Напомнящо писмо до КО за писмото ми отпреди една година

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: consular@mfa.bg
Subject: otnosno pismo polucheno v KO na 16.01.2013
Date: Mon, 13 Jan 2014 23:26:24 +0200


Уважаеми Дами и Господа,

На 14.01.2013 год. изпратих писмо до Дирекция „Консулски отношения" в отговор на писмо с изх. № КОВ-23-12/20.12.12 г. Писмото ми е получено в КО на 16.01.2013 год. според обратната разписка.

До днес обаче, 13.01.2014 год., една година по-късно, не сте отговорили на това мое писмо, поради което най-учтиво ви моля за отговор.

С уважение,
Х. Стоянов

Линк към съдържанието на писмото:
...prodylzhavane-dejnostta-vyv-vryzka-s-prevodite-na-oficialni-dokumenti-ii...Потвърждение за получаването:

From: Consular@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: otnosno pismo polucheno v KO na 16.01.2013
Date: Tue, 14 Jan 2014 09:23:24 +0200

Your message was read on Tuesday, January 14, 2014 9:23:24 AM (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

          mail disposition report attachment (ATT00001)

Final-recipient: RFC822; Consular@mfa.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 7E/4w7yRhUCdgBbQbOB68w==
X-Display-Name: =?koi8-r?B?5MnSxcvDydEgIuvPztPVzNPLySDP1M7P28XOydEi?=


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/440

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.