Напомнящ имейл до МС от 25.05.2013 за имейла ми от 14.03.2013

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: gis@government.bg
Subject: [Fwd: [Fwd: neobraboten signal № 2836 ot 22.11.2012]]
Date: Sat, 25 May 2013 18:42:13 +0300

Здравейте,

Бих искал да ви напомня, че на 14 март 2013 изпратих имейл до г-жа Божикова във връзка с нейно писмо № 625/13 от 11.03.2013 г. и все още не съм получил отговор. Бихте ли ме уведомили, дали има някакво движение по въпросите, които поставих в гореспоменатото писмо?

Поздрав,
Х. Стоянов

Препратка към текста на имейла от 14.03.2013

Препратка към текста на писмо № 625/13 от 11.03.2013

Препратка към текста на имейла ми от 22.02.2013 до МС относно сигнал за корупция

Препрaтки към кореспонденцията ми и други писма и статии на преводаческа тема


Обратна разписка за получаването на имейла ми:

From: GIS
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: [Fwd: [Fwd: neobraboten signal № 2836 ot 22.11.2012]]
Date: Mon, 27 May 2013 07:17:01 +0000 (05/27/2013 10:17:01 AM)


Your message

To: GIS
Subject: [Fwd: [Fwd: neobraboten signal № 2836 ot 22.11.2012]]
Sent: Saturday, May 25, 2013 6:42:13 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

was read on Monday, May 27, 2013 10:16:54 AM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.


mail disposition report attachment


Final-recipient: RFC822; gis@government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 62nCoSWOEEGVhubULu5LhQ==
X-Display-Name: GIS

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/222

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.