februar 2012 Archives

"Софтис" е малка семейна фирма от Варна, основана 1994. Основни дейности са: Преводи и езикова подготовка, а по точно: преводи от/на английски и всички южнославянски езици (сръбски, хърватски, словенски) и курсове и уроци по английски, хърватски, сръбски и словенски език.

Заглавната страница на нашия сайт на български е с подзаглавие "Преводи и езикова подготовка", като към ценоразписа ни на преводите води линкът "ПРЕВОДИ БЕЗ ПОСРЕДНИК", а към ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА - линковете "По английски език" и "По хърватски, сръбски и словенски език".

На нашия сайт можете да откриете още и информация за поръчка на ХЪРВАТСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК (принтерно копие и pdf файлове), както и БИБЛИОТЕКА С НАШИ ПРЕВОДНИ И АВТОРСКИ pdf КНИГИ.

И най-важното, на нашия сайт можете да намерите информация за връзка с нас и за начините на плащане към "Софтис".

Момо Капор, След любовта

| No Comments | No TrackBacks
От няколко години на сайта на Софтис попадат хора, които търсят "След любовта" от Момо Капор. Текст с такова заглавие наистина се разпространява в Интернет. Но лично аз не знам да има произведение с такова заглавие от Момо Капор.

Преди около трийсет години бях прочел една книга от Момо Капор, която се  различаваше от онези, които бях превеждал. У мен тя не остави позитивни усещания и затова не се захванах да я преведа. Това няма нищо общо с качеството на романа, просто на мен не ми допадна. Може би, защото бях свикнал с друг Капор. И този "любовен роман" не можах да свържа с представата си за Момо Капор и го забравих в библиотеката си.

И така, проследявайки статистиката на сайта, забелязах, че през последните две години нараства броят на хората, които попадат тук с ключовия израз "след любовта момо капор" или "момо капор след любовта". След известно време се сетих за забравения от мен "любовен роман" от Момо Капор и се опитах да го прочета отново. И разбрах, че след "Фолиранти", "От седем до три", "Провинциалист" и "Зое" не бих се захванал да превеждам "Уна". Аз бях до тук.

"...Това ли е всичко, което остава след любовта? И какво изобщо остава след нея?
    Телефонен номер, който постепенно избледнява в паметта?
    Чаши с гравирани монограми, откраднати от „Еспланада".
    След любовта остава обичаят бялото вино да се сипва в тези две чаши и линията да бъде на еднакво ниво.
    След любовта остава една маса в кафенето „?" и учуденият поглед на стария келнер, че ни вижда с други.
    След любовта остава изречението: „Изглеждаш супер, хич не си се променила..." И: „Обаждай се понякога, нали ми имаш телефона."
    И някакви номера на хотелски стаи, в които сме спали, остават след любовта.
    След любовта остават тъмните улици, по които се връщахме след любов.
    След любовта остават мелодиите от радиото, които излизат от мода.
    Остават тайни знаци, любовни кодове: „Ако ме обичаш, започни утрешната си лекция с три думи, които ще имат началните букви на моето име..." Влезе в аудиторията и каза: „У нас авангардно..." Изпрати му целувка.
    След любовта остава твоята страна на леглото и страхът, че неочаквано ще се появи някой. Щрак - затворен телефон, когато се обади чужд глас. Хиляда и една лъжи.
    След любовта остава изречението, което витае като дух из стаята: „Аз ще вляза първа в банята!" - и въпросът: „Нямаше ли заедно?"
    Този път не.
    След любовта остават съучастници: пазители на тайни, които вече не са никакви тайни.
    След любовта остава лека възбуда, когато на улицата усетя мириса на „Кабошар" от някое непознато чернокосо момиче.
    Препълнени пепелници и празно сърце. Навикът да се палят две цигари едновременно, макар че няма никой наблизо. Снимките, направени в автомата; таксиджиите, които не ни обичаха („Благодаря, че не пушите!" - а пушехме), и цветарките, които ни обичаха.
    След любовта остава наранена суета.
    Метален вкус на несполука в устата.
    След любовта остават други хора и други жени.
    След любовта не остава нищо.
    Shits.
    Вечерите станаха ад. Shits."

(Превод Хари Стоянов, по: Momo Kapor "UNA, ljubavni roman", drugo izdanje, Znanje, Zgreb, 1983., стр. 202-204)

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from februar 2012 listed from newest to oldest.

avgust 2011 is the previous archive.

avgust 2012 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.