С медицина срещу здравето на човека и човечеството

| No Comments | No TrackBacks

Проф. д-р Стипе Кутлеша

10.08.2021

Оригинал на хърватски


      В епохата на т. нар. студена война често се сееше страх чрез заплаха от ядрено унищожение на човечеството. Това беше реална опасност, осъзнавана от всички велики сили и всички световни производители и подстрекатели на войни. Употребата на ядрено оръжие не би пощадила никого, защото такова оръжие притежават множество враждебно настроени една към друга държави в света. „Отговорните" разбраха, че ядрената война е безсмислена, но не защото в нея биха загинали много хора, а най-вече затова че тя би представлявала опасност и за онези, които са замислили чистка на световното население. Ядреното оръжие поразява неселективно, т.е. не различава „елита" от „гоите". Вече десетилетия се работи върху това да се обмислят нови начини за унищожение, като при това т. нар. елит да се спаси. При това особено важно е нещата да се уредят така, че да се създаде илюзия, че всичко се върши за благото на човечеството. Най-добрият избор за създаване на такава илюзия, разбира се, е здравето и „грижата" за него. А „най-добрият" начин за опазване здравето на индивида и цялото човечество според медицинската догма е ваксинирането. То е провъзгласено за най-голямото постижение на медицината, ако не и на цялата наука. Затова за повърхностните и безкритични (не)умове то можа да стане догма.


СПРЕТЕ НАУКАТА - СПАСЯВАЙТЕ ЧОВЕКА

      Ако ваксината изобщо, или тази сегашната псевдо- или лъжеваксина против COVID-19 (тя всъщност е за ковид или в служба на ковида), се възприеме като нещо, без което не може да се живее и към което, както казва хърватският Фюрер, трябва да се привикне, така че да стане нещо нормално, както постоянното вдишване на въздуха или всекидневното консумиране на вода и храна, и ако това привикване ни налага т. нар. „ново нормално", то въпросът, който трябва да се постави, гласи: как човечеството е оцеляло когато изобщо не е имало ваксини и ваксинация? Все пак, оцеляло е. Нима от Бог (за вярващите) или от природата (за невярващите) не ни е дадена способност човешкият организъм да се отбранява чрез своята имунна система, здравословно хранене, физическа активност и всичко останало, което естествено съпровожда тези неща? Да, дадена ни е. Благодарение на това човечеството се е запазило. Какво основание има сега да се твърди, че без ваксиниране човечеството щяло да изчезне? Такова твърдение би могло да се приеме за вярно, макар и много трудно, само ако се предположи, че човекът бил създаден от Бог (или природата) много калпаво, т.е. като несъвършен, с дефект, и единствено с някаква друга или различна намеса човекът можело да бъде спасен и да му се осигуряло оцеляване. Или че Бог бил направил това, защото и сам бил несъвършен или злонамерен, или и двете. Затова недопустимият Божи дефект и несъвършенство щели да бъдат поправени от науката, по-точно от учените-сциентисти. Това е твърдение на атеистите сциентисти, а и на голям брой вярващи и техните водещи пастири, съдейки по поведението им.
      „Официалната" медицина знае, но държи в най-строга секретност това, че имунната система е една от най-съвършените системи в цялата вселена. Ако това се признае, медицината не би могла да „продава" ваксинални догми. Трябва съвсем ясно да подчертаем, че медицината и цялата наука се прави от хора, които се занимават с нея, а те могат да бъдат, и за съжаление в действителност са, добри и зли. Медицината като наука ще бъде на практика резултат от това какви хора я ръководят. Щом в науката и медицината са навлезли парите като главен критерий за всичко, то, както казва Иван Илич „В храма на науката влязоха търговците". А търговците са онези, на които не им е до истинска и благородна наука, нито до истина, а до проституиране на науката. А най-големите и водещи научни проститутки са медицинският и фармацевтичният бранш. За политиците (които не заслужават това благородно по произход име - полис, град-държава) и да не говорим: те са шефове и водачи на проституцията. Така голяма част от учените, по-специално медици и фармацевти, са купени с пари и постове, така че научната истина при тях е останала на последно място. Ако изобщо им е до истина. Никаква тайна не е това, че докторите по-медицина са една от най-корумпираните части на обществото. Всеки, който някога е трябвало да влезе в болница, е изпитал това на собствения си гръб. Изобщо не е странно, че днес имат такова поведение. Тук е трудно да се намери човек. Все пак и в медицината има хора, макар и само почтени изключения; но правилото се налага над изключенията. Затова Иван Илич продължава: „Спрете науката - спасявайте човека". Медицината, за съжаление не само стана нечовечна, но и опасна за човека; тя е в служба на престъпниците и общия геноцид.


МНОГО НАУЧНИ РАБОТНИЦИ ДНЕС СА СЪВРЕМЕННИ ФАУСТОВЦИ

      Не е нужно да се впускаме в пресилени спекулации, достатъчно е да се огледаме и да видим (който има очи) какво ни се случва напоследък. За всичко това е казано почти всичко, така че няма смисъл да се повтаря. Все пак, всеки ден се разкрива нова информация. Все по-голям брой хора се убеждава, че първоначалните подозрения на „скептиците", за съжаление, все повече се потвърждават: маските са повече вредни, отколкото полезни (някои страни забраняват носенето на маски). PCR тестовете са фалшификати, които не служат за тестване на зараза с COVID-19 (защото не са изобретени за това, както казва техният изобретател, който междувременно си замина и не може допълнително да ни обучава), ваксините са оръжие за унищожаване на здравето и ваксинираните, както твърдят някои световни специалисти, са „фабрики" за нови щамове вируси. Те са по-голяма опасност за неваксинираните, а не обратното. Но те вероятно са по-голяма опасност и за самите себе си (както твърди нобеловият лауреат Люк Монтание).
      Резултатът от цялата тази фаустовска, дяволска сделка, е, че „господарите на света и живота на хората" (те погрешно смятат, че са такива) умело се възползваха от фаустовската черта на съвременната наука и технология, за да станат владетели на света. Става дума за жаждата за знание и покоряване на природата на човешките потребности (Ф. Бейкън, 16/17 в.), желанието за могъщество (Ф. Ницше, 19 в.), както и за материална облага (материализъм от всички видове). Д-р Фауст сключва съюз с дявола и му продава душата си (не звучи ли днес името д-р Фаучи като фаустовски символ?) Могъществото се състои във възможността човек да управлява и цялата природа. Днешната наука и технология до голяма степен дават възможност за това. И 21 век има своите фаустовци, които са продали душата си на лукавия и служат на неговите цели. Мнозина от здравните работници са модерни фаустовци.
      Ето няколко всеизвестни днешни примери, които мнозина, за съжаление, са изпитали на собствен гръб. Медицината служи (поне би трябвало, но за съжаление, не служи) за лечение, борба срещу заболяванията, превенция, за да не се стигне до заболяване или ако се стигне, да го облекчи или съвсем да го отстрани. Днес болни хора се гонят от болницата и не им се предоставят медицински грижи, ако не са ваксинирани или тествани с PCR. По-нов пример, известен на обществеността в Хърватско, е този със загребската болница „Меркур", а подобни случаи има много. Такава дискриминация никога не е извършвана дори и спрямо неприятелските войници през войните; в съответствие с медицинската етика и на неприятелските войници се е оказвала медицинска помощ. Това винаги са вършели почтените лекари. А сега, къде изчезна т. нар. първична медицинска помощ? Защо хора с тежки заболявания не се лекуват само защото не са ваксинирани или тествани? За какво тогава служи здравната система: за лечение или за отказ да се лекуват пациенти, за борба срещу болестите или за произвеждане на нови болести, за спасяване от смърт (доколкото е възможно за медицината) или за изпращане на хората преждевременно на смърт? Защо се допуска хора да умират или да понасят тежки здравни и всякакви други последствия заради нехайството на здравната система и заради лишаването от медицински грижи? Защо се забранява посещаване на старци (най-често родители) в старческите домове, ако посетителите (деца и внуци) не са ваксинирани или тествани с апарати, които фалшифицират резултатите? Нима лекарите не са защитили тези старци с „доброволна" или насилствена ваксинация? Какво може да им се случи, ако са им дали препарати, които са ефективни? За какво е тази трагикомедия? За тази ситуация някой трябва да отговаря. На кого служат лекарите? И защо? За да се подиграят с тази уродлива система някои посетители на старчески домове се обличаха в скафандри, за да могат да посетят собствената си майка.


ПРИ ВАКСИНИРАНЕ ГОЛЯМ БРОЙ ХОРА ПРИЕХА НЕМОРАЛНА ОФЕРТА

      Защо затруднено (или изобщо не) се получават някои лекарства, за които се знае, че са ефикасни и евтини и в много държави могат да се купят, но не и в Хърватско? На болните се протакат или отлагат операции само затова, че не са „подходящи" и „послушни" пациенти, т.е. не желаят нито да се ваксинират, нито да се тестват? Защо се прави това? Дали е за здравето на пациента или заради нещо друго, нека всеки сам си отговори. Нито тестването, нито ваксинацията имат за цел да защитят здравето, а да направят хората болни и да ги изтребят колкото се може по-скоро, а над онези, които останат, да се въведе контрол и поробване. И най-сетне, защо при преминаване на границите не се признават серологичните тестове, които дават по-добра картина на заразеност и болест от PCR тестовете, за които и самата СЗО призна, че са фалшификати? Как стана така, че PCR апаратите продължават да се използват и въз основа на техните резултати може или не може да се премине държавна граница? „Лекари без граници", къде сте? Най-новите вести говорят за това, че границата няма да може да се премине дори и с негативен PCR тест, а само с удостоверение за ваксинация. Означава ли това, че се признава, че тези тестове от самото начало на тяхната употреба са обикновена фалшификация?
      Как така „консуматорите" на всички тези „препарати" и „техники", т.е. обикновените „пациенти", все още не виждат достатъчно добре? Обсебени са от заблудата, че цялото това зло ще свърши толкова по-бързо, колкото по-бързо се ваксинират. Мнозина казват: „Отивам и това да свърша, че да се върна към нормалния живот" или „Имам кредит и кой ще го плаща, ако ме хване короната" и т.н. Изобщо не съзнават, че кредити не се връщат от умрели, а от живи. Съществува ли поне един луд, който да бъде готов без никаква гаранция да си купи кола от контрабандист и доказан измамник, за която автомеханикът му казва, че не е технически изправна и че е опасна за живота? При това никой не му дава гаранция за стоката: нито контрабандистът, нито механикът, нито службата за технически прегледи, нито който и да било друг. Може би има някой такъв луд, но огромното мнозинство от хората никога не биха се съгласили да приемат такава „неморална" оферта. При ваксинирането обаче голям брой хора се съгласиха да приемат подобна оферта. Търговците на човешки животи са произвели продукт, а мнозина са предупредили, че става дума за фалшива стока - никой не предлага гаранция за последиците от ненадеждни продукти, но някои хора, за съжаление, се втурнаха да се ваксинират, без изобщо да им дойде на ум поне да попитат какво всъщност има в тези ваксини. Това не знаят дори онези, които поставят ваксината на другите хора. Ако знаят, още по-зле за съвестта им. Ако съществуваше намерение публично да се оповести какво има във ваксините, нямаше да ги пазят с автомати. Повече от половин година трябваше, за да се узнаят някои „тайни", а ще има и още. Късмет е, че все още са повече онези, които не се съгласиха да се ваксинират. Някои от тях сигурно ще се съгласят. Щастлив им път!


МЕДИЦИНАТА И ФАРМАЦИЯТА КАТО ТОЯГИ

      Кои са тези, които не се съгласяват лесно да се ваксинират? Онези, които имат ниско IQ, така казват платените наемници, чиято единствена задача е да етикетират, омаловажават онези, които мислят различно, които имат здрав разум, които имат смелостта да вземат решение за себе си и за своето здраве, които имат съвест и се борят за правото на отказ по съвест, които са предпазливи и спазват принципа на предпазливост и т.н. Така дискриминацията стана „легална" част от нашата действителност. Какво казват в случая хипократовците? Предимно мълчат: „Не бих искал да се меся". Какво казват за дискриминацията „избраните" (по-точно подбраните) „вождове" на народа? Нищо. А какво казва самият народ? Пак нищо.
      Мнозина от здравната система отчасти знаят за какво става дума, но не си позволяват да говорят дори тайно, а камоли явно. Други са все още „вярващи", на които нито малтретирането на пациенти, нито допълнителните болести, нито смъртта на ближните все още не са отворили заслепените очи. Нека такива да отговорят на най-обикновения медицински лаик: къде изчезна грипът? Има ли още поне една болест, която да е достойна за медицинско внимание? Но без шантажи. Къде е лекарската и хипократовата чест на мнозина от днешните лекари, които унищожават не неприятелски войници, а цивилни, представители на собствения им народ. Това са непочтени хора, които заслужават всякакъв вид осъждане, защото са нарушили и медицинската етика, и правните норми. Да не би почтеността им (ако изобщо са я имали) се е разтворила в купчина евро, долари, куни и силно „желание за могъщество"? Честните лекари (такива са относително малко) се срамуват от своите колеги и от своята професия в която са се заклели. Колегите им ги предадоха. Има ли достатъчно честни и смели лекари и друг медицински персонал да се противопоставят на терора на злодеите?
      Всички локдауни нямаше да бъдат възможни без непочтения медицински персонал. Но не само те са виновниците за цялото ковид-зло, макар че мнозина от тях доброволно продадоха душите си на дявола. Не по-малко са виновни и онези, които ги подкрепят, а особено онези, които ги ръководят. Медицинският персонал се съгласи да бъде манипулиран: някои съвсем съзнателно, някои от незнание и неинформираност, а някои от страх. Време е всички те да прогледнат. От това зависи дали човечеството ще оцелее или над него ще бъде извършено престъпление геноцид. Ако само десетина, двадесетина процента от лекарите имаха почтеност да откажат да бъдат послушни на своите ръководители, проблемът щеше да бъде решен. Същото важи и за другите групи. Медицината и фармацията днес станаха успешни тояги, с които си служат злодеи, за да се създават болести, вместо да се води борба с тях, за да се сее болест и смърт, вместо хората да се лекуват и спасяват.

Превод: Хари Стоянов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2591

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on avgust 16, 2021 8:33 PM.

Изфабрикувана пандемия was the previous entry in this blog.

Джордже Балашевич, „Виновни сме ние" is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.