Иван Сираков препраща писмото ми от 30.03.2013 до КО


From: Ivan.SIRAKOV@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: RE: [Fwd: [Fwd: [Fwd: neobraboten signal № 2836 ot 22.11.2012]]]
Date: Mon, 27 May 2013 08:54:31 +0300


Г-н Стоянов,
Поредната ви молба е отправена към дирекция Консулски отношения за вземане на компетентно становище и отговор.
С поздрав,
сираков


Напомнящ имейл до Иван Сираков от 25.05.2013 за имейла ми от 30.03.2013

Имейлът ми до Иван Сираков от 30.03.2013

Писмо от Иван Сираков до Соня Божикова от 25.03.2013 с копие до мен

Имейлът ми от 22.02.2013 до МС относно сигнал за корупция

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/230

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.