Напомнящ имейл до ВАП от 24.02.2013

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap@prb.bg
Subject: otnosno pismo polucheno vyv VAP na 04.01.2013
Date: Sun, 24 Feb 2013 17:28:28 +0200

Здравейте,

На 03.01.2013 год. изпратих писмо до ВАП, адресирано до прокурор Г. Камбуров в отговор на писмо с входящ номер 708/2012 -II от 11.12.2012 г. Писмото ми е получено във ВАП на 04.01.2013 год. според обратната разписка.

Понеже до днес, 24.02.2013 год. нямам отговор, моля да ме уведомите има ли движение по въпросите, които поставям в писмото си.

Поздрав,
Х. Стоянов

P.S. В случай, че не е ясно за кое писмо става дума, тук съм го публикувал:
...otgovor-na-rezoljucija-708-2012.html

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/196

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.