Идея за синдикат на преводачите (2)


Date: Wed, 19 Nov 2014 09:43:35 +0200

Хари, здравейте,

Много ви благодаря за мейла и наистина се радвам, че моето съобщение намира път към все повече колеги. Точно това е идеята.

Срещата в КНСБ, на която присъствахме с Кристина Лефтерова-Стайнова, беше именно по повод на този казус - наемен труд и свободна професия и как това може да се впише в нашата идея. Ние също бяхме изправени пред въпроса дали е изобщо възможно от правна гледна точка преводачите на свободна практика и преводачите, работещи на трудов договор, да сформират заедно синдикална организация.

Вицепрезидентът на КНСБ, с който се срещнахме, ни увери, че няма законова пречка синдикална организация да се сформира на съсловна база, т.е. инициативата може да бъде реализирана във вида, в който си я представяме ние. Все пак предстои много работа, много консултации с юристи, много детайли, които трябва да бъдат изяснени, но най-вече трябва да се привлекат хора, които осъзнават нуждата от сдружаване и искат да го направят. Можем да ползваме и опита на колегите ни в чужбина, където има такива организации (зная със сигурност за Франция, но доколкото видях сайтът им е само на френски, което усложнява нещата). С други думи задачата е нелека и изисква много време и усилия.

Иначе аз също съм във вашето положение - имам регистрирана фирма, но не работя като агенция и нямам нает персонал. Работя с английски както през собствената си фирма, така и за различни преводачески агенции.

Радвам се, че се запознахме (макар и във виртуалното пространство засега). При всички положения ще ви включа в списъка на заинтересованите и ще ви изпращам всички бъдещи съобщения по темата. Ако не проявявате интерес, ми пишете, за да не ви пълня мейла с нежелани съобщения.

Желая ви успешен ден и отново благодаря за коментарите!
Калина

Поздрави,
Калинка Найденова

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/586

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.