Системата те лъже

| No Comments | No TrackBacks

Београдски синдикат, Систем те лаже


Спомням си когато имаше само два канала,
четеше се "Политика" и се пиеше евтино кафе,
гледаха се новините в 7:30 всеки ден,
а там - все едни и същи приказки, все една и съща банда.
Тогава беше лесно да се разпространява пропаганда,
народът вярваше на приказките от екрана,
нямаше как да се чуе друго мнение,
докато някъде далеч не настъпиха промени в плана.
Днес, след войните, протестите и промените,
след демокрацията, интернета и новите технологии,
след борбата за права и свобода на словото,
след всичко това, всичко е същото като някога.
И все още на власт са лъжливи марионетки,
следват заповеди и всичко заграбват за себе си,
за какво са ни хилядата канала и социалните мрежи,
щом забиваме глава в екрана и всички бягаме от проблемите.

Системата те лъже, не вярвай какво ти казва,
този живот е борба от раждането до гроба,
затова ставай веднага!
Системата те лъже, не вярвай какво ти казва,
този живот е борба от раждането до гроба,
затова ставай веднага!

От малък ме лъжат и ме прецакват,
разказват ми някакви приказки за вожда,
дадоха ми червена връзка, знаме и клетва -
"Приятелите не се продават за лъжица сметана".
А тези задници се скриха из вилите си в Дедине,
уж всички сме равни, но свинете все пак ни управляват.
Искахме демокрация, излязохме по улиците,
хабихме енергия, а накрая ни го завряха...
Чужди агенти ме подлъгаха като маймуна,
за да се удавя в сълзотворен газ, да ни скапят държавата.
Сега слушаме надути фрази от устата на лоши актьори,
но те не са власт, а куклен театър.
Знам аз кой ме лъже и кой ме тъпче,
банките, МВФ и корпорациите са важни.
А системата съществува, за да прави за тях пари,
и ще има правда, чак когато тази империя падне.


Системата те лъже...

Човек вярва на това, което вижда и което чува,
не чатка, че мозъкът му се трови от рождение
от пропагандата на системата, както и да я наричат,
таблоиди, телевизия, манипулирана реалност,
която работи, за да изгубиш идентичността си,
да бъдеш само послушен, гнила посредственост,
да прехвърляш на друг вината, да изливаш върху невинните
гнева, че си сляп и пак си прецакан.
Изпи последната заплата след като те уволниха, това е реформа, така трябва,
няма заплата, не плащаш навреме кредита, спират ти тока веднага
и са спокойни, чакаш кога ще дойде съдия-изпълнител,
както някога твоите предци са чакали турците в първата си брачна нощ.
А ти си мълчеше, вярваше, надяваше се, гласуваше
и сега не ти се вярва, че се оказа на дъното.
Затова събуждай се, докато е време, като те боли - кажи го на глас,
нямаш задължение за това към банката, но имаш задължение към децата си!


Системата те лъже...


Всички заедно


Превод Хари Стоянов, 16.02.2019.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2004

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 31, 2020 12:04 AM.

Духът на страха was the previous entry in this blog.

Св. Юстин Челийски, За злите духове is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.