Recently in Translations and Courses Category

"Софтис" е малка семейна фирма от Варна, основана 1994. Основни дейности са: Преводи и езикова подготовка, а по точно: преводи от/на английски и всички южнославянски езици (сръбски, хърватски, словенски) и курсове и уроци по английски, хърватски, сръбски и словенски език.

Заглавната страница на нашия сайт на български е с подзаглавие "Преводи и езикова подготовка", като към ценоразписа ни на преводите води линкът "ПРЕВОДИ БЕЗ ПОСРЕДНИК", а към ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА - линковете "По английски език" и "По хърватски, сръбски и словенски език".

На нашия сайт можете да откриете още и информация за поръчка на ХЪРВАТСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК (принтерно копие и pdf файлове), както и БИБЛИОТЕКА С НАШИ ПРЕВОДНИ И АВТОРСКИ pdf КНИГИ.

И най-важното, на нашия сайт можете да намерите информация за връзка с нас и за начините на плащане към "Софтис".

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the Translations and Courses category.

Translations is the previous category.

Translators is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.