Софтис - преводи и езикова подготовка

| No Comments | No TrackBacks
"Софтис" е малка семейна фирма от Варна, основана 1994. Основни дейности са: Преводи и езикова подготовка, а по точно: преводи от/на английски и всички южнославянски езици (сръбски, хърватски, словенски) и курсове и уроци по английски, хърватски, сръбски и словенски език.

Заглавната страница на нашия сайт на български е с подзаглавие "Преводи и езикова подготовка", като към ценоразписа ни на преводите води линкът "ПРЕВОДИ БЕЗ ПОСРЕДНИК", а към ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА - линковете "По английски език" и "По хърватски, сръбски и словенски език".

На нашия сайт можете да откриете още и информация за поръчка на ХЪРВАТСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК (принтерно копие и pdf файлове), както и БИБЛИОТЕКА С НАШИ ПРЕВОДНИ И АВТОРСКИ pdf КНИГИ.

И най-важното, на нашия сайт можете да намерите информация за връзка с нас и за начините на плащане към "Софтис".

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/30

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on februar 22, 2012 9:08 PM.

Момо Капор, След любовта was the previous entry in this blog.

The Final Cut is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.