Кореспонденция и статии на преводаческа тема

Статии, разговори, информации и забавни интерпретации на тема преводи и легализации

Статии:

Разговори:
Тук се намират, подредени хронологично, неофициална кореспонденция и разговори в интернет, които съм водила с юристи, журналисти, преводачи, собственици на преводачески агенции, министри, депутати, служители от бг посолства и др.

Информации:
Тези информации смущават и преводачите, и агенциите.

Забавни интерпретации: Тук се намират фрагменти от проект за роман, който вече е написан.

Терминологична база, която съм събрала като преводач на специализирани текстове от и на английски език: Медицинска (аз имам и медицинско образование), техническа, юридическа и др.


Кореспонденция с институциите

Тук е събрана не само моята кореспонденция, но и кореспонденцията на собственика на "Софтис" - фирмата, в която работя на трудов договор от 01.07.2003 г. Всички писма са по преводаческите проблеми - той пише като собственик на фирма, а аз - като преводач. Публикувана е също така и неофициална кореспонденция и разговори в интернет с преводачи, агенции за преводи и легализации, юристи, министър Вигенин, депутат Деница Златева (Караджова от септ. 2013) и др.

От юли 2012 г. се занимаваме с въпроса за незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР. Напълно съзнаваме, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но сме оптимисти. Оптимизмът ни се подхранва от положителнитe резултати, постигнати досега:

Важно! Положителни резултати, постигнати досега и как се стигна до тях

Важно! Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

ВАЖНО! БЛОГ на Хари Стоянов, собственик на фирма "Софтис" (тук е цялата му кореспонденция с институциите - от 06.12.2012 до 13.04.2014)


1. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ОМБУДСМАНА - ОТ 30.07.2012 ДО 17.04.2014:
В годишния си доклад за 2013 г. Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи!

2. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР - ОТ 27.08.2012 г. ДО 17.05.2014 г.

3. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРИЕМНА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - ОТ 03.09.2012 ДО 11.04.2014

4. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С МС, МВнР, ВАП и НС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА ЗА КОНСУЛСКИ ЗАКОН - ОТ 16.01.2012 ДО 03.10.2013:
Приключена успешно!

5. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАTA - ОТ 20.03.2013 ДО 11.02.2014

6. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ СЪС СПБ (СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ) и АП (АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ) - OT 07.06.2013 ДО 20.12.2013

7. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - ОТ 04.07.2013 ДО 12.11.2013

8. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА - ОТ 11.09.2013 ДО 24.03.2014

9. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С БГ ПОСОЛСТВА
Едното направи шокиращи признания, после внезапно млъкна, другите се снишиха.

10. До Национална следствена служба, 21.02.2014
Необходима е намеса на Прокуратурата

11. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА - ОТ 21.08.2013 ДО 25.04.2014:
На 26.03.2014 г. КЗК се самосезира за уредбата на преводаческата дейност!

12 . ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

13. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 06.03-22.04.14

14. ОФИЦИАЛНИ ПИСМА, НА КОИТО ВСЕ ОЩЕ НЯМА ОТГОВОР
(изпратени преди повече от три месеца)

11.06.2013 - ПИСМО ДО СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА:
(този имейл изглежда отдавна не е активен)

18.06.2013 - Предложение до predlagam@government.bg
(и този имейл изглежда отдавна не е активен)

26.06.2013 - ДО ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР, Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН
Изпратено от собственика на фирмата, в която работя. Настоява се за незабавно прекратяване на административния произвол в МВнР

30.06.2013 - Писмо до „Подскажете ни" в Open Parliament
(този имейл изглежда никога не е е бил активен)

12.07.2013 - СИГНАЛ ДО ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
(твърдят, че не са го получили)

12.08.2013 - До БОРКОР от е-бланката за въпроси на сайта им Имате ли въпрос?*
Имам един въпрос. Случайно да знаете кога ще се отмени Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990? Трябвало е още в края на 2012 съгл. Решение № 808 на МС за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. РМС № 808 е публикувано тук
(за БОРКОР по вестниците пише, че само харчат пари, а никаква работа не вършат)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/545

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.