Анонимен имейл от КО от 23.04.2013


Копие от екрана, на който се вижда, че на 24.04.2013 името на фирмата е в списъка


Към моя емейл от 22.04.2013


From: Consular@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: FW: Проверка списъка на фирмите-отговор-проект
Date: Tue, 23 Apr 2013 09:54:19 +0300


Уважаеми г-н Стоянов,

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по електронната поща, бихме желали да Ви уведомим за следното: След извършена проверка в списъка на фирмите, които имат сключени договори с МВнР, за извършване на преводи на официални документи, публикувана на интернет страницата на Министерството се установи, че действително е допусната техническа грешка от страна н колегите, които се занимават с актуализацията на електронната база данни и на интернет страницата на Министерството. Тъй като списъците непрекъснато се допълват и коригират по грешка представляваната и управляваната от Вас фирма е останала в списъка с фирмите със сключени договори с МВнР.

Грешката е коригирана, моля да ни извините за причиненото неудобство.

С уважение,
Дирекция "Консулски отношения"

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/216

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.