Напомнящ имейл до Иван Сираков от 25.05.2013 за имейла ми от 30.03.2013

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: ivan.sirakov@mfa.bg
Subject: [Fwd: [Fwd: [Fwd: neobraboten signal № 2836 ot 22.11.2012]]]
Date: Sat, 25 May 2013 19:22:13 +0300

Здравейте,

Бих искал да ви напомня, че на 30 март 2013 изпратих имейл до г-н Иван Сираков във връзка с негово писмо № 13ПР-427 от 25.03.2013 г. и все още не съм получил отговор. Бихте ли ме уведомили, дали има някакво движение по въпросите, които поставих в гореспоменатото писмо?

Поздрав,
Х. Стоянов

Препратка към текста на имейла от 30.03.2013

Препратка към текста на имейла ми от 14.03.2013 до МС

Препратка към текста на писмо № 625/13 от 11.03.2013

Препратка към текста на имейла ми от 22.02.2013 до МС относно сигнал за корупция

Препрaтки към кореспонденцията ми и други писма и статии на преводаческа тема

Обратна разписка за получаване на имейла ми:

From: Ivan.SIRAKOV@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: [Fwd: [Fwd: [Fwd: neobraboten signal № 2836 ot 22.11.2012]]]
Date: Sat, 25 May 2013 19:25:33 +0300


Your message was read on Saturday, May 25, 2013 7:25:33 PM (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.


mail disposition report attachment (ATT00001)

Final-recipient: RFC822; Ivan.SIRAKOV@mfa.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: HQjPYctc7EO21qzSsYwuXw==
Original-Message-ID: <1369498933.2424.4.camel@harry-mini9>
X-Display-Name: Ivan Sirakov

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/223

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.