Анонимен имейл от КО от 04.06.2013 в отговор на имейла ми от 25.04.2013

From: Consular@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: отговор
Date: Tue, 4 Jun 2013 09:41:26 +0300


ДО

Г-Н Х. СТОЯНОВ

e-mail:softis@softisbg.com


София, 04 юни 2013 г.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,


Във връзка с Ваше писмо от 25.05.2013 г., в което за пореден път поставяте въпросите си и изказвате мнението си по отношение Заповед № 95-00-152/ 2012 г. на Министър Младенов, както и по повод други въпроси свързани с действащата нормативна уредба и регламентацията /доколкото съществува такава/ на преводаческата дейност, бихме желали да Ви уведомим за следното:

           С горе цитираната заповед на основание чл. 5, ал. 7 от Устройствения правилник на Министерство на външните работи и на основание на докладна записка № 33-00-13/12 г. , са утвърдени проект на типов договор и списък с необходими документи за сключване на договори за превод. Детайлна информация по отношение на въведените изисквания към преводаческите агенции, които желаят да сключат договори с Министерството за извършване на преводи на официални документи се съдържат в утвърдените приложения, които още след издаването на заповедта, бяха публикувани на официалната интернет страница на Министерството.

           „Както вероятно Ви е добре известно, заповедта на Министъра на външните работи № 95-00-152/ 2012 г. беше обжалвана по надлежния ред. В мотивите към определение №1194 от 24.01.2013 година ВАС на Република България развива подробни съображения и обосновава категоричния си извод, напълно съвпадащ впрочем с фактическото положение, а именно , че във връзка със сключването на договори за извършване на преводи на официални документи, МВнР не действа като публично-правен субект, а със заповедта, която вече сме обсъждали многократно се създават условия за сключване на договорите, задължителни за администрацията, но не и за фирмите - евентуални съконтрагенти. Само тези от тях, които приемат поставените условия могат да сключат договор с МВнР за извършване САМО НА ПРЕВОДИ НА ОФИЦИАЛНИ (ПУБЛИЧНИ) ДОКУМЕНТИ. „

           Във връзка с твърденията в писмото Ви, МВнР за пореден път би желало да изрази съгласието си, че разпоредбите на Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа е остаряла е нормативната уредба, не отговаря на съвременните обществени отношения.

Както нееднократно сме изразявали и в други становища, подкрепяме мнението на колегите Ви, че преводачите трябва да имат определен със закон статут, както нотариусите, занаятчиите и т.н, но по отношение правно регламентиране на този вид обществени отношения МВнР не би могло да вземе отношение тъй като Министерството се отнася значително малка част от многообразието на преводаческата дейност, а именно преводите на официални документи, доколкото подлежат на легализация за използването им в чужбина.


Дирекция

"Консулски отношения"


Потвърждение за автентичността на имейла:

Return-Path:
Delivered-To: softis@softisbg.user
Received: (qmail 4368 invoked by uid 503); 4 Jun 2013 06:41:40 -0000
Received: from mails.mfa.government.bg (212.122.182.37) by server211.com
with SMTP; 4 Jun 2013 06:41:40 -0000
X-AuditID: ac1065a4-b7fba6d0000049c4-64-51ad8c1783cd
Message-ID: <5B.A7.18884.91C8DA15@mails.mfa.government.bg>
From:
To:
Date: Tue, 4 Jun 2013 09:41:26 +0300
Subject: =?windows-1251?Q?=EE=F2=E3=EE=E2=EE=F0?=
Thread-Topic: =?windows-1251?Q?=EE=F2=E3=EE=E2=EE=F0?=
Thread-Index: Ac5g7olG4F1D3UEJQ2Gui+yE7d8AJQ==
Accept-Language: en-US
Content-Language: en-US
X-MS-Has-Attach:
acceptlanguage: en-US
Content-Type: multipart/alternative; boundary="_000_3B1CA0F927DDC0469371A104EAC7EF9A064767B6A9ETAmfagovernm_"
MIME-Version: 1.0
Return-Path: Consular@mfa.bg
X-Brightmail-Tracker:
H4sIAAAAAAAAA+NgFjrNIsWRmVeSWpSXmKPExsWyRiBVTFeiZ22gwZwWAYuVE86wOTB6PLjd
yRjAGMVlk5Kak1mWWqRvl8CV0XF7I2PB7s2MFWuvmDUwbl/M2MXIySEhYCLx5fQ1VghbTOLC
vfVsIDabgLjEz4krmUBsEQFJiRkz/4HVswioSGxqvAdWLyxgKDFp5iSgeg6gGjOJ9s3qEOV6
En/v3GQHsRmBRn4/tQZsDDPQyFtP5jNBrBKQWLLnPDNEjajEnfb1jBA1+RK9dzvAangFBCVO
znzCAmILCchIXJt/mH0CI/8sJKNmIWmZhaRlFtBFzAIGEv82MEOUaEssW/gaytaX2PSmiQ1Z
fAEj+ypG7uKk9CK93LREvaT0TYyQkF2yg/HLD7NDjAIcjEo8vBeY1wYKsSaWFVfmHmKU5GBS
EuW90AQU4kvKT6nMSCzOiC8qzUktPsQowcGsJMLb6wKU401JrKxKLcqHSclwcChJ8C7oBkoJ
FqWmp1akZeYAIxMmzcTBCdLOA9TeBVLDW1yQmFucmQ6RP8UoKSXOGweSEABJZJTmwfW+YhQH
OlKYdwpIlgeYQuC6XgENZAIaOPn1KpCBJYkIKakGRlNjzQeqnwX5bFNWXbqjP5UrJnzWzVjN
zRN6j11/c07jfWevU/3FObZXH1tv+1qRvLNApDR4J+8evsC3fF/r936f5DAt6U4Pb6NTg/PP
C2dS3WaaaoTy7H4iul77VZ/ApwM17xRf1jZfnSSdNTP/cv31WC+WN6o7NqqvyLvapKsZIetR
Nal7tRJLcUaioRZzUXEiALKcYkjeAgAA
X-Evolution-POP3-UID: 1370328103.4387.server211.com,S=24297
X-Evolution-Source: 1238868748.5832.21@harry
X-Evolution-Source: local


--_000_3B1CA0F927DDC0469371A104EAC7EF9A064767B6A9ETAmfagovernm_
Content-Type: text/plain; charset="windows-1251"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/261

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.