На кого пречи просвещаването на преводаческото съсловие?

| No Comments | No TrackBacks

„Напоследък колеги се интересуват от това какво ще правим занапред. Отговорът съм го дал още в началото на септември, в шеговитата статия „Трудно е да бъдеш преводач в България" (превод). Смисълът на идеята ми е - преди всичко просвещаване".

Тези думи се съдържат в мой постинг във форума към петицията срещу новите изисквания към преводаческите агенции. По-нататък продължавам:

„Обаче, ако някой сериозно си задава въпроса как да намери подход за решаване на нашите проблеми, лично мое мнение е, че този подход трябва да е неконвенционален. Потърсете „Неконвенционално знание за начинаещи" :)"

И двата ми постинга бяха подписани с моето име. Вярно е, че всеки там може да злоупотреби с нечие име, защото липсва регистрация, но съдържанието на постингите не противоречи на всичко, което съм писал досега на тази тема.

По някакви причини тези мои думи бяха посрещнати враждебно от анонимни особи. Те явно не са нито преводачи, нито собственици на агенции. Защото, макар да критикувам някои аспекти от бизнеса на агенциите, аз ги подкрепям в борбата им срещу унищожаването на нашия бизнес.

Ето първата реакция: „Ние, сериозните, изобщо не си задаваме този въпрос - само че има някои, които преекспонират "сериозността си" и това намалява сериозността на случващото се в очите на "страничните" наблюдатели във властта! Добре е да се излиза от този форум, а не да живееш в него!"

Може би това е пореден опит да се омаловажи онова, което върша за установяване на законност в преводаческия бранш. Името ми се свързва и с последното ми писмо, адресирано до Иван Сираков, затова не е трудно да се досети човек, кого съм настъпил по опашката :)

В споменатото писмо директно поставям въпроса: къде е УТВЪРДЕНИЯТ типов договор, а не проектът, с който се сключват фалшивите договори между Външно и агенциите? Ето защо има кой да се безпокои, че измамната схема, замислена преди година или повече - не знам точно, ще рухне. Не може вечно да се крие истината.

И ето защо, в цитирания отговор на моите постинги откривам онзи неясен синтаксис, за който споменах в една от статиите си. Езиков анализ обаче на текста няма да правя, това го предоставям на желаещите :)

Ясно ми е, че насочването към книгата на Montalk и изваждането на бял свят на думата „просвещаване" силно подразни онези, на които титлата „агенти на Контролната система" успешно би подхождала.

А какво е просвещаването? Преди всичко: събиране на информация:

„Събиране на информация означава четене, гледане и слушане на източници на информация, които имат връзка с темите, засегнати в тази книга и на други места. Това също значи събиране на факти от своите собствени преживявания и от това, което сте забелязали за света. Затова четете книги, уеб сайтове, списания, занимаващи се с тези неща, слушайте аудио курсове и радио предавания, гледайте игрални и документални филми, дискутирайте с други души-помагачи, интересуващи се от истината. Така събирате идеи, от които да отделите онова, което смятате, че може да бъде истина." (Montalk, „Неконвенционално знание за начинаещи")

Това имах пред вид, когато предложих идеята си. Наистина, не очаквах толкова остра реакция, но думата „просвещаване" подейства на агентите на Контролната система като тамян на дявола.

Защото това е ключовата дума. А не: обединение, оплакване или незнамсикво.

Ако останем непросветени и си мислим, че правилникът е закон или че е над закона, нищо няма да се промени. Ако си мислим, че договорът с КО е лиценз, нищо няма да се промени. Ако си мислим, че е законно да се използват подписите на едни преводачи, а преводите да ги правят други - нищо няма да се промени. Ако си мислим, че заверката на подписа на преводача първо от агенция с след това от КО е законосъобразна, нищо няма да се промени.

Ако продължим да сме в някакъв унес или ступор, вдигнали ръце и предали се на милостта на КО, нищо няма да се промени.

Затова, вслушайте се в сърцата си, бъдете почтени и сложете край на голямата измама, в която ни въвлякоха КО и сие.

И ако четете неща, писани във връзка с нашите проблеми, опитайте се да ги разберете и осмислите, а не да скачате веднага и да мислите, че някой бил искал да бъде по' или най.

Смисълът си остава в просвещаването - собственото и на другите. Без да се натрапвате, спокойно, но уверено. Не се впрягайте от разни провокации и не вярвайте на обидите. Добротата нека бъде пътеводната ви звезда.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/162

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on april 3, 2013 12:35 AM.

Незначителни ли са проблемите в преводаческия бранш? was the previous entry in this blog.

Няма нови изисквания към преводаческите агенции! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.