Проверка списъка на фирмите в КО на 12.04.2013 год.

Към четвъртия напомнящ имейл до КО от 11.04.2013 год.На 12.04.2013 год. получих неподписан имейл от КО, в който се твърди, че моята фирма я нямало било в списъка. Ето три файла със списъка на фирмите, в които моята фирма все пак фигурира, включително и днешния (от 12.04.2013): списък от 11.03.2013, от 20.03.2013 и от 12.04.2013 год.

След текста на писмото публикувам част от сорса на имейла за потвърждение на автентичността му.


From: Consular@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: Проверка списъка на фирмите
Date: Fri, 12 Apr 2013 14:10:11 +0300


Уважаеми г-н Стоянов,


Във връзка с Ваше запитване, постъпило по електронната поща, бихме желали да Ви уведомим за следното:

След извършена проверка в списъка на фирмите, които имат сключени договори с МВнР, за извършване на преводи на официални документи, публикувана на интернет страницата на Министерството се установи, че представляваната и управляваната от Вас фирма не фигурира в същия.

По отношение на останалите въпроси, поставени в писмата, Ви уведомяваме, че в изпълнение на заповед 95-00-152/ 2012 г. на Министъра на външните работи, считано от 01.01.2013 година бяха прекратени сключените до влизането в сила на тази заповед договори за извършване на преводи, сключени по реда на чл.2а,ал.2 от Правилника за легализациите, заверките, и преводите на документи и други книжа. Такъв е случаят и с Вашата фирма.

Фирмите, които решиха да продължат дейността си при новите условия, сключиха договори с Министерството на външните работи.

Бихме желали да обърнем внимание на факта, че МВнР никога не е било посредник между потребители на преводи от и на чужди езици и физическите лица , извършващи тази дейност,а само изпълнява задължението си - съобразно функционалната компетентност на тази администрация, да заверява преводите на документи, подлежащи на легализация, като се е възползвало от предвидената правна възможност, да възлага с договор извършването на преводите на фирми и други субекти, с регистриран предмет на дейност „ извършване на преводи" независимо от конкретната редакция при описанието на дейността.

Ето защо въведените със заповедта, цитирана по-горе изисквания, се отнасят само за преводите на подлежащи на легализиране официални (публични) документи, които безспорно са една малка част, на фона на останалите видове преводи - на техническа, художествена литература, на частни, търговски и други фирмени документи и др.

Това не би било необходимо, ако и в Република България, както в други държави преводачите имаха статут и дейността им беше легализирана по такъв начин, че след подписа на преводача и полагането на неговия личен печат, не биха били необходими никакви други удостоверявания. Решаването на този въпрос обаче е извън функционалната компетентност на Министерството на външните работи.

С уважение

Дирекция „Консулски отношения"


Ето потвърждението на автентичността на имейла:
Return-Path: <consular@mfa.bg>
Delivered-To: softisbg.com-softis@softisbg.com
Received: (qmail 6598 invoked by uid 503); 12 Apr 2013 11:10:26 -0000
Received: from mails.mfa.government.bg (212.122.182.37) by server211.com
with SMTP; 12 Apr 2013 11:10:26 -0000
X-AuditID: ac1065a4-b7fba6d0000049c4-41-5167eb957fe7
Message-ID: <0F.5A.18884.69BE7615@mails.mfa.government.bg>
From: <consular@mfa.bg>
To: <softis@softisbg.com>
Date: Fri, 12 Apr 2013 14:10:11 +0300
Subject: =?koi8-r?B?8NLP18XSy8EgINPQydPfy8EgzsEgxsnSzcnUxQ==?=
Thread-Topic: =?koi8-r?B?8NLP18XSy8EgINPQydPfy8EgzsEgxsnSzcnUxQ==?=
Thread-Index: Ac43bkyKOUcnwl2/Q+iW3WFwabQHOA==
Accept-Language: en-US
Content-Language: en-US
X-MS-Has-Attach:
acceptlanguage: en-US
Content-Type: multipart/alternative; boundary="_000_3B1CA0F927DDC0469371A104EAC7EF9A0643F5B9BDETAmfagovernm_"
MIME-Version: 1.0
Return-Path: Consular@mfa.bg
X-Brightmail-Tracker:
H4sIAAAAAAAAA+NgFrrBIsWRmVeSWpSXmKPExsWyRiBVTHfq6/RAg+WPJCxWTjjD5sDo8eB2
J2MAYxSXTUpqTmZZapG+XQJXxs21C9kL2uorDlz5zdLAuKCki5GTQ0LARKL7yRtmCFtM4sK9
9WwgNpuAuMTPiSuZQGwRAUmJGTP/MYLYLAKqEj/ezmcHsYUF7CRO7uplg6hxljiy8TMLhK0n
MXHTAjCbEWjm91NrwOYwA8289WQ+E8QuAYkle84zQ9SIStxpX88IUZMvcf3+a7BeXgFBiZMz
n4DZQgIyEtfmH2afwMg/C8moWUhaZiFpgYhrSezr+sEMYWtLLFv4GsrWlJi1sokJWXwBI/sq
Ru7ipPQivdy0RL2k9E2MkKBdsoPxyw+zQ4wCHIxKPLxBKumBQqyJZcWVuYcYJTmYlER5NzwC
CvEl5adUZiQWZ8QXleakFh9ilOBgVhLhjdmbFijEm5JYWZValA+TkuHgUJLgdXkF1CZYlJqe
WpGWmQOMTZg0EwcnSDsPUHszSA1vcUFibnFmOkT+FKMqx+OpT18zCrHk5eelSonzKoMUCYAU
ZZTmwc15xSgOdLAwbwRIlgeYXOAmvAIazgQ03Gcv2PCSRISUVAOjSNDf0pTjN92mfdsufaHS
6N1L90MTy2Z9OaHrySR35sOyc3r+G7/tzgrQnn5EdSob29WPx54sy2N/frGsu4nL6lZtVcTO
qrsLFxrYRrw97TbFZVuTxEotn4uzThcYhLdmH/Wss9x6/7yg4PlmLeaSOxXe9tm3fWdkCS6Z
yxD4yTesNO6fHL+LEktxRqKhFnNRcSIAQor/susCAAA=
X-Evolution-POP3-UID:
1365765029.M248291P6608V000000000000FD01I00026068_0.server211.com,S=17735
X-Evolution-Source: 1238868748.5832.21@harry
X-Evolution-Source: local


--_000_3B1CA0F927DDC0469371A104EAC7EF9A0643F5B9BDETAmfagovernm_
Content-Type: text/plain; charset="koi8-r"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/206

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.