Имейл до dialog@president.bg - 14.09.2013

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: dialog@president.bg
Subject: въпрос за дебат
Date: Sat, 14 Sep 2013 21:07:17 +0300


Molja, potvyrdete poluchavaneto!


Здравейте,

Благодаря за възможността да се проведе диалог с гражданите.

Въпросът, който бих искал да бъде обсъден и да намери спешно решение, е

НАМЕСАТА НА ДЪРЖАВАТА В ПРЕВОДАЧЕСКИЯ БИЗНЕС ЧРЕЗ ИЗИСКВАНЕ ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ФИРМИ ДА СКЛЮЧВАТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ДОГОВОР С МВнР НА ОСНОВАНИЕ ОСТАРЕЛИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЕДИН ПРАВИЛНИК ОТ 1958 Г., ПОСЛ. ИЗМ. ПРЕЗ 1990 Г., КОЙТО „ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА" (цитатът е от официално писмо изх. № 3589/19.07.2013 г. от г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ).

Аз съм преводач с висше образование и имам законно регистрирана фирма за извършване на официални преводи от и на езиците, които владея, но МВнР се намесва в бизнеса ми с изискване да подпиша с тях договор, че уж министерството ми е възложител, в противен случай никое българско учреждение няма да приеме нито един мой официален превод.

Въпросният „договор" се сключва без обявяване на ОП (без търг) на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., последно изменен на 25.12.1990 г. Според Правилника, всички официални преводи в страната се извършват от МВнР (чл. 2а, ал. 1) и МВнР може да възлага извършването им на фирми (чл. 2а, ал. 2).

За този правилник самото МВнР призна, че е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения" (официално писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС).

Министерски съвет потвърди становището на МВнР (официално писмо № 2711/12 от 28.03.2013 г.).

И Омбудсманът на РБ г-н К. Пенчев потвърди, че Правилникът „противоречи на действащата нормативна уредба" и че е необходимо да се уреди статутът на преводачите (официален отговор изх. № 3589/19.07.2013 г.).

В началото на септември т.г. Министър Вигенин обеща, че ще инициира работна група за изработване на съвременна нормативна уредба - закон за преводаческата дейност.

Но докато се извърши осъвременяване на нормативната уредба, аз няма да имам право да извършвам официални преводи. Проблемът е много сериозен, тъй като изискването за сключен договор с МВнР е залегнало в редица закони и наредби, приети през периода от 1990 г. до днес. Дори някои нотариуси изискват такъв договор. Така например през месец февруари тази година не бях допуснат да превеждам пред нотариус на свои дългогодишни клиенти, за което уведомих Нотариалната камара с копие до МП и преди месец получих отговор от Министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова, че „не е необходимо наличието на сключен договор с МВнР, за да се ползват услугите на преводач пред нотариус" (официално писмо изх. № 15-00-32 /08.08.2013 г.).

Аз съм на пазара за преводачески услуги от 1994 г. Как съм работил досега? Имах такъв договор в продължение на 18 години. През всичките тези години „Възложителят" ми МВнР не ми е възлагал да извършвам никакви официални преводи. Смятах договора за формалност, докато миналата година бившият външен министър не реши да се възползва от ролята си на „Възложител", за да подеме кампания уж за повишаване качеството на преводите. Щеше да е много добре, ако беше обърнато внимание на ниските изисквания на МВнР към преводачите, които от години не са променяни - средно образование според МВнР е достатъчно, за да бъде наречен един преводач „заклет". Но „Възложителят" реши друго - да накара всички фирми, сключили договор с МВнР, да се сертифицират уж доброволно. По този повод на 22.11.2012 г. изпратих сигнал до Комисията за Превенция и противодействие на корупцията, но месеци наред статусът му остава необработен и нямам отговор.

В началото на декември помолих МВнР за информация за какво точно се сключва този договор. И до днес нямам отговор на този въпрос. Писах до медиите - никаква реакция.

В началото на септември Министър Вигенин обяви, че отменя задължителното сертифициране, но не каза нито дума за договора. Аз вече знам, че договорът е незаконосъобразен и не желая да го сключвам. Този договор облагодетелства единствено посредниците в бранша. Аз не съм посредник, а преводач. Фирмата ми не е регистрирана за преводи от и на всички езици, а само от и на езиците, които владея аз самият и двамата ми служители на трудов договор.

Посредническите агенции за преводи държат на този договор и останаха много доволни от решението на министър Вигенин да отмени изискванията, които Младенов имаше намерение да въвежда от 01.07.2013 г. Благодарение на този договор, те имат право да внасят в МВнР за одобрение списъци на преводачи, които не са техен персонал, работещ в офисите на агенциите, а външни подизпълнители. На практика договорът дава на посредниците пълна свобода да фалшифицират подписи върху официални преводи - проблем, осъзнат от МВнР, както личи от думите на бившия външен министър Николай Младенов пред народните представители на пленарно заседание на НС № 363, 15.06.2012 г.:

„Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача".

Опасността служителите на МВнР да не бъдат напълно сигурни, дали подписът, който заверяват, действително е поставен от преводача, заявен от фирмата-изпълнител, няма нито да намалее, нито да изчезне, докато не бъде прекратена порочната практика преводачите на официални преводи да нямат право сами да заверяват извършените от тях преводи с подпис и собствен печат, без да бъдат зависими от посредници.

Наложените от МВнР незаконосъобразни практики и липсата на юридическа категория „заклет преводач" в България не ми оставят никакъв шанс да работя спокойно и законно. Или трябва да сключвам незаконосъобразния договор с МВнР, или да предоставям подписа си на посреднически агенции за преводи, сключили такъв с МВнР. Категорично отказвам да подпиша договора, защото представлява документ с невярно съдържание, а използването на такъв се преследва от закона наравно със съставянето му (чл. 316 от НК).

Що се отнася до предоставянето на подписа ми на посреднически агенции, сключили договор с МВнР, още от 2001 година съм престанал да го предоставям. Убеден съм, че като лице, носещо наказателна отговорност по чл. 290, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс, нямам право да предоставям подписа си на посредници, които нямат нотариална функция. Това е изключително порочна практика, която отваря широко вратите за злоупотреби с предоставените подписи, както и самият Младенов призна (вж. по-горе). По същата причина не посреднича, тъй като съм наясно, че като собственик на фирма за преводи нямам право да удостоверявам подписи на външни подизпълнители, носещи наказателна отговорност, понеже дейността ми е преводаческа, а не нотариална.

Проблемът се усложнява и от липсата на профсъюз на преводачите. СПБ (Съюз на преводачите в България) е сключил незаконосъобразния договор с МВнР и на практика е станал посредническа агенция, а в АП (Асоциация на преводачите) членуват собственици на посреднически преводачески агенции. Никой не информира преводачите за правата и задълженията им. Липсва съсловие на заклети преводачи. Липсва официален регистър на преводачите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ СТАТУТЪТ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ УРЕДИ, НО ТОВА МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ ГОДИНИ. А ДОТОГАВА КАКВО ДА ПРАВЯ? ВЕЧЕ ДЕВЕТИ МЕСЕЦ СЪМ ПРИНУДЕН ДА ТЪРПЯ МАТЕРИАЛНИ И МОРАЛНИ ЩЕТИ, САМО ЗАЩОТО НЕ ЖЕЛАЯ ДА РАБОТЯ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.


От ВАП получих предложение да заведа дело във ВАС, но се въздържам по две основни причини - такова дело би отнело години, а и доверието ми във ВАС силно е разклатено, след като осем съдии от въпросния съд се занимаваха със Заповед № 95-00-152/31.05.2012 г. на бившия външен министър Николай Младенов, с която уж се въвеждат някакви нови изисквания към преводаческите фирми, без да забележат, че приложенията към въпросната заповед липсват, а самата заповед е издадена за нуждите на консулското обслужване, което се извършва в чужбина.

С уважение,

Харалампи С. Стоянов, собственик на фирма за преводи „Софтис" - гр. Варна
ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
гр. Варна - 9010
фирмен тел. 052 988 235
моб. тел. 0888 438166
email: softis@softisbg.com          website: http://softisbg.com/softisbg.htm


Потвърждение за получаване, но от "Приемна" :)

From: Priemna
To: softis@softisbg.com
Subject: info
Date: Thu, 19 Sep 2013 15:47:07 +0300


Уважаеми господин Стоянов,
Вашето изложение, изпратено на имейл адреса dialog@president.bg, е получено и е заведено в Администрацията на президента с вх. № 94-00-2547/19.09.2013 г. Същото ще бъде разгледано и ще получите отговор в рамките на законоустановения срок.
Имейл адресът dialog@president.bg е за целите на дискусията по инициативата на президента Росен Плевнелиев "Диалог с гражданите" и е за въпроси, които модераторът задава по конкретния дебат.


ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ"

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/345

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.