Изфабрикувана пандемия

| No Comments | No TrackBacks

Тестване на хората за кой да е щам коронавирус, а не конкретно за COVID-19
Джулиан Роуз
Глобал рисърч, 29 юни 2020
Линк към статията на английски език
Първоначална публикация в Глобал Рисърч на 27 март 2020


Текстът по-долу е от медицински форум. Авторът, който е многоуважаван професионалист и учен от САЩ, предпочита да остане анонимен, понеже представянето на каквато и да било гледна точка, различна от официалната, може да ви причини много неприятности в отровната среда, създадена напоследък от измамата около COVID-19. - Джулиан Роуз

***

       Работя в областта на здравеопазването. Проблемът е, че тестваме хората за кой да е щам коронавирус. Не конкретно за COVID-19. Няма надеждни тестове за конкретния вирус, причиняващ COVID-19. Няма надеждни агенции или медии за отчитане на броя на действителните случаи на COVID-19. Именно на това трябва да се обърне внимание. Всяко действие и реакция, свързана с COVID-19, се основава на напълно некоректни данни и ние просто не можем да направим точни оценки.
       Ето защо чувате, че повечето хора с COVID-19 не показват нищо повече от симптоми като при настинка или грип. Това е така, защото повечето щамове коронавирус не предизвикват нищо повече от симптоми като при настинка или грип. Малкото реални нови случаи на заболяване, причинено от коронавирус, имат някои по-лоши дихателни реакции, но все пак при тях има многообещаващ процент на възстановяване, особено при случаите без предшестващи проблеми.
       Като „златен стандарт" при тестване за COVID-19 приемам използването на лабораторно изолирани / пречистени коронавирусни частици (свободни от всякакви замърсители и частици, които приличат на вируси, но не са), за които е доказано, че са причина за синдрома, известен като COVID-19, и са получени чрез прилагане на подходящи методи и контроли за вирусна изолация (не PCR, който се използва в момента или тестове за серология / антитела, които не откриват вируса като такъв). PCR основно взема проба от вашите клетки и умножава всяка ДНК, за да търси „вирусни последователности", т.е. фрагменти от нечовешка ДНК, които привидно съвпадат с части от известен вирусен геном.
       Тестът обаче е известен с това, че не върши работа.
       Той използва „амплификация", което означава да вземете съвсем, съвсем малко количество ДНК и да го третирате така, че да нараства в геометрична прогресия, докато не стане годно за анализиране. Очевидно, всяко миниатюрно замърсяване в пробата също ще бъде умножено, което ще доведе до потенциално груби грешки при откриването.
       Освен това, той търси само частични вирусни последователности, а не цели геноми, така че идентифицирането на един патоген е почти невъзможно, дори ако пренебрегнете останалите проблеми.
       Тестовите комплекти-играчки, изпращани в болниците, в най-добрия случай показват на тестващите, че има някаква вирусна ДНК в клетките ви. Каквато повечето от нас имат, през повечето време. Те могат да ви покажат и че вирусната последователност е свързана със специфичен тип вирус - да речем огромното семейство коронавирус. Но това е всичко. Идеята, че тези комплекти могат да изолират конкретен вирус като COVID-19, е глупост.
       И това дори не навлиза в другия проблем - вирусното натоварване.
       Както споменах, PCR действа чрез умножаване на малки количества ДНК. Следователно той е безполезен за откриване на количеството вируси, които може да имате. И това е единственият въпрос, който наистина има значение, когато става дума за диагностициране на заболяване. Всеки ще има известно количество вируси, които живеят в организма му по всяко време, като повечето от тях няма да причинят заболяване, понеже количествата им са твърде малки. За да се разболеете от вирус, трябва да имате много, огромно количество от него. Но PCR не тества вирусното натоварване (концентрацията на вируси в организма) и следователно не може да определи дали е налице в достатъчно количество, за да ви разболее.
       Ако се почувствате зле и ви направят PCR тест, може да бъде идентифицирана всяка произволна вирусна ДНК, дори ако тя изобщо не участва във вашата болест, което води до фалшива диагноза.
       А коронавирусът е изключително разпространен. Голям процент от световното човешко население ще има ДНК на коронавирус в малки количества, дори ако хората са напълно добре или са болни от друг патоген.
       Разбирате ли до какво може да доведе това? Ако искате да създадете напълно фалшива паника за напълно фалшива пандемия - изберете коронавирусите.
       Те са изключително често срещани и има тонове от тях. Много висок процент от хората, които са се разболели по друг начин (грип, бактериална пневмония, каквото и да е), ще имат положителен PCR тест за COVID, дори ако го правите правилно и изключите замърсяването, просто защото коронавирусите са толкова често срещани.
       В болниците по целия свят по всяко време има стотици хиляди жертви на грип и пневмония.
       Всичко, което трябва да направите, е да изберете най-болните от тях на едно място - да речем Ухан - да им направите PCR тестове и да твърдите, че всеки, показващ вирусни последователности, подобни на коронавирус (които неизбежно ще са доста), страда от „нова" болест.
       Тъй като вече сте избрали най-болните случаи на грип, доста голяма част от избраните от вас пациенти ще продължат да умират.
       След това можете да кажете, че този „нов" вирус има смъртност (CFR) по-висока от тази на грипа и да използвате това, за да предизвикате по-голямо безпокойство и да направите повече тестове, които, разбира се, ще доведат до повече „случаи", което разширява тестването, което пък води до още „случаи" и така нататък.
       Не след дълго имате своята „пандемия" и всичко, което сте направили, е да използвате прост трик с тестов комплект, за да превърнете най-тежките случаи на грип и пневмония в нещо ново, което всъщност не съществува.
       Сега просто пуснете същата измама в други страни. Уверете се, че масово разпространявате посланието, всяващо страх, така че хората да изпитват паника и да бъдат по-малко способни да мислят критично.
       Единственият ви проблем ще бъде, че в действителност няма нов смъртоносен патоген, а просто обикновено болни хора, поради което ще трябва да давате погрешна информация за броя на вашите случаи и особено този на смъртните случаи, който ще бъде твърде нисък за една истинска нова смъртоносна вирусна пандемия.
       Но можете да принудите хората да спрат да изтъкват това, и то по няколко начина:
       1. Можете да твърдите, че това е само началото и предстоят още смъртни случаи. Използвайте това като оправдание за карантина на всички и след това твърдете, че карантината е предотвратила очакваните милиони мъртви.
       2. Можете да кажете на хората, че „омаловажаването" на опасностите е безотговорно и така да ги заплашите, че да не говорят за бройките.
       3. Можете да говорите глупости за измислени бройки с надежда, че ще заслепите хората с псевдонаука.
       4. Можете да започнете да тествате повече хора (които, разбира се, вероятно също ще имат частици коронавирусна ДНК в себе си) и по този начин да раздуете вашите „случаи" с „асимптоматични носители" (разбира се, ще трябва да водите така тази кампания, че да звучи смъртоносно, въпреки че всеки вирусолог знае, че колкото повече са случаите без симптоми, толкова по-малко смъртоносен е вашият патоген).
       Направете тези 4 прости стъпки и можете да създадете своя собствена изцяло изфабрикувана пандемия, която да проработи след няколко седмици.
       Не може да се „потвърди" нещо, за което няма точен тест.

       Превод: Хари Стоянов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2501

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on oktober 20, 2020 9:29 PM.

Св. Юстин Челийски, За злите духове was the previous entry in this blog.

С медицина срещу здравето на човека и човечеството is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.