Напомнящо писмо до МП за писмото ми отпреди четири месеца


From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: priemna@justice.government.bg
Subject: otnosno pismo polucheno po e-mail v MP na 30.09.2013
Date: Sun, 26 Jan 2014 18:40:09 +0200
УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 25 септември 2013 г. Ви изпратих по електронната поща писмо, получаването на което е потвърдено от страна на МП на 30 септември 2013 г.

До днес обаче, 26.01.2014 год., четири месеца по-късно, не сте отговорили на това мое писмо, поради което най-учтиво Ви моля за отговор.

С уважение,
Х. Стоянов

Линк към съдържанието на писмото:
...pravo-da-izvyrshvam-oficialni-prevodi-bez-dogovor-s-mvnr...


Потвърждение за получаването:

From: Iva Krumova
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетено: otnosno pismo polucheno po e-mail v MP na 30.09.2013
Date: Mon, 27 Jan 2014 08:11:25 +0000 (01/27/2014 10:11:25 AM)

Вашето съобщение

    До: Iva Krumova
    Тема: otnosno pismo polucheno po e-mail v MP na 30.09.2013
    Изпратени: 26 Януари 2014 г. 18:40:09 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс

    е прочетено на 27 Януари 2014 г. 10:10:23 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс.

mail disposition report attachment

Final-recipient: RFC822; iva.krumova@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: ONtT3VJ4E0+UqQSAt/hGhg== X-Display-Name: Iva Krumova

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/452

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.