Втори път искам от КО официален вариант на имейла от 12.04.2013


From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: Consular@mfa.bg
Subject: [Fwd: Re: Проверка списъка на фирмите]
Date: Mon, 22 Apr 2013 10:57:25 +0300

Уважаеми дами и господа,

На 12.04.2013 год. в 14:10 ч. получих имейл от вас, за който предполагам, че би трябвало да предствалява отговор на писмото ми от 13.01.2013 год., а възможно и на това от 06.12.2012 год., както и на имейлите ми от 12.03.2013 и 16.03.2013.

За съжаление обаче, имейлът, който получих, е неофициален и неподписан. На 15.04.2013 год. по електронна поща ви помолих да ми изпратите официален вариант на въпросния имейл. До момента не съм получил такъв. С настоящето още веднъж ви моля, бихте ли ми изпратили официален вариант (с подпис и печат) на хартия по пощата или сканиран по електронна поща?

С уважение,
Х. Стоянов

P.S. След като и тази сутрин проверих на официалния сайт на МВнР pdf файла, който съдържа т.нар. "оторизирани от МВнР агенции за преводи" (актуализиран към 12.04.2013 год.), видях, че името на фирмата ми все още фигурира в него.


Ето потвърждение за получаването в КО:

From: Consular@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: [Fwd: Re: Проверка списъка на фирмите]
Date: Mon, 22 Apr 2013 13:39:26 +0300

Your message was read on Monday, April 22, 2013 1:39:26 PM (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

Final-recipient: RFC822; Consular@mfa.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: NWVXry7v5ECDXz6LOMvaAA==
X-Display-Name: =?koi8-r?B?5MnSxcvDydEgIuvPztPVzNPLySDP1M7P28XOydEi?=

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/215

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.