Симптоми на демонично присъствие

| No Comments | No TrackBacks
Дег Хюард-Милс
Опознайте невидимите си врагове ... за да ги сразите, Глава 5


И Го попитаха, думайки: 'Учителю, а кога ще бъде това, И КАКЪВ ЩЕ Е БЕЛЕГЪТ, КОГАТО ЩЕ СТАНЕ ТОВА?'"
Лука 21: 7

       Да се бориш с дявола означава да се бориш с невидим враг! Ключът към това как да бъдеш успешен християнин е като се научиш да откриваш присъствието и действията на злите духове. Служителят на Евангелието трябва да може още по-добре да открива присъствието и действията на злите духове. Ако успеете да откриете, изолирате и унищожите врага, ще го победите.
       Да се бориш с дявола означава да се бориш с невидим враг. Борбата с невидим враг не е толкова невъзможна, колкото ви се струва. Лекарите правят това от години!
       Борбата с дявола е подобна на работата на лекарите, защото те постоянно се борят с невидими бактерии, паразити и вируси.
       Лекарите са принудени години наред да се борят с невидими врагове. След дългогодишна практика те са в състояние да откриват, изолират и се справят със своите невидими врагове.
       Служителят на Евангелието трябва да е като добър лекар. Трябва да израствате в духовна насока, докато не успеете бързо да откривате присъствието на зли духове. Само неколцина имат видения и откровения, в които виждат дяволи и демони в действие. Много лекари също никога не са виждали определени вируси или бактерии, но са в състояние да се борят с тях ефективно.
       Не е нужно да виждате врага си, за да го победите! Но трябва да знаете, че вашият враг присъства! Трябва да знаете какво точно прави! Трябва да знаете как действа вашият враг! Възможно е наличието на невидим враг да се открие чрез определени признаци и симптоми.
       Има няколко симптома на демонична активност. Всеки служител на Евангелието трябва да ги знае, защото това е единственият начин да се открие демонична дейност. Симптомите и моделите на дадено заболяване са добре известни на лекарите. Ако човек страда от нощно изпотяване, загуба на тегло и хронична кашлица, повечето лекари веднага ще си помислят за туберкулоза. Защо? Тъй като симптомите се повтарят всеки път, когато тази бактерия присъства. Ако даден човек живее в Западна Африка и има главоболие, температура, студени и топли вълни с изпотяване, повечето лекари ще си помислят за малария. Не можете да видите паразита на маларията, но знаете, че той трябва да присъства някъде. Ако температурата спадне само за да се появи отново след четиридесет и осем часа, още повече ще си помислите за маларията, тъй като паразитите се размножават и отделят от черния дроб към тялото в четиридесет и осемчасов цикъл.
       Ако някое дете страда от задух, умора при ниска физическа активност, посиняване на устните и езика, много лекари ще си помислят за вроден сърдечен порок. Точно както лекарите разпознават модели на симптоми на заболявания, християните трябва да познават симптомите и моделите на демоничната дейност.
       „На това иудеите Му отговориха и рекоха: не казваме ли ние право, че Ти си самарянин, и в Тебе има бяс? Иисус отговори: В МЕНЕ БЯС НЯМА; но почитам Отца Си, а вие Ме безчестите."
       Йоан 8: 48-49
       Човешките същества винаги са търсели начини да разобличават дяволите. Християните понякога отправят обвинения един към друг и казват: „Дяволът се е вселил в теб! Този брат е обладан! Тази сестра е обсебена! Съпругът ми е обсебен! В жена ми се е вселил дявола!" Това са твърдения, които често чуваме от някои християни. Но правилни ли са те?
       Дяволите са като мишки и плъхове. Те живеят сред нас. Ядат нашата храна. Унищожават имуществото ни и вгорчават живота ни. Но те постоянно бягат в тъмнината и се крият от нас. Възможно е обаче да се установи тяхното присъствие по издайническите знаци, които оставят след себе си. За съжаление, фарисеите обвиняват Исус, че има зъл дух. Обвиняват го, че има демони и действа чрез демонична сила. Това не е необичайно обвинение срещу Божи човек. Но е нелепо подобно обвинение да бъде повдигнато срещу Спасителя на света. Ако сте слуга на Бога, не очаквайте по-добро отношение.
       Исус обаче категорично отрича обвинението, че има демон. Той изтъква, че почита своя Отец и затова не може да има дявол. Хората, които имат демони в себе си, не уважават баща си. Не е необходимо да налучквате, когато се опитвате да откриете местонахождението на дяволите. Има ясни симптоми и признаци, които трябва да знаете, ако възнамерявате да откривате демонично присъствие. Почитането на бащата със сигурност не е знак за присъствието на дявол.
       „И биде свален големият змей, древният змей, НАРИЧАН ДЯВОЛ И САТАНА, който мами цялата вселена - свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му."
       Откровение 12: 9
       Най-лесният начин да идентифицирате симптомите на демоничната активност е като използвате имената и прозвищата, дадени на дявола в Библията. Трябва да внимавате за ситуации, които извикват в съзнанието ви някое от имената на Сатаната. Имена и прозвища често се дават, за да опишат даден човек. Например, ако човек бъде наречен „кралят на поп музиката", това разкрива много за онова, което наистина прави този човек. Можете да очаквате да го намерите там, където има поп музика. Също така, можете да очаквате да го видите навсякъде, където се изпълнява поп музика. Ако някой е наречен „кралят на реге музиката", можете да очаквате да се срещнете с него или членове на неговата група, където се свири реге музика. Можете да откриете влиянието му навсякъде, където се свири реге музика.
       Сатаната има много имена. Всяко от тези имена описва някой конкретен вид дейност. Всяко от имената на Сатаната ви показва симптомите и моделите, които ще бъдат създадени от демоничното присъствие. Служителят на Евангелието трябва да внимава за онези ситуации, които извикват в съзнанието му някое от имената на Сатаната. Като знаете имената на Сатаната, ще сте наясно с всяка дейност, която насочва към него.

       1. Симптомът „лъжа и измама"
       Сатаната е лъжец и баща на лъжите: Внимавайте за СИМПТОМА „ЛЪЖА И ИЗМАМА". „Ваш баща е дяволът... Когато говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата." (Йоан 8: 44)
       Където има много лъжа и измама, там има голяма демонична активност.
       Пазете се от държави, в които цари лъжа и измама! В тези страни има разпространение на демони. Знаете ли някоя държава, в която хората постоянно се лъжат и мамят един друг?
       Веднъж посетих една страна с цел евангелизация. Тази страна е много известна с лъжи и измами. През нощта усетих необичайни демонични атаки, каквито не съм изпитвал в никоя друга страна. Бях изненадан, защото тази страна е известна и с християнската си дейност. Но, Писанието беше потвърдено. Много лъжи и много измами вървят ръка за ръка с голяма демоничната дейност.
       Пазете се от работни места, които включват много лъжи и измами. Знаете ли такива работни места, където хората трябва много да лъжат и да мамят други хора? На такива работни места обикновено има голяма демонична активност, свързана с тях! За съжаление, политиката често включва лъжене и мамене на хората. Не е задължително това винаги да е така, но много политици смятат, че трябва да лъжат, за да спечелят гласове. Орди от демони нахлуват в политиката, тъй като всеки се опитва да измами другите. Християните трябва много да внимават, когато дръзнат да навлязат в тази сфера.

       2. Симптомът „убийство"
       Сатаната е наречен убиец: Внимавайте за СИМПТОМА „УБИЙСТВО". „Ваш баща е дяволът... Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина..." (Йоан 8:44)
       Пазете се от нации, в които имат висок процент убийства! В тези страни има силна демонична активност.
       Пазете се от онези, които убиват много хора!
       Пазете се от онези, които безсрамно и насилствено причиняват смъртта на невинни хора!
       Пазете се от безсърдечните убийци, които убиват, осакатяват и унищожават без причина! Тези неразумни действия не разкриват нищо друго освен присъствието на Сатаната.
       Когато има постоянни и необичайни убийства, трябва незабавно да си помислите за дявола. Когато чуете хора да бъдат убивани безчувствено, обезглавявани, измъчвани и т. н., трябва да си помислите за присъствието на дявола. Имало е много войни и революции, които са довели до безсмислено убийство на хора. Например, Втората световна война е безсмислен конфликт, довел до смъртта на петдесет милиона души. Това необяснимо унищожение, което беше пуснато на света в тази война, разкрива ясно присъствието на активни демони.

       3. Симптомът „клевета и обвинение"
       Сатаната е наречен клеветник на братята: Внимавайте за СИМПТОМА „КЛЕВЕТА И ОБВИНЕНИЕ" в своя живот и служение. „И чух на небето висок глас да говори: Сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем." (Откровение 12: 10)
       Там, където има постоянни и необичайни клевети и обвинения, веднага трябва да си помислите за дейността на Сатана! Страдате ли от непрекъснати клевети и обвинения за нещо? Вероятно сте изпитали сатанинска дейност!

       4. Симптомът „противопоставяне"
       Сатаната е наречен противник: Внимавайте за СИМПТОМА „ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ" в своята служба. „Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът, като ревящ лъв обикаля и търси кого да глътне!" (1 Петрово послание 5: 8)
       Там, където има постоянно и необичайно противопоставяне на вашия живот и служение, трябва незабавно да си помислите за дявола. Противопоставящите се сили и хората, които ви пречат, са вдъхновени от самия Сатана. Повечето служители на Евангелието имат по един враждебен дух, изпратен да се бори с тях. Тези враждебни духове ги забавят и затрудняват делата им. Пазете се от противопоставянето, трудностите, забавянето и препятствията в своето служение. Много неща, които ви забавят, имат демоничен произход. Хората, които се борят срещу вас и ви се противопоставят, често са вдъхновени от дявола.

       5. Симптомът „изкушение"
       Сатаната е наречен изкусител: Внимавайте за СИМПТОМА „ИЗКУШЕНИЕ". „И приближи се до Него изкусителят и рече: ако си Син Божий, кажи, тия камъни да станат на хлябове." (Матей 4: 3)
       Когато имате множество постоянни и необичайни изкушения в живота си, трябва да си помислите за демонична дейност. Изкушенията се дирижират от дявола. Сатаната стои зад много хора, които идват в живота ви, за да ви изкушават и изпитват.

       6. Симптомът „предателство"
       „Иисус им отговори: нали Аз избрах вас дванадесетте? Но ЕДИН ОТ ВАС Е ДЯВОЛ."
       Йоан 6: 70
       Юда Искариот е нелоялен към Исус Христос, неговия Господ и учител. Предателството е върховният израз на нелоялността. Навсякъде, където има нелоялни и неверни хора, си помислете за демонична дейност. Демоните нахлуват в църквите и ги унищожават чрез нелоялност и предателство. Там, където членовете критикуват своя водач и подронват авторитета на пасторите през цялото време, има изобилие от демони. Там, където присъстват критицизъм, обвинения, мърморене, слухове и намиране на недостатъци, действат много демони. Много пастори, поради незнанието си, не признават, че демоните действат с пълна сила чрез онези, които мърморят, намират недостатъци, критикарстват и обвиняват. Те смятат, че хората имат само лошо отношение. Исус казва: „Един от вас е дявол." С други думи, един от вас ще ме предаде. Един от вас ще ме изложи. Един от вас ще ме даде в ръцете на враговете ми. Един от вас ще ме нарани. Един от вас ще бъде неблагодарник. Един от вас ще забрави всичко, което направих за вас. Един от вас ще се бори срещу мен отвътре. Един от вас ще ме продаде на враговете ми за а малка сума пари.
       Нелоялността може да унищожи целия ви упорит труд. Има хора, които изграждат църкви и виждат унищожаването им от нелоялен, коварен сътрудник.
       Сатаната е наречен Велиар, което означава безполезен: Внимавайте със СИМПТОМА НА БЕЗПОЛЕЗНОСТТА. Когато духът на Белиар ви посети, всичките ви усилия в служението ще се обезценят. Всичко, което унищожава и омаловажава вашите усилия, е от демоничен произход. Всичко, което ви превръща в нищожества, незначителни хора, обезценява ви и ви прави безполезни, е от демоничен произход. Велиар е дух на безполезността. Всичко, което обезсмисля вашето благородно служение и голям принос, е духът на Велиар. Постоянните усилия за неутрализиране, унищожаване и обезсмисляне на вашето съществуване и важност, имат демоничен произход.
       Когато една общност се отдаде на наркомания, престъпност, алкохолизъм, проституция и други подобни дейности, обикновено има много демонично присъствие. Тези дейности деградират човешките същества и ги обезценяват. Всичко, което ви прави безполезни, е от дявола! Познавате ли групи хора, които са се предали на бедността, наркотиците, престъпността и алкохолизма? Там често има засилено присъствие на зли духове. Злите духове се опитват да деградират човешките същества и да ги обезценят.
       „Какво съгласие може да има между Христа и Велиара?" (2 Коринтяни 6:15)
       Когато се появяват странни и постоянни обстоятелства, които обезценяват живота ви, трябва да си помислите за дявола. Там, където има действия, които водят дадена общност към долнопробно и безполезно общество, трябва да внимавате за демоничната дейност.

       7. Симптомът „борби, конфликти и война"
       „А кога се свършат хилядата години, сатаната ще бъде пуснат от тъмницата си, и ще излезе да прелъсти народите по четирите краища на земята, Гога и Магога, и да ги събере за война; броят им е колкото морският пясък".
       Откровение 20: 7-8
       Както можете да видите от Писанието, веднага щом Сатаната бъде освободен, той отива да събира хора за битка. Работата на Сатана е да обедини хората и да ги събере за битка. Борбите и недоразуменията са симптоми на демонично присъствие. Там, където има демони, има конфликти, недоразумения, объркване и всякакви зли дела.
       „защото, дето има завист и свадливост, там е неуредица и всичко лошо."
       Яков 3:16
       Трябва да се съобразите с реалността, че демоните разпалват вражди, конфликти и недоразумения. Това разбиране ще ви пази колкото се може по-далеч от борбите. Това разбиране ще ви накара да направите всичко възможно, за да избегнете конфликтите и ненужните борби. Конфликтите, които откривате в църкви и бракове, са сигурен знак за демонично присъствие.

       8. Симптомът „неестествени неща". Можете да откриете демоничната активност, като забележите колко неестествена е тя.
       „И когато Той излезе от кораба, на часа Го срещна един излязъл от гробищата човек, хванат от нечист дух; той имаше жилище в гробищата, и никой не можеше да го върже даже с вериги; защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, счупваше оковите, и никой не беше в сила да го укроти;
       и всякога, нощем и денем, по хълмове и гробища викаше и се удряше с камъни".
       Марко 5: 2-5

       Историята за бесния човек с нечист дух показва, че много необичайни, нелогични и упорити явления по природа са демонични. Необичайните явления често разкриват присъствие на дяволи. Има обичаен начини, по който се очаква да стават всички неща.
       Всички ние очакваме определено поведение и реакции от нормално човешко същество. Когато видите необичайно поведение, което няма смисъл, трябва да си помислите за демоничната дейност. Например, обладаният от Гадара е живял на гробището. „...той имаше жилище в гробищата..." (Марко 5: 3)
       Нормален човек няма да живее по хълмовете и сред мъртвите. Необичайното желание да се живее на гробищата разкрива дяволско присъствие.
       Бесният от Гадара, който също така е пълен с хиляди демони, се удря с камъни. „И всякога, нощем и денем, по хълмове и гробища викаше и се удряше с камъни." (Марко 5: 5)
       Нормален човек не се удря с камъни, защото е болезнено. Много необичайно е човек да се удря с камъни. Когато забележите странни неща, които са негативни и деструктивни, зад тях често стои зъл дух.

       9. Симптомът „упорство". Можете да откриете демоничната активност в упорството на даден проблем.
       Бъдете внимателни при поява на модели на упорство! Упорството и продължителността на необичайно зло е признак на демонична дейност. Йов изпитва постоянни атаки срещу своето семейство, живота и здравето си. Тези събития се редуват едно след друго и сякаш Йов е човек с голямо и постоянно нещастие. Знаем, че събитията, случили се в живота на Йов, са резултат от прякото нападение на Сатаната върху Йов. „И рече Господ на Сатаната: ето, всичко, що е негово, е в твоя ръка; само върху него ръка не простирай. - И отиде си Сатаната от лицето Господне." (Йов 1:12)
       Демоните са неумолими и упорити! Те са постоянни унищожители, изкусители и клеветници. Неумолимите зли духове следват модела на постоянно и упорито малтретиране, сплашване, изкушаване и причиняване на затруднения. Ако постоянно сте обсебени от упорити проблеми, които нямат край и решение, трябва да ви стане ясно, че някъде наблизо е дяволът.

      Превод Хари Стоянов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2000

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 25, 2020 12:50 PM.

Писмо до Омбудсмана, 01.06.2018 г. was the previous entry in this blog.

Rhabdovirus is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.