Блаже Конески, Увод към Граматика на македонския книжовен език
превод Хари Стоянов
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката

Блаже Конески
Увод
към
Граматика на македонския книжовен език
, 1952
превод © Хари Стоянов, 2003Целия увод можете да изтеглите
тук (467 KB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
Увод към Граматика на македонския книжовен език
Развитие на съвременния македонски книжовен език. Езикът на славянската писменост в Македония до 16 век
Народният език в практическа писмена употреба през времето от 16 до 19 век
Утвърждаването на народния език в църковната литература до началото на 19 век
Текстове на народен език, писани с гръцка азбука
Македонският езиков въпрос през 19 век
Възгледите на К. П. Мисирков
Развой на македонския книжовен език след първата световна война
Македонският книжовен език в годините на народноосвободителната борба
Окончателно разрешаване на македонския езиков въпрос
Народната основа на македонския книжовен език
За речника на македонския книжовен език
...

Националното осъзнаване на македонските маси става фактор, който трябва да се вземе пред вид в политическото развитие на Балканите. Почувствана е преди всичко необходимостта за едно ясно формулирано становище спрямо него от страна на международното работническо движение. В резултат на това идва известното решение на Коминтерна от април 1934 г. по македонския въпрос. В него се констатира фактът, че македонската нация съществува, независимо от това, че буржоазията на страните, които са поделили Македония, отрича националните особености на македонския народ. В това решение между другото се изтъква и “правото на македонските маси да си служат с матерния си език във всички държавни и обществени учреждения”, да се използва той в училищата и да се издават на него книги. Този документ е необикновено показателен за налагането на нашето народно-освободително движение, вече с напълно изяснена национална програма, в международен аспект.

...

Нашият книжовен език се оформи окончателно в един период, когато югославските народи, чрез общата борба, поставиха основите на своя братски и равноправен живот; когато те приложиха на практика идеята за братство и национално равноправие и по отношение и на другите народи на Балканите. И именно затова че окончателното оформяне на нашия книжовен език стана в един такъв момент, нямаше никакво основание за едно националистически оцветено чувство, според което книжовният македонски език да трябва колкото е възможно повече да се отдалечи от сръбския и българския език, дори и на цената на стесняването на неговата народна основа. Нашият книжовен език, базиран на централните говори, и иначе има в себе си достатъчно характеристики, които го обособяват като отделен южнославянски език, за да не става необходимо да се върви към неговото още по-голямо отделяне от най- близките езици. Дори нещо повече. Може с право да се твърди, че при отделни случаи внасянето в книжовния език на някоя черта, макар и широко известна в народните говори, е подпомогнато донякъде и от влиянието на тези езици.