. 537, ал. 3 от ГПК

3. Протест на пр. Маркович - 09.02.2016

4. Възражение срещу протеста от- 16.02.2016

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

11.03.2016 До ВТАП

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Писмото е изпратено по е-поща от дъщерята на пострадалата до апелативен прокурор в отговор на негово писмо от 10.03.2016.

ПИСМОТО В PDF

До: Г-Н ДИМИТЪР ЛЕЩАКОВ, ПРОКУРОР ПРИ ВТАП

пр. № 1755/14

 

КОПИЕ ДО: ВТАП и Гл. прокурор


11.03.2016 г.
гр. Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЕЩАКОВ,

Отговор на Ваше писмо до мен от 10.03.2016 (приложено)

На 18.01.2016 г. съм обжалвала пред Вас неподлежащо на съдебен контрол постановление на окръжен прокурор от 07.07.2015 г. Вместо да се произнесете в 3-дневен срок съгл. чл. 202 от НПК, едва вчера, на 10.03.2016 г., ми отговаряте, че все още не можете да се произнесете, защото материалите по всички преписки и цялото ДП били изпратени в съда и защото още не било имало влязъл в сила съдебен акт. Съдебен акт има - определение на ОС-Плевен по чл. 243, ал. 6 и 7 от НПК, в сила от 01.03.2016 (приложено). Отново връщат делото за доразследване.

 

Не става ясно обаче за какво са Ви необходими преписките. Какво очаквате да намерите в тях? Там няма нищо по въпроса за нотариалните актове. Това е тема табу за разследващите в Плевен. Нотариус Иванов №007 бил заявил категорично, че всички документи, и по двете сделки, били изрядни, а пр. Маркович приела думите му на доверие, без да съобрази, че показанията на всички свидетели, в т.ч. и на нотариус Иванов №007, следва да се преценяват през разпоредбата на чл.121 от НПК, която им позволява да не дават показания, уличаващи ги в извършване на престъпление.

 

Нагледен пример за несъобразителността на пр. Маркович се дава и в постановлението й от 13.01.2015 г., с което постановява категоричен отказ да приложи разпоредбата на чл. 537, ал. 3 от ГПК, Нотариалните актове [от 2013] са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали", „Този извод на прокурора не е бил оспорен от двете съдебни инстанции". Тук пр. Маркович не е съобразила, че нотариалният акт с невярно съдържание по принцип трябва да бъде истински документ по см. на чл. 93, т. 6 от НК, т.е. подписан от нотариуса, защото ако не е подписан от него, няма как да се повдигне обвинение срещу нотариуса по чл. 311 от НК. А подкрепата на „правният извод на прокурора" от двете инстанции на Плевенския съд, както и от Окръжна прокуратура в Плевен, разкрива, че и те не са особено съобразителни.

 

Очаквам Вашето произнасяне по обжалваното постановление на окръжния прокурор, с което е потвърден категоричният отказ на районния, макар и не толкова категорично. Благодаря предварително.

 

 

С уважение към високо отговорната професия на Прокурора,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72, е-поща: rennie@softisbg.com

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 5 броя:

1. Писмо от апел. пр. Лещаков, 10.03.2016

2. Определение на ОС-Плевен, 01.03.2016

3. Постановление на районен пр. Маркович от 13.01.2015 г. (стр. 1, стр. 2 и стр. 3) - категоричен отказ да приложи чл. 537, ал. 3 от ГПК

4. Постановление на окр. пр. Антонова от 07.07.2015 г. (стр. 1 и стр. 2) - потвърждава постановлението на районния прокурор от 13.01.2016 г, макар и не толкова категорично

5. „Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати изматата" (информативен материал)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

10.03.2016 От ВТАП

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е писмо, изпратено по е-поща от апелативен прокурор до пострадалата и дъщеря й в отговор на "поредно писмо получено по ел. поща на 08.03.2016 г. във ВТАП". Апелативният прокурор се оправдава, че "към настоящия момент ВТАП все още не би могла да вземе отношение по постановление от 07.07.2015 г., тъй като материалите по преписките на ОП-Плевен и РП-Плевен и ДП не са изпратени във ВТАП поради предприети действия по съдебно обжалване на постановлението за прекратяване на наказателно производство [от 24.07.2015] и липсата на влязъл в сила съдебен акт."

 

Писмото в PDF

 

-

 

Забележка: Постановлението от 07.07.2015 не подлежи на съдебен контрол.  Постановлението, по което са "предприети действия по съдебно обжалване" е от 24.07.2015 г. Действията по съдебното му обжалване са предприети от окръжен прокурор против волята на пострадалата.    

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система