september 2021 Archives

Св. Юстин Челийски, Догматика на православната църква, т. III (втора част)
БОГОЧОВЕКЪТ КАТО СЪДИЯ
Второто пришествие Христово и Царството на бъдещия век


Време и знаци на Второто Христово пришествие
Към текста на сръбски

       Времето, както е започнало своето съществуване чрез Христа, така и ще завърши чрез Него: последният ден ще бъде същевременно и денят на второто Христово пришествие. В този необикновен ден ще престане да съществува времето. Тогава ще се сбъдне чудото от думите в Светото Откровение: „няма да има вече време".[1] По някакъв тайнствен начин времето ще потъне във вечността. Но, докато в Светото писание ясно ни се разкрива какво изобщо ще се случи в последния ден, самият момент, в който ще настъпи този ден, не ни е разкрит. Това е останало скрито в неизследваните дълбини на Божественото мълчание и представлява неразгадаема Божия тайна. Тя е скрита и от Ангелите, и от хората, и живее в недостъпната светлина на Божието всезнание. На непосредствения въпрос на светите Апостоли за това, Спасителят им отговаря: „А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, нито Синът, а само Моят Отец".[2] Не им разкрива тази тайна дори тогава, когато, през времето между Своето Възкресение и Възнесение разкрива тайните на Богочовешкото домоустройство на спасението и им говори за Царството Божие.[3] А когато го питат: „Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израил?", той им отговаря: „не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в Своя власт".[4] Дори на великия Апостол на народите, на когото „чрез откровение Бог... възвести тайната" на Евангелието Христово, и то чрез откровението на самият Господ Исус,[5] не е разкрита тайната за това в кой момент ще настъпи последният ден, денят на второто пришествие Христово. Той пише на солунските християни: „А за времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец нощем".[6]
       Светото Откровение благовещае: Господ ще дойде за втори път, но кога - това не знаем. Поради промислителното Божие човеколюбие това е скрито от нас, за да бдим денонощно над себе си чрез светите добродетели, в очакване пришествието на Спасителя. Към това ни насочва предупреждението на Спасителя към Неговите последователи: „И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ",[7] „бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човечески".[8]
       Тази промислителна ненадейност на второто пришествие на Спасителя е полезна за истинските християни, но не за онези, които са отслабили душата си, помрачили са я с пороци, замърсили със страсти и по този начин са станали плячка на „вкаменената безчувственост".[9] Безгрижието и вкаменената безчувственост на хората преди второто пришествие на Господа Христа ще бъде подобна на безгрижието и вкаменената безчувственост на хората по Ноево време, защото по думите на Спасителя, „както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески; както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, - тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески."[10] „Затова бъдете и вие готови", съветва Спасителят, „понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човечески".[11] Живеейки с този съвет на Спасителя, Апостолите с голямо усърдие го предават на християните: „Братя,... пришествието Господне е наближило",[12] „близо е краят на всичко",[13] „последно време е".[14]
       Но, въпреки че Господ, заради нашето спасение, ни е оставил в неизвестност за часа на Своето второ пришествие, не ни е оставил в неизвестност по отношение на знаците, които ще предхождат Неговото второ пришествие, и сигналите, които ще предизвестят близостта на Неговото пришествие. Тези знаци са: проповядване на Евангелието на всички народи, по цялата вселена; обръщане на Израиля към Христа; поява на Антихриста; големи сътресения сред хората и трусове в природата: войни, революции, глад, мор, земетресения, големи знамения на небето.
       Проповядването на Евангелието на всички народи и всичко, което то ще предизвика, ще бъде сигнал за второто пришествие на Спасителя, според неговите думи: „ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят."[15] Това означава: Евангелието ще стане известно на всички народи,[16] но това не означава, че всички народи ще го приемат. Към това ни насочват думите „за свидетелство на всички народи". А те означават: за свидетелство на всички народи за Божията любов към тях, за изкупителния подвиг на Единородния Син Божи, за Църквата и за цялото удивително Богочовешко домоустройство на спасението в нея, и изобщо за всички вечни Божи истини в нея. Затова никой няма да има оправдание за невярването в Христа Бога; никой няма да може да се оправдава: не знаех за Христа, за силата и мощта на Неговото Евангелие и за вечните Божи истини. Това свидетелство за Евангелието пред всички народи ще даде възможност в Христовата Църква, според думите на Апостола на народите, да влезе „цялото множество езичници"[17], т.е. „всички предвидени от Бога езичници".[18] А от друга страна, мнозина, когато узнаят за Евангелието, бясно ще се изправят срещу него и по този начин ще покажат до каква степен хората са влюбени в злото, станали са роби на греха и лъжата, станали са оръдие на сатанинското зло срещу вечния Бог на доброто.[19] И в тази обща борба за и против Евангелието, ще настъпи момент, когато целият Израил ще се спаси,[20] и ще се изпълни пророчеството на старозаветния евангелист: „ще дойде Изкупител за Сион и за синовете на Яков, които са се отвърнали от греховете".[21] Това обръщане на Израиля към Христа, според предсказанието на пророк Малахия, ще бъде извършено от пророк Илия Тесвитянин,[22] който заедно с Енох ще дойде от небето в дните на Аантихриста и ще се бори срещу него за правдата на Евангелието Христово.[23]
       Срещу разпространението на Христовото Евангелие, войниците на злото ще разпространяват и пръскат семето на злото под всички възможни форми. За да попречат на успеха на Евангелието, те ще мобилизират всички лъжи, цялото зло на света, всеобщото насилие, всички ужаси, и ще ги насъскат срещу християните, с цел да съблазнят, ако е възможно, и избраните. Плиткоумните поклонници на злото ще напредват в злото; във всяка капка мед ще добавят от отровата на злото; ще маскират злото с най-привлекателни маски; ще умножат беззаконието до ужас; и като се спусне в дълбините на христоборческите души, побеснялото зло ще предизвика сътресения в тях, ще ги минира и те ще експлодират с безочни хули срещу всичко Христово; „адъ всесмѣхливꙑи" - достойният за всякакво осмиване ад ще поругае всичко, което е Божие; тайната на злото ще омае мнозина, ще ги заслепи; със своя фалшив блясък и временни успехи злото ще съблазни мнозина.
       Целият този безумен пир на злото е наречен от Апостола „тайна на беззаконието" - το μυστήριον της ανομίας - която действа в синовете на погибелта,[24] действа против всичко Христово и Божие и прави така, че хората да отстъпват от Господа Христа.[25] На тайната Божия, тайната Христова - а това е Църквата - се противопоставя тайната на Сатаната, тайната на злото. Като се маскира умело, злото ще действа през последните дни успешно чрез лъжехристи и лъжепророци.[26] Като описва това време, Спасителят говори: „мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина."[27] И „много лъжепророци ще се появят и ще измамят мнозина".[28] А свети апостол Павел, в пророческото си видение, като обяснява тези думи на Спасителя, казва: „А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на измамни духове и бесовски учения".[29] След като унищожат с лъжа дори и своята съвест, те ще живеят „отдадени на своите страсти" и ще се присмиват на всичко Христово.[30] Заслепени от злото те „няма да търпят здравото учение, но водени от своите желания, ще си подберат учители да им гъделичкат слуха" и „ще отвърнат слуха си от истината и ще се обърнат към измислиците."[31]
       Като наблюдава последните времена от своята богочовешка небесна наблюдателница, и изобилието на зло в тях, апостол Павел пише на Тимотей: „И това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци, които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли."[32] „ще въстане народ против народ, и царство против царство;" „ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии,"[33] и „голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и няма да бъде"[34] „и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта" и „мнозина ще се съблазнят,"[35] „на свето място" ще се появи „мерзостта на запустението",[36] и „Син Човечески, когато дойде, ще намери ли вяра на земята?"[37]


БЕЛЕЖКИ:
_↑_[1] Откр. 10, 6.
_↑_[2] Мт. 24, 36; ср. Мк. 13, 22.
_↑_[3] Д.А. 1, 3.
_↑_[4] Д.А. 1, 7. 8.
_↑_[5] Еф. 3, 3; Гал. 1, 12.
_↑_[6] 1 Сол. 5, 1-2; ср. 2 Петр. 3, 10.
_↑_[7] Мт. 24, 42; ср. 24, 44. 50; Мк. 13, 33--35; Лк. 12, 35-40; 17, 24-30.
_↑_[8] Мт. 25, 13.
_↑_[9] Молитви преди лягане; молитва седма, в която православният християнин моли: „Господи, избави ме от всяко невежество и забрава, и малодушие, и вкаменена безчувственост."
_↑_[10] Мт. 24, 37-39.
_↑_[11] Мт. 24, 44.
_↑_[12] Иак. 5, 7. 8.
_↑_[13] 1 Петр. 4, 7.
_↑_[14] 1 Йн. 2, 18.
_↑_[15] Мт. 24, 14
_↑_[16] Мк. 13, 10.
_↑_[17] Рм. 11, 25.
_↑_[18] Блаж. Теофилакт, Тълк. Посл. към римл., гл. 11, р. 25; П. гр. т. 123, кол. 493 AB.
_↑_[19] ср. Мт. 24, 9
_↑_[20] Рм. 11, 26.
_↑_[21] Ис. 59, 20; ср. 27, 9; Осия, 3, 5.
_↑_[22] Малах. 4, 5
_↑_[23] ср. Св. Дамаскин, De fide, IV, 26
_↑_[24] 2 Сол. 2, 7.
_↑_[25] 2 Сол. 2, 3.
_↑_[26] Мт. 24, 24.
_↑_[27] Мт. 24, 5.
_↑_[28] Мт. 24, 11.
_↑_[29] 1 Тм. 4, 1.
_↑_[30] 1 Тм. 4, 5; 2 Петр. 3, 3; Иуд. 18.
_↑_[31] 2 Тм. 4, 3-4.
_↑_[32] 2 Тм. 3, 1-5.
_↑_[33] Мт. 24, 6. 7; Лк. 21, 11; Мк. 13, 8.
_↑_[34] Мт. 24, 21.
_↑_[35] Мт. 24, 12. 10.
_↑_[36] Мт. 24, 15.
_↑_[37] Лк. 18, 8.


Превод от сръбски: Хари Стоянов

На 02.09.2021 г. в Шибеник, Хърватско беше проведена дискусия на тема „Covid-19 - открито и аргументирано", отразена в статията „Започна полемика и в рамките на Църквата - Боже, благодаря ти!", Арна Шебаль, logicno.com, 5. 09. 2021, в която е даден пълният текст на изказването на проф. д-р Стипе Кутлеша.

Статията на хърватски


Докога ще търпим тази лудост, наречена COVID?
Проф. д-р Стипе Кутлеша


       Това, за което възнамеряваме да говорим не е нещо непознато и съвсем ново за вас, а само припомняне и повторение на онова, което вече се знае. Става дума само за нови потвърждения на онова, което е известно. Онзи, който е искал да знае, е можел да научи това през последните 18 месеца, а който не е, той няма да схване изобщо. Значи, не е време нито за информация, нито за речи, нито за просвещаване, нито за убеждаване, нито за увещаване, време е за действие, защото вече е късно. А когато се говори, трябва да се говори ясно и директно, без т. нар. политическа коректност, защото времето на замъгляването вече отмина. Със сигурност тук не става дума за никакви теории на конспирацията или заговора, а за действителен, доказан на практика заговор, чиито резултати вече виждаме и, за съжаление, ще видим и още.
       За да действаме, трябва да знаем. На човешкото същество е присъщо знанието и без знание не може да схване света около себе си, нито може трезво да взема решения и да действа. Истинското знание не е само знаенето на факти, в смисъл: колкото повече факти знаем, толкова повече знаем, напротив, то се състои в познаването на причините за нещата и събитията, т.е. то е познание за това защо нещата са такива, каквито са.
       Най-често хората са интелектуално лениви, избягват много въпроси, както днес въпроса за COVID-19, и казват, че не са специалисти и че оставят решенията да се вземат от професионалисти. По-лесно е да живееш „по рецепта", отколкото да мислиш със своята глава и да бъдеш отговорен за своите постъпки. Все пак, опознаването на нещата е наше задължение. Св. Павел в Първото послание до солуняните казва: „Всичко изпитвайте и към доброто се придържайте" (1Сол 5:21).
       За знанието се говори и в библейски, и в теологичен смисъл. Знанието е един от седемте дара на Светия дух. В Стария завет Осия казва: „Изтребен ще бъде Моят народ, защото му знание не достига: понеже ти отхвърли знанието, и Аз ще те отхвърля" (Ос 4:6). Не само че народът няма необходимите знания, а и неговите свещеници и пророци. Затова пророк Иеремия със съжаление казва: „дори и пророк и свещеник безсъзнателно бродят по земята"! (Иер 14:18). Дали днес ние, като човечество, няма да се познаем в тези библейски послания?
       Каква връзка има всичко това с днешната тема за COVID-19? Има връзка, и то пряка. Сегашното състояние на света отчасти е резултат и от нашата неинформираност, незнание, небрежност и безотговорност. Преди всичко трябва да се различават две неща: корона вируса, като причинител на болест, и COVID-19 като изключително политически конструкт. За болестта от коронавируса беше обвинен обикновен прилеп, но скоро се оказа, че всичко, от самото начало, е било лъжа, лъжата стана главен критерий за поведение и мнозина я приеха като нещо нормално.
       Когато се каже вирус, нас ни връхлита страх и паника. Такова схващане и човешки реакции са резултат от индоктринацията в образованието и манипулациите и всяването на страх от страна на политиците чрез медиите. Коронавирусът носи своето име от „корона", а короната е символ на могъщество и власт. Наименованието „корона" неслучайно е избрано за причинителя на болестта и за целия проект, наречен COVID-19, както неслучайно на един от ензимите е дадено името луцифераза (от Луцифер). В природата съществува много малък брой, да ги наречем „злонамерени" типове вируси, и много голям брой добри, безобидни и полезни, без тях животът би бил немислим. За вярващите, вирусите са създадени от Бог. Но Бог ли е създал коронавируса или вируса с кодово наименование SARS-CoV 2, който причинил COVID-19, уж като пандемия? Днес мнозина водещи световни учени са сигурни, че вирусът SARS-CoV 2 не е естествен вирус (значи, не го е създал Бог), а изкуствен вирус, т.е. дело на човешки ръце. Ако човек е създал нещо, то го е създал с някакво намерение и цел, била тя добра или лоша.
       Съществуват множество противоречия и нелогичности, които съпровождат феномена COVID-19, а които с лекота забелязва всеки човек със здрав разум. Затова тук само се поставят някои от множеството въпроси, които всеки здравомислещ човек трябва и е длъжен да си постави. Нека всеки сам си направи заключение.
       Защо учените и медицинските работници все още не са ни дали отговор на въпроса: защо няма грип през последната година и половина? Къде изчезна, а той съществува откакто съществуват светът и човекът. Коронавирусът (SARS-CoV2), статистически погледнато, е по-малко опасен от грипа, а за другите по-опасни болести и да не говорим, но според неговата представеност в медиите заема първо място и сякаш не съществува нищо друго, освен него. Вече толкова сме дресирани, че не можем дори да се учудим на този странен факт.
       Ако това е толкова опасна и разпространена болест, как така от заболяването, причинено от коронавируса за 18 месеца са се разболели около 260 милиона души или около 3,5% от населението на Земята, а смъртните случаи са около 4 милиона или около 0,05%, което означава, че на 2000 души умира един човек (ако изобщо някой е умрял само от коронавируса). Само за една година в света умират 150 милиона души от други болести. Според „важността" на COVID-19 в сравнение с всички останали болести, би могло да се заключи, че 4 милиона е повече от 150 милиона. Защото заради 4 милиона е блокирано цялото земно кълбо, а 150 милиона са незначителни случаи. Това ни насочва към отговор на въпроса, дали при COVID-19 става дума за реална опасност или голяма измама. Човечеството е поробено и физически, и духовно. И ние се съгласихме с това.
       Съгласихме се да носим маски, които вредят, да си правим PCR тестове, които нищо не доказват, да си слагаме ваксина, която е опасна и от която няма никаква полза, да си вадим COVID пропуски и паспорти, които ни правят несвободни хора, да ваксинираме здрави деца, т.е. да ги жертваме на идоли, съгласихме се да унищожим собствената си имунна система, да участваме в глобален експеримент и т.н.
       Ваксините са експериментални, което значи, че всички дози неизбежно нямат и не могат да имат еднакъв състав. Някои серии са плацебо дози, а в някои е открита наличност на тежки метали и други токсични вещества. Наистина ли сме изключително наивни като мислим, че политиците, предани на новия световен ред, и религиозните водачи, са получили същата ваксина като обикновения народ?
       В Хърватско се преценява, че над 50% от хората се преболедували ковид по естествен начин. Ако за стаден имунитет са необходими 70-80% ваксинираност, а в Хърватско са ваксинирани 50% (според официални данни), то ваксинирането трябва да престане, защото е постигнат стаден имунитет. Пандемията, значи, трябва да се отмени. Защо не е отменена? Ако няма да я отмени т.нар. Щаб (а той няма да го направи), нека я отменим ние.
       Защо не вярваме на създателите на новия COVID ред, когато ни дават изрична информация? Че целта на ваксинирането не е борба против болест, свидетелстват изявленията на идеолога, финансистът и пропагандаторът на ковидизма Клаус Шваб, който казва: „Ще станем по-ефективни в управлението на своите гени и гените на своите деца. В човешкото тяло могат да се внесат «интелигентни» частици. ...Най-вероятно външни устройства ще се вкарат в мозъка и тялото". Компютрите „дават възможност за нови форми на контрол и нови контролни механизми". COVID-19, както казва той, медицински погледнато, не е опасен, но е и още как „полезен", понеже „предлага възможност за въвеждане на невиждани обществени промени... и ще се появи нов свят".
       Съществуват още множество подобни изявления. Нима това все още не ни убеждава, че при COVID ваксината всъщност става дума за евгеника? Т. нар. пандемия COVID-19 - това е извън всякакво съмнение - служи като димна завеса, параван за преустройство на света или за налагане на новия световен ред. Планът за него вече съществува и е известен: 100%-тно ваксиниране, което ще унищожи имунната система, нова, още по-силна пандемия под името SPARS пандемия, получаване белега на Звяра и т.н. Решаваща дума при това имат злонамерени учени, по-специално медицински специалисти, и политици.
       Преди половин век самата истина за тях изрече Иван Илич, далматински хърватин по баща и виенчанин по рождение, католически свещеник и световно известен критик на западната култура. Той казва: „В храма на науката влязоха търговците" и така те замърсиха и принизиха истинската наука.
       За медицината казва: „Тя не е организирана да служи на човешкото здраве, а на самата себе си... Тя прави хората повече болни, отколкото здрави". Тя е „отрицание на здравето". Като глас, въпиющ в пустиня, той апелира: „Спрете науката, спасявайте човека". Каква грижа за здравето е това и каква медицина е тази, която забранява използването на ефективни и евтини лекарства, каквито са ивермектин и хидроксихлорохин, които са най-сигурните лекарства в историята на медицината, а предлага токсични ваксини?
       Днес нобеловият лауреат Люк Монтание говори за най-големия риск от геноцид в човешката история, а Владимир Зеленко за война против Бога. COVID тоталитаризмът обединява в себе си фашизъм, нацизъм, комунизъм, като ги превъзхожда по своите технически възможности. Не става вече дума за единомислие, а за безумие. Като се има пред вид заслепеността на мнозина по COVID ваксините, сега много лесно можем да разберем появата на нацизма в Германия. Не е ли човечеството днес в подобна ситуация на масова психоза?
       Би трябвало да очакваме, че срещу COVID лудостта ще се изправят онези, които истински са загрижени не само за здравето, но и за свободата, съвестта, човешкото достойнство. Това са верските общности. Ръководството на Католическата църква обаче е сред най-пламенните привърженици на създателите на COVID движението. Пред светското „първа се огъна Католическата църква". Един католически свещеник казва, че мнозина от пастирите „на Католическата църква се скриха в миши дупки от коронавируса и предоставиха решението за тайнствата на светските власти". Евхартистийните служби в Католическата църква бяха отменени през 2020 г. по време на Великите пости и Великден и драстично редуцирани по време на Адвента и Рождество. Площадът във Ватикана и базиликата св. Петър бяха затворени за поклонници и туристи, което никога преди в историята не се е случвало. Започна „коронавирусното пленничество" на Църквата. „Изправени пред вируса, християните на 21 век не следваха примера на многобройните християнски мъченици, изправени пред смъртта". Още св. папа Павел VI казваше, че „димът на Сатаната се е вмъкнал в Църквата". Дали димът на Сатаната днес не се е разпространил и обхванал голяма част от Църквата?
       Къде изчезнаха безследно в Църквата: принципът на предпазливост, свободата на съвестта, информираното съгласие, диалогът? Между католическите теолози и вярващите няма обществен диспут. Хърватските епископи са уведомени, че съществуват и подходи, различни от техния подход към проблема COVID-19. Въпросът е дали са се заели сериозно да ги разгледат. Със сигурност са ги игнорирали, в съответствие с COVID плана. По изключение, отделни хора излизат в публичното пространство и носят лъч светлина на вярващите. Вместо това, Католическата църква в Хърватско, още по-разпалено и от държавните медии, извършва цензура и възпрепятства диалога. Забранява изявления по радиото, телевизията и печатните медии, продажбата на „неудобни" книги в католическите книжарници, лепенето на плакати върху църковни обекти, провежда се открита дискриминация спрямо вярващите, които не желаят да се ваксинират и т.н.
       Папа Франциск обяви такава дискриминация срещу вярващите, като на светата литургия, която планира да отслужи тази есен в Словакия, няма да бъдат допуснати да присъстват неваксинирани. Той също така през май тази година покани във Ватикана на международна здравна конференция (Изследване на ума, душата и тялото) 114 участника, по-голямата част от които са масони и привърженици на новия световен ред, защитници на аборта, активисти на New Age, създатели и поддръжници на т.нар. COVID ваксиниране, застъпници на идеята за депопулация на света и др. Сред участниците в конференцията бяха цели двама католически свещеници, които можеха да изложат католически становища.
       За папа Франциск COVID ваксината е дар Божи, а католическият седмичник „Глас концила" (от 11 април 2021 г.) отива още по-далеч и я нарича чудо, което е „донесло утехата, че краят на пандемията се вижда". Неотдавна папа Франциск във видео обръщение с още четирима латиноамерикански кардинали и двама архиепископи призова всички хора да се ваксинират. Ваксинирането щяло да бъде знак на любов към другите. Както световноизвестните телевизионни звезди участват в платена реклама на някой продукт, по подобен начин се появява и папата със своите кардинали и архиепископи, рекламирайки ваксинирането. Каква ли научна или медицинска компетентност притежава папата, че да предлага своите „съвети" и увещания за ваксиниране? Каква връзка има той с епидемиологията, вирусологията, а и с науката? Накрая, какъв е неговият теологичен авторитет? Непогрешим ли е, когато говори за ваксинирането, COVID-19, изобщо за медицината, икономиката, спорта и т.н., за да бъдат вярващите длъжни да го послушат? Неговата препоръка, дори и „заповед" в която и да било област извън Църквата и вярата, не задължава никой от вярващите. Ваксинирането си е негова лична работа. Одобрявайки дискриминацията срещу неваксинираните, ръководството на Католическата църква, на общо и национални ниво, раздели Църквата. А преди два дена председателят на Хърватското католическо лекарско дружество обвини дон Йосип Мужич за непослушност към папата, защото, ето, папата се ваксинирал, а Мужич - не. Само какво подло манипулиране и обвинение! Пророк Исаия казва: „Слушайте, глухи, и гледайте, слепи, за да видите. Кой е тъй сляп, както е Моят раб, и глух, както е Моят вестител, когото проводих?" (Ис 42:18-19).
       Covid тоталитаризмът със сигурност нямаше да бъде възможен, ако политиците и ръководството на Католическата църква не бяха подпомогнати от медицинските и фармацевтични специалисти. Могат ли вярващите да се крият зад пасивност и молитвени набожности? Св. Максимилиян Колбе, който основал „Войската на Безгрешната", поставя началото: „Не е достатъчно да се молим, трябва и да се борим". В същия дух са и мислите на почетния папа Бенедикт XVI, който казва, че задължение на християните и Църквата е да „имат сила за оказване на съпротива". По-добрият свят не се изгражда от онези, които подмазвачески и послушно се кланят на злите „господари" (които не заслужават уважение), а онези, които са готови да кажат: НЕ, стига! За истината и свободата си струва да го кажат.
       Докога ще търпим тази лудост, наречена COVID? Наше задължение е, с Божията помощ, не само да се молим, но и да действаме, както казва апостол Павел на Тимотей, „от чисто сърце, от добра съвест и нелицемерна вяра" (1Тим 1:5) и да окуражаваме другите да вършат същото. Друг път няма.

       Превод: Хари Стоянов

Đorđe Balašević
Krivi smo mi
(s albuma Jedan od onih života, 1993.)Джордже Балашевич
Виновни сме ние
(от албума "Един от онези животи", 1993)

Линк към изпълнението на Дж. Балашевич

To nisu krivci primitivci
Što su pokupili mast
Korov nikne digod stigne
Ma svaka njima čast

Не са виновни примитивите
Които обраха каймака
Плевелите никнат, където сварят
Браво на тях

Krivi smo mi

Виновни сме ние

Otkud' svi ti paraziti
Što su nam zagustili
Nemoj stari moj
Krivi smo mi
Što smo ih pustili

Откъде всички тези паразити
Които направиха живота ни опасен
Стига, стари мой
Виновни сме ние
Че им позволихме

Ma šta su znali đenerali
I brkati majori
Jedino da viču
Pali, ali nisu najgori

Ама какво знаеха генералите
И мустакатите майори
Само да викат
Огън! Но не са най-лошите

Krivi smo mi

Виновни сме ние

Ni svi ti silni infantilni
Što su puške sanjali
Ne, ne derane
Krivi smo mi
Što smo se sklanjali

Нито всички онези силни инфантилни
Които сънуваха пушки
Не, не, хлапе
Виновни сме ние
Че се криехме

Putuj Evropo
Nemoj više čekati na nas
Ne pitaj mnogo
Dospećeš i ti na rđav glas

Заминавай, Европо
Не ни чакай повече
Не питай много
Ще си спечелиш и ти лоша слава

Putuj planeto
Super smo se družili
Nama je lepo
Taman kako smo zaslužili

Заминавай, плането
Супер си се забавлявахме
Хубаво ни е
Точно колкото заслужихме

Nisu krivci depresivci
Lude i psihopate
Što su rušili pa sada
Nama nude lopate

Не са виновни депресираните
Лудите и психопатите
Които разрушаваха, а сега
Ни дават лопати

Krivi smo mi

Виновни сме ние

Nisu krivi sedativi
Što ih nisu sputali
Sorry, matori
Krivi smo mi
Koji smo ćutali

Не са виновни седативите
Които не ги усмириха
Sorry, старче
Виновни сме ние
Които мълчахме

Putuj Evropo
I poš'lji nam malo peciva
Nama je dobro
Sreća jedna neizreciva

Заминавай, Европо
И ни прати малко сладкиши
Добре ни е
Направо неописуемо щастие

Putuj planeto
Ovde se vrag priziva
Nama je lepo
Slika jedna neopisiva

Заминавай, плането
Тук призовават дявола
Хубаво ни е
Направо неописуема красота

Putuj Evropo
Nemoj više čekati na nas
Ne pitaj mnogo
Dospećeš i ti na rđav glas

Заминавай, Европо
Не ни чакай повече
Не питай много
Ще си спечелиш и ти лоша слава

Putuj planeto
Super smo se družili
Nama je lepo
Taman kako smo zaslužili

Заминавай, плането
Супер си се забавлявахме
Хубаво ни е
Точно колкото заслужихме

Putuj Evropo
I poš'lji nam malo peciva
Nama je dobro
Sreća jedna neizreciva

Заминавай, Европо
И ни прати малко сладкиши
Добре ни е
Направо неописуемо щастие

Putuj planeto
Ovde se vrag priziva
Nama je lepo
Slika jedna neopisiva

Заминавай, плането
Тук призовават дявола
Хубаво ни е
Направо неописуема красота

Putuj Evropo
Nemoj više čekati na nas
Ne pitaj mnogo
Dospećeš i ti na rđav glas

Заминавай, Европо
Не ни чакай повече
Не питай много
Ще си спечелиш и ти лоша слава

Putuj planeto
Super smo se družili
Nama je lepo
Taman kako smo zaslužili

Заминавай, плането
Супер си се забавлявахме
Хубаво ни е
Точно колкото заслужихме

Putuj Evropo
I poš'lji nam malo peciva
Nama je dobro
Sreća jedna neizreciva

Заминавай, Европо
И ни прати малко сладкиши
Добре ни е
Направо неописуемо щастие

Putuj planeto
Ovde se vrag priziva

Заминавай, плането
Тук призовават дявола

Превод: Хари Стоянов

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from september 2021 listed from newest to oldest.

avgust 2021 is the previous archive.

april 2022 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.