Напомняне за имейла от 26.06.2013


From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: Consular@mfa.bg
Subject: [Fwd: за незабавно прекратяване на прояви на административен произвол в МВнР]
Date: Wed, 07 Aug 2013 17:15:14 +0300


Уважаеми Дами и Господа,

С настоящия имейл само бих желал да ви напомня, че на 26.06.2013 г. ви изпратих имейла по-долу, на който все още нямам отговор от вашето министерство.

Очаквам отговор.

С уважение,
Х. Стоянов

Линк към съдържанието на имейла от 26.06.2013:
...za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html


Потвърждение на получаването:

From: Consular@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: [Fwd: за незабавно прекратяване на прояви на административен произвол в МВнР]
Date: Wed, 7 Aug 2013 17:27:15 +0300


Your message was read on Wednesday, August 07, 2013 5:27:15 PM (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.


mail disposition report attachment (ATT00001)

Final-recipient: RFC822; Consular@mfa.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 2vSK7zaEC0exla7HUzwXoA==
X-Display-Name: =?koi8-r?B?5MnSxcvDydEgIuvPztPVzNPLySDP1M7P28XOydEi?=

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/331

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.