Четвърти път напомням на ВАП за писмото си от 03.01.2013

| No Comments | No TrackBacks
From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap@prb.bg
Subject: [Fwd: [Fwd: [Fwd: otnosno pismo polucheno vyv VAP na 04.01.2013]]]
Date: Wed, 10 Apr 2013 12:49:39 +0300

Здравейте,

На 03.01.2013 год. изпратих писмо до ВАП, адресирано до прокурор Г. Камбуров в отговор на писмо с входящ номер 708/2012 -II от 11.12.2012 г. Писмото ми е получено във ВАП на 04.01.2013 год. според обратната разписка.

Понеже до днес, 10.04.2013 год. нямам отговор, въпреки че на 24.02.2013, 11.03.2013 и 28.03.2013 год. изпратих напомнящи имейли, най-учтиво и настоятелно моля да ме уведомите има ли движение по въпросите, които поставям в писмото си от 03.01.2013 год., а, евентуално, и тези, които поставям в имейлите си от 11.03.2013 и 28.03.2013 год.

Поздрав,
Х. Стоянов

P.S. В случай, че имате затруднение да намерите писмото и имейлите ми, следват препратки към моя блог, където са публикувани:
Имейл от 28.03.2013:
...treti-pyt-napomnjam-na-vap-za-pismoto-ot-03012013.html
Имейл от 11.03.2013:
...vtori-pyt-napomnjam-na-vap-za-pismoto-ot-03012013.html
Имейл от 24.02.2013:
...napomnjasht-email-do-vap-24022013.html
Писмото от 03.01.2013:
...otgovor-na-rezoljucija-708-2012.html


Допълнение от 16:30:

Отговорът този път беше светкавичен :)

On Wed, 2013-04-10 at 14:14 +0300, vap wrote:

      Господин Стоянов,
      По поставените от Вас въпроси сме Ви отговорили с писмо от 04.04.2013г., което прилагам като прикачен фай[л].

      Прокурор Г.Камбуров


След като видях отговора от 04.04.2013 (в .doc файл, без подпис и печат), изпратих следния имейл:

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap
Subject: Re: писмо
Date: Wed, 10 Apr 2013 15:23:14 +0300


Господин Камбуров,

Благодаря, че все пак ми отговорихте. Бих Ви помолил обаче, ако е възможно, да ми изпратите въпросния отговор по пощата (или като сканирано копие по електронна поща), с подпис и печат.

Поздрав,
Х. Стоянов


Допълнение от 15.04.2013:

На 15.04.2013 год. получих официалния отговор по пощата. ВАП не беше използвала услугите на държавните "Български пощи", а на частната поща "М и БМ Експрес" и клеймото от София беше от 09.04.2013, а от Варна - от 11.04.2013. Само не знам защо го получавам на 15.04.2013 :)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/197

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on april 10, 2013 11:58 AM.

Епистоларен роман на преводаческа тема was the previous entry in this blog.

Четвърти път напомням на КО за писмото си от 13.01.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.