Библиография

Книги, написани или преведени

от Хари Стоянов


Авторски художествени произведения

Мислите в главите (1976)

Вселенно безброй азове (1981)

Война с атомния пират (1977)

Други светове (2010)

Невидима врата (2012)

Преводачи и агенции (2015)

Трудно е да бъдеш преводач в България (2016)


Дуги авторски книги

Српски језик за напредне почетнике (2007)

Hrvatsko-bugarski rječnik (2008)

Жития до тринадесет години и до края на осми клас (1969, 1972) (глаголица)Преводи на художествени произведения

Момо Капор, Фолиранти (1983)

Момо Капор, Провинциалист (1984)

Момо Капор, Хроника на изгубения град (2001)

Момо Капор, От седем до три (1985)

Момо Капор, Зое (1993-2002)

Иво Андрич, Времето на Аника (1983)

Рекс Стаут, Под Андите (2002)

Борис Черин Леви, Дойдоха да ме вземат (2015)

Борис Черин Леви, Заповед на командването (2017)

Данило Марич, Лешоядки (2018)


Преводи на детска литература

Биляна Стаич, Хобит (2009)

Ивана Бърлич-Мажуранич, Чудните приключения на чирака Хлапич (2011)


Преводи на други книги

Справочник на потребителя на MS-DOS 3.1 (1986)

Игор Мандич, Градската митология в прозата на Момо Капор (1994)

Блаже Конески, Увод към Граматика на македонския книжовен език (2003)

Иван Клайн, Граматика на сръбския език (2011)

Ирина Иванова, Сръбски език за начинаещи (2014)

Montalk, Неконвенционално знание за начинаещи (2012)

Montalk, Разпознаване на извънземната дезинформация (2010)

Ларкен Роуз, Най-опасното суеверие (2014)

Миливой Болобанич, Как да разпознаем примките на Лукавия (2017)

Санди Толан, Лимоновото дърво (2007) (с Рени Стоянова), публ. 2023 г.


Други преводи

сп. „Хърватска реч" / č. „Hrvatska riječ" (2015, 2017, 2018) 


Други книги

Šimun˒ Greblo, Kvarezimal˒ i Tlmačenie od muki gospodina našego Isusa Hrista (1493-1498) (glagoljica), (2018)  (unos i uređenje teksta)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1543

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.