Напомнящо писмо до ВАП за писмото ми отпреди четири месеца


From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap@prb.bg
Subject: otnosno pismo polucheno po e-mail vyv VAP na 11.10.2013
Date: Mon, 03 Feb 2014 21:02:17 +0200

ДО
ПРОКУРОР М. БЕРЕМСКА


УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЕМСКА,

На 10 октомври 2013 г. Ви изпратих по електронната поща писмо, получаването на което е потвърдено от страна на ВАП на 11 октомври 2013 г.

До днес обаче, 03.02.2014 год., близо четири месеца по-късно, не сте отговорили на това мое писмо, поради което най-учтиво Ви моля за отговор.

С уважение,
Х. Стоянов

Линк към съдържанието на писмото:
...otgovor-do-vap-na-pismoto-im-ot-04102013-s-kopie-do-mp...


Потвърждение за получаването:

From: ВАП поща
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: otnosno pismo polucheno po e-mail vyv VAP na 11.10.2013
Date: Tue, 4 Feb 2014 08:25:19 +0200

mail disposition report attachment


Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1391454137.2890.4.camel@mobiltel-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/458

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.