Softis Web Site
ПРЕВОДИ НА ДРУГИ КНИГИ
• От Хари Стоянов:  

      Справочник на потребителя на MS-DOS 3.1 

      Игор Мандич, Градската митология в прозата на Момо Капор 

      Montalk, Неконвенционално знание за начинаещи  

      Montalk, Разпознаване на извънземната дезинформация  

      Миливой Болобанич, Как да разпознаем примките на Лукавия  


• От Рени и Хари Стоянови:  

      Санди Толан, Лимоновото дърво 

     

      Блаже Конески, Увод към Граматика на македонския книжовен език  

      Иван Клайн, Граматика на сръбския език  

      Ирина Иванова, Учебник по сръбски език за начинаещи  

      Ларкен Роуз, Най-опасното суеверие  
  /©\   Увод EN        Увод БГ          Преводи          Курсове          Връзка с нас