Препрaтки към кореспонденцията ми и други писма и статии на преводаческа тема


„Преводачи и агенции" (11.05.2015)
Полухудожествени размисли за една полуунищожена професия

„Трудно е да бъдеш преводач в България" (22.06.2016)
Сборник статии на преводаческа тема (2012-2015)


Кореспонденция с МВнР:

1. Писмо от КО за прекратяване на договора със Софтис (26.11.2012)

2. Моят отговор до КО с копие до ВАП (06.12.2012)

3. Писмо от КО в отговор на писмото ми от 06.12.2012 (20.12.2012)

4. Мое писмо до КО (13.01.2013)

5. Мой напомнящ имейл до КО (24.02.2013)

6. Мой напомнящ имейл до КО (12.03.2013)

7. Мой имейл до КО ("Появявам се в списъка на КО") (16.03.2013)

8. Писмо № 13ПР-427 от МВнР до МС (25.03.2013)

9. Мое писмо до Иван Сираков, МВнР (30.03.2013)

10. Мой напомнящ имейл (четвърти) до КО (11.04.2013)

11. Имейл от КО до мен (12.04.2013)

12. Втори мой имейл до КО с искане за официален вариант на имейла им от 12.04.2013 (22.04.2013)

13. Втори анонимен имейл от КО (23.04.2013)

14. Мой отговор на имейла от КО от 12.04.2013 (25.04.2013)

15. Напомнящ имейл до Иван Сираков за имейла ми от 30.03.2013 (25.05.2013)

16. Напомнящ имейл до КО за имейла ми от 25.04.2013 (25.05.2013)

18. Имейл, с който Иван Сираков ме уведомява, че препраща писмото ми от 30.03.2013 до КО (27.05.2013)

19. Имейл от мен и Рени до МВнР с копие до много агенции, медии, партии и др. (28.05.2013)

20. Анонимен отговор от КО на имейла ми от 25.04.2013 (04.06.2013)

21. Имейл до МВнР с копие до НС и МС: За незабавно прекратяване на административния произвол в МВнР (26.06.2013)

22. Напомняне на МВнР, че не са отговорили на имейла от 26.06.2013 (07.08.2013)

23. Напомнящо писмо до КО за писмото ми отпреди една година (13.01.2014)

24. Напомняне до МВнР „4 в 1" (за писмото от 14.01.2013 и имейлите от 30.03.2013, 28.05.2013 и 26.06.2013) (13.04.2014)

25. Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи - 2 години по-късно (26.11.2014)

26. Писмо по случай третата годишнина от заповедта на МВнР от 31.05.2012 (31.05.2015)

27. Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи (6) (17.08.2015)

28. Писмо от омбудсмана до МВнР, 28.09.2015 г. (28.09.2015)
      (Копието получих на 07.02.2017 г.)

29. Писмо от омбудсмана до МВнР, 23.11.2015 г. (23.11.2015)
      (Копието получих на 07.02.2017 г.)

30. Писмо от Валентин Бабов, н-к отдел „АОГ", до омбудсмана (04.01.2016)

31. Писмо от омбудсмана до МВнР, 12.02.2016 г. (12.02.2016)
      (Копието получих на 07.02.2017 г.)

32. Писмо от Валентин Бабов до Мая Манолова, Омбудсман на РБ, 20.06.2016 (20.06.2016)


Кореспонденция с ВАП:

1. Резолюция 708/2012 на ВАП (11.12.2012)

2. Моят отговор на Резолюция 708/2012 (03.01.2013)

3. Мой напомнящ имейл до ВАП (24.02.2013)

4. Мой напомнящ имейл до ВАП (11.03.2013)

5. Мой напомнящ имейл до ВАП (28.03.2013)

6. Мой напомнящ имейл до ВАП (10.04.2013)

7. Писмо от ВАП (04.04.2013)

8. Moe писмо до ВАП в отговор на тяхно писмо от 04.04.2013 (18.05.2013)

9. Отговор от ВАП на писмото ми от 18.05.2013 (07.08.2013)

10. Отговор до ВАП на писмото им от 07.08.2013, с копие до МП (26.08.2013)

11. Отговор от ВАП на писмото ми от 26.08.2013 г. (27.09.2013)

12. Отговор до ВАП на писмото им от 27.09.2013 г., с копие до МП (02.10.2013)

13. Отговор от ВАП на писмото ми от 02.10.2013 г. (04.10.2013)

14. Отговор до ВАП на писмото им от 04.10.2013 г., с копие до МП (10.10.2013)

15. Напомнящо писмо до ВАП за писмото ми отпреди четири месеца (03.02.2014)

16. Отговор от ВАП на напомнящото ми писмо от 03.02.2014 г. (06.02.2014)

17. Отговор до ВАП на писмото им от 06.02.2014 г., с копие до МП (11.02.2014)

18. Писмо до ВАП от 23.10.2014 г. (23.10.2014)

19. Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП (11.12.2014)


Кореспонденция с МП и Нотариалната камара:

1. Мое писмо до Нотариалната камара с копие до МП (03.02.2013)

2. Напомнящ имейл до Нотариалната камара за писмото ми от 03.02.2013 (25.05.2013)

3. Отговор от МП на писмото ми до Нотариалната камара с копие до МП от 03.02.2013: "не е необходимо наличието на сключен договор с МВнР"! (08.08.2013)

4. Писмо до МП на тема "Право да извършвам официални преводи без договор с МВнР" (25.09.2013)

5. Напомнящо писмо до МП за писмото ми отпреди четири месеца (26.01.2014)

6. МП препраща копие от писмото ми от 23.10.2014 до ВАП (04.11.2014)


Кореспонденция с МС и др.:

1. Сигнал за корупция (22.11.2012)

2. Имейл до МС относно сигнал за корупция (22.02.2013)

3. Писмо № 625/13 от МС до МВнР с копие до мен (11.03.2013)

4. Мое писмо до г-жа Соня Божикова от МС (14.03.2013)

5. Напомнящ имейл до МС за имейла ми от 14.03.2013 (25.05.2013)  

6. Мои констатации и конкретни предложения във връзка с изменението и допълнението на Правилника от 1958 г. (26.08.2017) 


Кореспонденция с администрацията на президента:

1. Мой имейл с въпрос за дебат до dialog@president.bg (14.09.2013)

2. Отговор от администрацията на президента, че препращат имейла ми от 14.09.2013 до МВнР (04.10.2013)

3. Мой отговор до администрацията на президента, че МВнР не е компетентен орган (04.10.2013)


Кореспонденция с омбудсмана:

1. Жалба до Омбудсмана, изпратена на 22.09.2015 в 23:15 h (22.09.2015)

2. Писмо от омбудсмана относно жалба № 3959 от 28.09.2015 г. (28.09.2015)

3. Напомнящо писмо до Омбудсмана, 01.11.2015 г. (01.11.2015)

4. Писмо от омбудсмана от 23.11.2015 г. във връзка с напомнянето ми по жалба № 3959 (23.11.2015)

5. Второ напомнящо писмо до Омбудсмана (22.12.2015)

6. Трето напомнящо писмо до Омбудсмана (27.01.2016)

7. Писмо от омбудсмана от 27.01.2016, относно жалба № 3959 (27.01.2016)

8. Писмо до Омбудсмана, 01.02.2016 г. (01.02.2016)

9. Писмо до Омбудсмана, 07.03.2016 г. (07.03.2016)

10. Имейл от Чонка Ковачева, главен експерт към Омбудсмана, 10.03.2016 г. (10.03.2016)

11. Мой отговор на имейла от Чонка Ковачева, 10.03.2016 г. (10.03.2016)

12. Втори имейл от Чонка Ковачева, гл. експерт към Омбудсмана, 11.03.2016 г. (11.03.2016)

13. Писмо до Омбудсмана, 11.04.2016 г. (11.04.2016)

14. Трети имейл от Чонка Ковачева, гл. експерт към Омбудсмана, 11.04.2016 г. (11.04.2016)

15. Писмо до Омбудсмана, 11.05.2016 г. (11.05.2016)

16. Писмо до Омбудсмана, 13.06.2016 г. (13.06.2016)

17. Четвърти имейл от Чонка Ковачева, гл. експерт към Омбудсмана, 13.06.2016 г. (13.06.2016)

18. Писмо до Омбудсмана, 27.06.2016 г. (27.06.2016)

19. Писмо от омбудсмана от 06.07.2016 г. (06.07.2016)

20. Писмо до Омбудсмана, 11.07.2016 г. (11.07.2016)

21. Писмо до Омбудсмана, 17.08.2016 г. (17.08.2016)

22. Писмо до Омбудсмана по случай една година от жалбата ми до него, 22.09.2016 год. (22.09.2016)

23. Писмо до Омбудсмана, 26.10.2016 г. (26.10.2016)

24. Писмо до Омбудсмана, 28.11.2016 г. (28.11.2016)

25. Писмо до Омбудсмана, 28.12.2016 г. (28.12.2016)

26. Писмо от омбудсмана, датирано 23.12.16 г., получено на 02.01.2017 г. (02.01.2017)

27. Писмо до Омбудсмана, 17.01.2017 г. (17.01.2017)

28. Заявление до Омбудсмана за достъп до обществена информация, 17.01.2017 г. (17.01.2017)

29. Омбудсман: Решение № 94xx-01 / 31.01.2017 за достъп до обществена информация (31.01.2017)

30. Мой имейл, с който изпращам на Омбудсмана платежно за разходи за разрешен достъп до информация (02.02.2017)

31. Писмо от омбудсмана, 02.02.2017 г. (02.02.2017)

32. Писмо до Омбудсмана, 10.02.2017 г. (10.02.2017)

33. Напомнящо писмо до Омбудмана от 10.03.2017 г., затова че не съм получил отговор на писмото си от 10.02.2017 г. (10.03.2017)

34. Напомняне с искане за информация относно причината, по която не съм получил копие от препоръка до МВнР, 10.04.2017 г. (10.04.2017)

35. Писмо до Омбудсмана, 15.05.2017 г. (15.05.2017)

36. Писмо от омбудсмана, 18.05.2017 г. (18.05.2017)

37. Писмо до Омбудсмана, 19.06.2017 г. (19.06.2017) 

38. Писмо до Омбудсмана, 20.07.2017 г. (20.07.2017)

39. Писмо до Омбудсмана, 28.08.2017 г. (28.08.2017)

40. Писмо до Омбудсмана по случай 2 години от жалбата ми до него (22.09.2017)

41. Писмо до Омбудсмана, 27.10.2017 г. (27.10.2017) 

42. Писмо до Омбудсмана, 29.11.2017 г. (29.11.2017)

43. Писмо до Омбудсмана, 02.01.2018 г. (02.01.2018)   

44. Писмо до Омбудсмана, 05.02.2018 г. (05.02.2018)

45. Писмо до Омбудсмана, 05.04.2018 г. (05.04.2018)   

46. Писмо до Омбудсмана, 01.06.2018 г. (01.06.2018)


Кореспонденция на теми свободната конкуренция и синдикат на преводачите:

1. Включвам се в дискусията „Свободната конкуренция между преводачите и фирмите" (24.02.2014)

2. Идея за синдикат на преводачите (14.11.2014)

3. Синдикат на преводачите? (18.11.2014)

4. Идея за синдикат на преводачите (2) (19.11.2014)

5. Синдикат на преводачите? (2) (20.11.2014)


Друга кореспонденция (не само моя) и разни материали:

1. Писмо № 12ПР-1149 от МВнР до МС (21.03.2013)

2. Писмо от МС № 2711/12 до Рени Стоянова (28.03.2013)

3. "Епистоларен роман на преводаческа тема" (Описание на кореспонденцията ми с институциите през последните няколко месеца) (до 08.04.2013)

4. Писмо от Комисията по външна политика на НС до мен и Рени, в отговор на писмото до К. Вигенин :) (25.07.2013)

5. Съобщение на Комисията по петициите към ЕП до членовете на ЕП във връзка с петиция 0701/2012 (30.01.2013)

6. Възможно ли е заклет преводач да упълномощи някого да го подписва под преводи на документи? (26.01.2014)

7. Резолюция на ВАП от 11.05.2018 г. (11.05.2018)  

8. ВАС: Решение № 15844 от 18.12.2018 г., с което отменя чл. 18 ал. 1 и ал. 2 от Правилника. (18.12.2018)  

9. ВАС: Решение № 6733 от 08.05.2019 г., с което потвърждава Решение № 15844. (08.05.2019) 

Мои статии на преводаческа тема (включени в книгата „Трудно е да бъдеш преводач в България"):

1. „Трудно е да бъдеш преводач в България" (на сръбски, с превод в коментара) (06.09.2012)

2. „Лек намек за тежкото положение на преводачите у нас" (05.11.2012)

3. „Терминатор на професията преводач" (13.11.2012)

4. „Що е „официален превод" и има ли той почва у нас?" (18.11.2012)

5. „Свобода на превода" (25.11.2012)

6. „За какво служи Заповед № 95-00-152 от 31.05.2012 год. на министъра на външните работи?" (16.02.2013)

7. „Ни-ки Джу държи реч пред тълпата" (17.02.2013)

8. „Какво е общото между заповед № 95-00-152 и законопроекта за консулското съдействие и обслужване?" (04.03.2013)

9. „Давам ясен отговор на седемте въпроса, поставени на ВАП" (08.03.2013)

10. „Наистина ли липсва легална дефиниция на понятието „преводач" и „заклет преводач"?" (18.03.2013)

11. „Почтеността, преводачите и преводаческите агенции..." (19.03.2013)

12. „Удостоверяването на подписа на преводача е незаконосъобразно" (21.03.2013)

13. „Правилникът за легализациите и накърняването на интересите" (22.03.2013)

14. „Стандарт „Добър преводач" и мълчанието на медиите" (23.03.2013)

15. „Ще отпадне ли сертификат 15038 ?" (24.03.2013)

16. „Защо ние, преводачите, да не можем сами да подпишем своя превод?" (25.03.2013)

17. „Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - българският Уго Чавес?" (27.03.2013)

18. „МВнР - крачка напред, две назад - ленинизъм в действие" (28.03.2013)

19. „Небългарският синтаксис в писмата на МВнР до мен" (29.03.2013)

20. „Консулски времена" (31.03.2013)

21. „Незначителни ли са проблемите в преводаческия бранш?" (01.04.2013)

22. „На кого пречи просвещаването на преводаческото съсловие?" (03.04.2013)

23. „Няма нови изисквания към преводаческите агенции" (04.04.2013)

24. „Една година" (21.04.2013)

25. „Из изповедта на Николай Младенов" (26.04.2013)

26. „Институциите на незнанието и страха" (27.04.2013)

27. „Една година виртуална война" (19.05.2013)

28. „При отсъствието на правна уредба..." (15.06.2013)

29. „Две години роман-петиция" (19.05.2014)

30. „23 години преводаческа одисея" (20.07.2014)

31. „Цените не са ниски, преди години ми вземаше по 18!" (24.07.2014)

32. „Защо се отказвам да бъда съдебен преводач?" (24.08.2014)

33. „Обща картина на състоянието на „преводаческия бизнес" у нас" (29.08.2014)

34. „Съществува ли професия преводач?" (08.09.2014)

35. „Повечето агенциии, дори и най-най-истинските, не правят преводи" (11.09.2014)

36. „Агенциите са въздух под налягане" (13.09.2014)

37. „Унищожителният модел на „преводаческия бизнес" - унищожител на преводачи" (27.09.2014)

38. „Честит Международен Ден на Преводача!!! Весело празнуване!" (30.09.2014)

39. „Как най-лесно се става полиглот?" (06.10.2014)

40. „Какви могат да бъдат юридическите отношения между преводачи и агенции?" (08.10.2014)

41. „Агенциите - шефовете-секретарки" (28.10.2014)

42. „Агенциите за преводи ограничават свободата на конкуренцията" (02.11.2014)

43. „Последният ми превод в съда" (17.03.2015)

44. „Агенции за преводи или агенции за куриерски услуги?" (05.09.2015)

45. Отмененият правилник в действие(23.09.2015)

 

Още мои статии на преводаческа тема:

1. Резолюция 708/2012 на ВАП - апотеоз на беззаконието (11.12.2016)

2. Пет години дезинформация (19.05.2017) 

3. Водя ли война срещу агенциите? (16.08.2017) 

4. Две години след писмото ми до Раковски Лашев (17.08.2017)  

5. Електронен подпис за „заклет преводач" - какви несъществуващи проблеми измисляме? (18.08.2017)  

6. „Да се срещнем пред нотариуса..." (20.08.2017)   

7. Празнословие на един човек без работа, невежа и празнодумец в напреднала възраст (24.08.2017)

8. Има ли „съюзът" на преводачите легитимно право да изпитва заклети преводачи? (09.09.2017)   

9. „Коментари по Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (13.09.2017)   

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/213

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.